Overdrachtsbelasting

Overdrachtsbelasting is een belasting die je betaalt als je een bestaande woning, vakantiewoning, winkel- of bedrijfspand koopt of verkrijgt door schenking. De overdrachtsbelasting is 2 % van de koopsom op een bestaande woning en bijbehorende grond. Voor een winkel- of bedrijfspand of los stuk grond betaal je 6 % overdrachtsbelasting.

Is de koopsom onzakelijk, zoals transacties tussen vrienden of in familiesfeer? Dan wordt de belasting berekend over de overeengekomen prijs of de verkoopwaarde (als deze hoger is) op het moment van overdracht. De notaris toetst deze waarde als de overdracht plaatsvindt.

Vrijgesteld van overdrachtsbelasting

Je betaalt geen overdrachtsbelasting als je het pand verkrijgt door:

  • trouwen of aangaan geregistreerd partnerschap, als de woning eigendom was van één van beiden en door het huwelijk deel gaat uitmaken van de gemeenschap;
  • verdeling van de gemeenschap van goederen in verband met echtscheiding;
  • een erfenis;
  • verdeling uit een erfenis waarbij alle erfgenamen meewerken en worden gecompenseerd voor hun deel;
  • doorverkoop binnen zes maanden (tot het bedrag van de aankoopprijs bij de eerste koop);
  • uitkoop van je partner. Het gaat dan om een verkrijging van het eigendomsdeel van de partner met wie je samenwoont (samenwoonde), indien je beiden eigenaar bent van de eigen woning in een verhouding binnen 40 %- 60 %.

Doorverkoop binnen zes maanden

Als je een huis in eigendom krijgt, dat binnen zes maanden daarvoor ook al was overgedragen, hoef je, tot het bedrag van de aankoopprijs bij de eerste koop, geen overdrachtsbelasting te betalen. Koper en verkoper spreken vaak met elkaar af dat dit belastingvoordeel naar de verkoper gaat. Er gelden daarbij de volgende regels:

  • Alleen als het aankoopbedrag dat de koper betaalt hoger ligt dan wat de verkoper ervoor betaalde, betaalt de koper overdrachtsbelasting over het verschil.
  • Meestal spreken koper en verkoper met elkaar af dat de koper het bedrag ter grootte van de overdrachtsbelasting, dat hij anders had moeten betalen, aan de verkoper vergoedt. Dit wordt dan bijvoorbeeld vastgelegd in het modelcontract (zie artikel 2.2 van het modelcontract
  • Mocht de koper dit bedrag ter grootte van de overdrachtsbelasting inderdaad aan de verkoper betalen, dan is over dit bedrag overdrachtsbelasting verschuldigd. De koper moet dan 2% overdrachtsbelasting betalen over het bedrag dat hij aan de verkoper vergoedt.
  • De doorverkoopperiode sluit aan bij het tijdstip van levering. Die moeten binnen 6 maanden van elkaar liggen.

Bekijk de rekenvoorbeelden over overdrachtsbelasting bij doorverkoop