Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Wat betekent artikel 2.2 van de model koopovereenkomst?

Alleen als de woning 2 keer binnen 6 maanden van eigenaar wisselt, is artikel 2.2 belangrijk voor jou. Bij zo'n snelle doorverkoop heeft de tweede koper volgens de wet een belastingvoordeel. Hij betaalt minder overdrachtsbelasting. De koper en verkoper kunnen in de onderhandelingen afspreken dat dit voordeel naar de verkoper gaat. De koper betaalt dit voordeel dan aan de verkoper. In artikel 2.2 van de model koopovereenkomst wordt ingevuld of het belastingvoordeel bij de koper blijft of dat de koper dit financiële voordeel aan de verkoper vergoedt. 

Heb ik bij snelle doorverkoop recht op vermindering van overdrachtsbelasting?

Tekst artikel 2.2 model koopovereenkomst 2021

'Indien de overdrachtsbelasting voor rekening van koper komt en de verschuldigde overdrachtsbelasting wordt verminderd op grond van artikel 13 Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR), zal koper aan verkoper wel/niet* uitkeren het verschil tussen enerzijds de overdrachtsbelasting die zonder toepassing van artikel 13 WBR verschuldigd zou zijn en anderzijds de werkelijk verschuldigde overdrachtsbelasting (hierna te noemen: ‘art. 13-verschil’).

Indien het art. 13-verschil aan verkoper wordt uitgekeerd, dan zal koper daarover (ook)  overdrachtsbelasting verschuldigd zijn. Partijen spreken af dat de over het art. 13-verschil verschuldigde overdrachtsbelasting in mindering wordt gebracht op het aan verkoper uit te keren art. 13-verschil. Hiermee wordt bewerkstelligd dat het totaalbedrag dat koper betaalt aan overdrachtsbelasting vermeerderd met het aan verkoper uit te keren art. 13-verschil gelijk zal zijn aan het bedrag dat koper aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn geweest zonder toepassing van artikel 13 WBR.

Indien partijen overeenkomen dat het genoemde verschil aan verkoper wordt uitgekeerd zal dit via de notaris gelijktijdig met de betaling van de koopsom plaatsvinden.'

Hoe nu verder

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube