Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackHome
Kennisbank

Welke kosten verrekenen koper en verkoper bij de notaris bij de koop van een bestaand huis?

Welke kosten de koper en de verkoper met elkaar verrekenen, hangt af van wat hierover in het koopcontract staat. Is de  van toepassing dan staat hierover in artikel 8:

‘De baten, lasten, belastingen, heffingen en verschuldigde canons komen voor rekening van koper met ingang van .........................  De dan lopende baten, lasten, belastingen, heffingen en canons, zullen per die datum tussen partijen naar rato van tijd worden verrekend. Deze verrekening vindt gelijktijdig plaats met de betaling van de koopsom. Voor zover er met betrekking tot de onroerende zaak belastingen en/of heffingen ten laste van het gebruik worden geheven zullen deze niet tussen partijen worden verrekend.’

Meestal wordt op de stippellijn de datum van de eigendomsoverdracht ingevuld.

Het artikel betekent onder andere het volgende. de belastingen die betrekking hebben op de eigendom (zakelijke lasten) betaalt de eigenaar jaarlijks en vaak aan het begin van het jaar. Denk hierbij aan onroerende zaakbelasting en waterschapslasten (voor zover het eigenaarslasten zijn). Deze belastingen worden per de datum van eigendomsoverdracht met de koper verrekend. Gebruikerslasten zoals afvalstoffenheffing worden niet verrekend.

Voorbeeld
In februari betaalt de eigenaar voor het hele jaar de gemeentelijke lasten en de waterschapslasten. De eigenaar verkoopt daarna zijn woning en de overdracht aan koper vindt plaats op 1 juni. Als bovengenoemde contractclausule van toepassing is, dan moet de koper 7/12 deel van de door verkoper al betaalde gemeentelijke en waterschapslasten (voor zover het eigenaarslasten zijn) vergoeden aan de verkoper. Dit bedrag betaalt de koper bij de notaris, tegelijkertijd met de betaling van de koopprijs.

Aandachtspunten

  • Als de overdracht in januari plaatsvindt en de OZB-aanslag nog niet ontvangen is, dan zal de notaris praktisch omgaan met het verrekenen van de zakelijke lasten. Hij kan bijvoorbeeld uitgaan van de bedragen genoemd in de beschikking van het jaar daarvoor. Blijkt later op basis van de daadwerkelijke beschikking dat er bij de overdracht te veel of te weinig is verrekend, dan kunnen de koper en de verkoper dat verschil onderling alsnog verrekenen. Het zal dan overigens nog maar om een klein bedrag gaan.
  • De verkoper en de koper kunnen ook andere zaken verrekenen als ze dit afspreken. Zie bijvoorbeeld artikel 2.2 van de model koopovereenkomst over het overdrachtsbelastingvoordeel vanwege doorlevering binnen een bepaalde termijn. 

Hoe nu verder

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Eigen Huis Magazine

Eigen Huis Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube