Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackNieuws

Kabinet wil ouderen passende woonruimte geven

Door versnelde woningbouw, verbetering van de leefomgeving en betere informatie wil het kabinet ouderen voorzien in passende woonruimte. Dit staat in het programma Wonen en Zorg voor Ouderen dat ministers De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en Helder (Langdurige Zorg en Sport) op 23 november hebben gepresenteerd.

Het aantal ouderen neemt naar verhouding snel toe. Maar Nederland is nog niet klaar om deze groeiende groep passende huisvesting te bieden. Daar is een inhaalslag voor nodig. Van de 900.000 woningen die tot en met 2030 worden gebouwd, moeten minstens 290.000 woningen geschikt zijn voor ouderen. Het kabinet wil dit bereiken door knelpunten weg te nemen bij de bouw van woningen en de regie op de ouderenhuisvesting te versterken. 

Bouwen naar behoefte

Naast het vergroten van het woningaanbod zal er meer op maat worden gebouwd, naar de behoefte van senioren. Daarbij wordt ook gekeken naar een passende leefomgeving. Dat betekent zorgen voor goede toegankelijkheid van de wijk, voldoende voorzieningen in de buurt en plekken die uitnodigen om elkaar te ontmoeten. Een prettige leefomgeving draagt eraan bij dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Gemeenten moeten de leefomgeving meenemen in de lokale visie op wonen en zorg. 

Dit vindt Vereniging Eigen Huis

Vereniging Eigen Huis is blij met de aandacht voor senioren en de plannen om meer passende woningen voor ouderen te gaan bouwen. Michel Ligtlee, belangenbehartiger bij de vereniging: “Dat is hard nodig. Uit ons Woonwensenonderzoek van juni dit jaar blijkt dat een groot deel van de senioren wel wil verhuizen maar dit niet kan omdat er simpelweg onvoldoende geschikte levensloopbestendige woningen zijn. Door het vergroten en verbreden van het woningaanbod kan de doorstroming op de gehele woningmarkt gerealiseerd worden.” Daar profiteert volgens de belangenbehartiger iedereen van, ook de starters. Een aandachtspunt voor het kabinet is dat ze meer wil inzetten op geclusterde woonvormen, zoals hofjes. "Uit ons onderzoek werd duidelijk dat veel senioren sceptisch staan tegenover gemeenschappelijke woonvormen. Nader onderzoek wees uit dat dit vaak voortkomt uit vooroordelen: onbekend maakt onbemind. Daarom is het belangrijk senioren te informeren en tijdig bij bouwplannen te betrekken” aldus Ligtlee.

  •  Lees meer over gemeenschappelijk wonen 
  •  Lees meer over langer zelfstandig wonen

Tags

Senioren

Deel dit artikel

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Actueel

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube