Verbouwen en de buren

Als je gaat verbouwen is het goed om te weten wat de regels zijn die gelden tussen buren onderling. Mag je bijvoorbeeld gebruikmaken van het erf van de buren? En waar mag je ramen plaatsen? Hoe zit het met eventuele schade die ontstaat tijdens een verbouwing en wat zijn de regels met betrekking tot een vergunning?  

Ladderrecht 

Als je gaat verbouwen is het in sommige situaties nodig dat je gebruikmaakt van het erf van de buren. Als het niet mogelijk is om op een andere manier te verbouwen of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren aan je woning dan via het erf van de buren, dan moeten de buren jou in principe toegang geven tot hun erf. Dit is opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en heet ook wel het ‘ladderrecht’. 
Let erop dat de volgende spelregels gelden: 

  • Je moet de buren er op tijd van op de hoogte stellen dat je hun erf moet gebruiken en waarom.
  • Toegang tot het erf van de buren moet noodzakelijk zijn. Er is geen andere manier om je woning te verbouwen of te onderhouden dan door het erf van je buren te betreden.
  • Je moet eventuele schade bij buren door het gebruik van hun erf vergoeden.

Je buren mogen het ladderrecht alleen weigeren of uitstellen als ze daarvoor goede redenen hebben. 

Privacy 

Wil je een nieuw raam of balkon plaatsen, dan is het belangrijk om te weten waar deze mogen worden geplaatst. Ramen en bouwwerken zoals balkons en dakterrassen mogen niet binnen 2 meter van de erfgrens komen als ze direct (loodrecht) uitzicht hebben op het perceel van de buren. Dit mag wel als de buren toestemming hebben gegeven. Leg de toestemming goed vast, bij voorkeur in een notariële akte. Een vast raam (een raam dat niet open kan) met ondoorzichtige vensters als lichtopening is wel toegestaan binnen 2 meter.

Bouwexploit

Het kan zijn dat je buren bang zijn dat er door de verbouwing schade ontstaat aan hun woning. Je buren kunnen daarom voorafgaand aan de verbouwing een bouwexploit sturen. Dat is een brief waarin zij bij de aannemer aandringen om een nulmeting te doen en om voorzorgsmaatregelen te nemen. Met een nulmeting stelt de aannemer vooraf de bouwkundige conditie van het huis vast. Bij schade kunnen je buren dan aannemelijk maken dat de schade door de verbouwing is ontstaan. Daarnaast stellen je buren met een bouwexploit je aannemer bij voorbaat aansprakelijk voor eventuele schade die door de verbouwing ontstaat. 

Bouwexploit (Word)

Bezwaar 

Het kan zijn dat je voor de verbouwingswerkzaamheden een vergunning nodig hebt. Als je een vergunning nodig hebt en je hebt de vergunning gekregen, kunnen buren gedurende 6 weken bezwaar maken. De termijn begint in het algemeen te lopen vanaf het moment dat de verlening is bekendgemaakt.