Nieuwsoverzicht

Bekijk de laatste nieuwsberichten rondom wonen en eigenwoningbezit in ons nieuwsoverzicht. Elke week wordt er een blog gepubliceerd door onze kennisexperts. Lees ze via het blogoverzicht.

Naar het nieuwsoverzicht

Nieuwe subsidieregeling voor zonnepanelen

Geplaatst op 18 jun 2018 , bijgewerkt 30 jan 2019, 15:00

In 2020 wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen door een terugleversubsidie. Minister Wiebes van Economische Zaken heeft de Tweede Kamer hier per brief over geïnformeerd.

UPDATE 30-01-2019: de salderingsregeling voor zonnepanelen is een jaar verlengd ›

Wiebes wil van de salderingsregeling af, omdat die te duur is en ook steeds duurder wordt door de toename van het aantal zonnepanelen in Nederland. Met de terugleversubsidie krijgen huishoudens met zonnepanelen nog steeds een vergoeding voor de stroom die ze aan het elektriciteitsnet leveren. Uitgangspunt is dat de gemiddelde terugverdientijd van de investering in zonnepanelen zeven jaar blijft. 

Hoe werkt de terugleversubsidie voor zonnepanelen?

Belangrijke punten uit de brief van minister Wiebes:

  • Voor het leveren van zelf opgewekte energie ontvangen eigenaren van zonnepanelen een vergoeding. Het is nog niet bekend hoe hoog die vergoeding wordt.
  • Jaarlijks wordt een subsidieplafond vastgesteld. Dat betekent dat de subsidie in een jaar niet oneindig is. De hoogte ervan wordt in overleg met de markt vastgesteld.
  • De subsidie geldt ook voor de eigenaren van zonnepanelen die tot 2020 al gebruikmaken van de salderingsregeling. 
  • Over de zelf opgewekte stroom die direct wordt gebruikt, hoeven geen energiebelastingen en opslag duurzame energie (ODE) te worden betaald. Dat betekent wel dat er een slimme meter nodig is.
  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland komt met één centraal loket voor het aanvragen van de terugleversubsidie.
  • De minister wil deze zomer met een uitgewerkt voorstel over de nieuwe terugleversubsidie komen.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Vereniging Eigen Huis vindt het positief dat er een stimuleringsmaatregel blijft voor huiseigenaren met zonnepanelen, waarbij het uitgangspunt is dat de aankoop zich binnen gemiddeld zeven jaar terugverdient.

Veel hangt echter af van de uitwerking van de terugleversubsidieregeling. Vereniging Eigen Huis wil een garantie dat de subsidie niet opeens halverwege het jaar op is, waardoor sommige zonnepanelenkopers niet kunnen profiteren van de regeling.

Ook ziet de vereniging graag dat de definitieve regeling onderdeel wordt van het Klimaatakkoord. Daar wordt immers gesproken over hoe huiseigenaren geholpen kunnen worden bij de verduurzaming van hun woning. De regeling lijkt hier nu los van gezongen en betreft daarnaast een bezuiniging. Dit in een tijd waarin huiseigenaren juist op alle fronten gestimuleerd moeten worden bij het energiezuinig maken van hun woning.

Meer informatie

Vereniging Eigen Huis en de media

Pers

Vereniging Eigen Huis stelt prijs op goede contacten met de pers. Ben je journalist en heb je een verzoek om informatie? Neem dan contact op met onze persafdeling. Contact pers