Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Kan ik de btw over nieuwe zonnepanelen terugvragen net als voor mijn oude zonnepanelen?

Met ingang van 1 januari 2023 geldt een 0% btw-tarief op de levering en installatie van zonnepanelen. Alleen voor geïntegreerde zonnepanelen geldt het reguliere btw-tarief van 21% als deze tegelijkertijd met de nieuwbouwwoning worden opgeleverd.

 

Betaal je in 2023 toch btw over de aanschaf en installatie van de nieuwe zonnepanelen, dan kun je dit voor een groot deel terugvragen.

De stappen die je moet zetten, zijn afhankelijk van de situatie waarin je je bevindt. 

 • Situatie 1
  Je koopt de zonnepanelen in aanvulling op of ter vervanging van vóór 1 januari 2020 aangeschafte en geplaatste zonnepanelen → Uitwerking 1 - Meld je op tijd af voor de KOR
 • Situatie 2
  Je koopt de zonnepanelen in aanvulling op of ter vervanging van na 1 januari 2020 aangeschafte en geplaatste zonnepanelen → Uitwerking 2 - Nieuwe KOR en 2de aanschaf
 • Situatie 3
  Je koopt een nieuwe woning en laat zonnepanelen plaatsen, terwijl je de oude woning met zonnepanelen nog in je bezit hebt waarvoor je vóór 1 januari 2020 de btw al hebt teruggevraagd → Uitwerking 1 - Meld je op tijd af voor de KOR
 • Situatie 4
  Je koopt een nieuwe woning en laat zonnepanelen plaatsen, terwijl je de oude woning met zonnepanelen nog in je bezit hebt waarvoor je na 1 januari 2020 de btw al hebt teruggevraagd → Uitwerking 2 - Nieuwe KOR en 2de aanschaf
 • Situatie 5 
  Je hebt een woning verkocht met daarop zonnepanelen waarvoor je de btw al eerder hebt teruggevraagd. Nu overweeg je op je huidige woning zonnepanelen te plaatsen → Uitwerking 3 - Eerst afmelden als btw ondernemer
 • Situatie 6
  Je gaat een woning kopen met daarop al zonnepanelen waarvoor je geen btw-factuur zal ontvangen. De vorige eigenaar heeft de zonnepanelen gekocht, laten installeren en wellicht al btw aftrek genoten  → Geen factuur toch aanmelden

Meld je op tijd af voor de KOR

Heeft de Belastingdienst je vóór 2020 ontheffing administratieve verplichting verleend? Of kreeg je geen aangiftes omzetbelasting meer uitgereikt? Dan val je per 1 januari 2020 automatisch onder de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR).  Als je je btw ook over de nieuwe aanschaf en installatie in aftrek wil brengen dan is dat mogelijk omdat er voor jou overgangsrecht geldt. Wel zijn er wat extra aandachtspunten.

Tijdige afmelding KOR verplicht
Je moet je dan eerst afmelden voor de kleine ondernemersregeling. Dat kan met het formulier Melding beëindiging omzetbelasting kleineondernemersregeling. Dit formulier moet uiterlijk 4 weken vóór het begin van het kwartaal waarin je de zonnepanelen gaat kopen, zijn ingediend. 

Heeft de Belastingdienst dit verzoek goedgekeurd? Dan hoef je je niet nog een keer als btw-ondernemer te registreren maar ontvang je weer per kwartaal een btw-aangifte. Je kunt de btw over de nieuwe zonnepanelen in aftrek brengen in de aangifte. Je moet dus de zonnepanelen pas kopen als je bericht hebt gehad van de Belastingdienst dat je bent afgemeld voor de KOR. De dagtekening van de factuur van de zonnepanelen moet vallen in een kwartaal waarover je een aangifte omzetbelasting krijgt uitgereikt. Koop je de zonnepanelen eerder dan loop je het gevaar dat de factuur van de zonnepanelen op een datum wordt gesteld waarin je nog onder de KOR valt. Dit heeft tot gevolg dat je de btw niet in aftrek kunt brengen omdat je over dat kwartaal nog vrijgesteld bent voor het doen van aangifte.

Te laat afgemeld KOR
Je moet dus de zonnepanelen pas kopen als je bericht hebt gehad van de Belastingdienst dat je bent afgemeld voor de KOR. Koop je de zonnepanelen eerder dan loop je het gevaar dat de factuur van de zonnepanelen wordt verstuurd in een kwartaal waarin je nog onder de KOR valt. In die situatie kun je btw-aftrek mislopen of recht krijgen op een beperkt deel van de aftrek omdat je over het kwartaal van aankoop nog bent vrijgesteld en dus geen aangifte omzetbelasting krijgt uitgereikt. Lees hier hoe je de btw aftrek voor de tweede aanschaf kunt berekenen als je je te laat hebt afgemeld voor de KOR.

Nadelen afmelden KOR

 1. Het verzoek om afmelding van de kleine ondernemersregeling is niet zonder gevolgen. Als je dit verzoek indient, kun je de volgende 3 jaar geen ontheffing meer krijgen. Je moet dus gedurende deze periode per kwartaal de btw-aangifte op tijd indienen.
 2. Voor het doen van de aangifte omzetbelasting kun je gebruik maken van ons stappenplan. Houd voor het berekenen van de verschuldigde btw rekening met het opwekvermogen van de eerder aangekochte zonnepanelen . Je krijgt hierdoor een lagere btw-teruggave dan als je alleen rekening houdt met de nieuwe panelen.​ In het eerste kwartaal geef je dan het volledige jaar  op (berekend over de nieuwe én de oude zonnepanelen samen) en dat betaal je dan ook meteen na het doen van de aangifte omzetbelasting. In de resterende 3 kwartaalaangiftes van dat jaar kun je dan overal "0" invullen en op tijd indienen. De aangiftes moet je dus jaarlijks op tijd indienen, zelfs als je in het jaar geen btw kunt aftrekken. Het btw-forfait, berekend over het totale opwekvermogen van de zonnepanelen, draag je jaarlijks af aan de Belastingdienst zolang de kleine ondernemersregeling niet van toepassing is. Vraag aan de Belastingdienst of je niet meer per kwartaal maar per jaar aangifte mag doen.
 3. Heb je meer dan € 2.500 aan btw in aftrek gebracht? Dan moet je minstens 10 jaar bij  en minstens 5 jaar bij  nog btw-aangiftes blijven doen. Doe je dat niet en kies je al eerder voor toepassing van de kleine ondernemersregeling dan moet je een deel van de afgetrokken btw weer terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit heet de btw herzieningsregeling.

Advies vooraf
Heb je eerder zonnepanelen gekocht of is er meer dan € 2.500 aan btw betaald over de aanschaf van de zonnepanelen? Laat je dan altijd goed adviseren door een fiscalist in welke situatie het verstandig is te kiezen voor de toepassing van de kleine ondernemersregeling. Ook als je de verzorging van de jaarlijkse btw aangiftes aan een adviseur uitbesteedt dan is het van belang om te berekenen of het voordeel van de btw teruggave opweegt tegen de kosten die je ervoor maakt. 

Nieuwe KOR en 2de aanschaf

Nieuwe zonnepanelen gekocht in 2020
Met ingang van 1 januari 2020 is de nieuwe kleine ondernemersregeling (KOR) in werking getreden. Heb je in 2020 of daarna voor het eerst zonnepanelen gekocht, je geregistreerd bij de Belastingdienst en de btw over de aanschaf en installatie teruggevraagd? En heb je je toen ook meteen aangemeld voor de nieuwe KOR? Dan heb je geen recht op overgangsrecht. Dat betekent dat je niet op elk moment mag afzien van de KOR. Zodra de Belastingdienst je aanmelding voor de KOR heeft goedgekeurd, zit je er 3 jaar aan vast. Dat houdt in dat je geen aangiftes omzetbelasting gedurende deze periode krijgt uitgereikt en dus ook geen btw in aftrek kan brengen over de nieuwe aangeschafte zonnepanelen.  

Afmelden KOR
De nieuwe KOR loopt na afloop van de 3 jaar automatisch door tenzij je je op tijd afmeldt. Je moet dan 4 weken vóór het eerste kwartaal na afloop van de 3 jaar je afmelden. Je krijgt vanaf dat moment weer ieder kwartaal een aangifte omzetbelasting uitgereikt. Het is dan wel weer mogelijk om de btw over nieuwe zonnepanelen in aftrek te brengen, zolang de factuur van die zonnepanelen wordt uitgereikt in een kwartaal waarover je weer aangiftes krijgt uitgereikt. 

Nadelen afmelden KOR

 1. Het verzoek om afmelding van de kleine ondernemersregeling is niet zonder gevolgen. Als je dit verzoek indient, kun je de volgende 3 jaar geen ontheffing meer krijgen. Je moet dus gedurende deze periode per kwartaal de btw-aangifte op tijd indienen.
 2. Voor het doen van de aangifte omzetbelasting kun je gebruik maken van ons stappenplan. Houd voor het berekenen van de verschuldigde btw rekening met het opwekvermogen van de eerder aangekochte zonnepanelen . Je krijgt hierdoor een lagere btw-teruggave dan als je alleen rekening houdt met de nieuwe panelen.​ In het eerste kwartaal geef je dan het volledige jaar  op (berekend over de nieuwe én de oude zonnepanelen samen) en dat betaal je dan ook meteen na het doen van de aangifte omzetbelasting. In de resterende 3 kwartaalaangiftes van dat jaar kun je dan overal "0" invullen en op tijd indienen. De aangiftes moet je dus jaarlijks op tijd indienen, zelfs als je in het jaar geen btw kunt aftrekken. Vraag aan de Belastingdienst of je niet meer per kwartaal maar per jaar aangifte mag doen.
 3. Heb je meer dan € 2.500 aan btw in aftrek gebracht? Dan moet je minstens 10 jaar bij  en minstens 5 jaar bij  nog btw aangiftes blijven doen. Doe je dat niet en kies je al eerder voor toepassing van de kleine ondernemersregeling dan moet je een deel van de afgetrokken btw weer terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit heet de btw herzieningsregeling.

Advies vooraf
Heb je eerder zonnepanelen gekocht of is er meer dan € 2.500 aan btw betaald over de aanschaf van de zonnepanelen? Laat je dan altijd goed adviseren door een fiscalist in welke situatie het verstandig is te kiezen voor de toepassing van de kleine ondernemersregeling. Ook als je de verzorging van de jaarlijkse btw aangiftes aan een adviseur uitbesteedt dan is het van belang om te berekenen of het voordeel van de btw teruggave opweegt tegen de kosten die je ervoor maakt. 

Eerst afmelden als btw ondernemer

Tijdige afmelding Belastingdienst
Als je zonnepanelen hebt gekocht, de btw over de aanschaf en installatie in aftrek hebt gebracht en sindsdien geen btw aangifte meer hoeft te doen omdat je:

 • Ontheven bent van administratieve verplichtingen, of
 • De Belastingdienst geen btw-aangiften meer uitreikt voor de vervolgtijdvakken (nieuwe werkwijze belastingdienst, sinds 1 maart 2018)
 • Met ingang van 1 januari 2020 onder de nieuwe kleine ondernemersregeling valt.

Bij verkoop van de woning en de zonnepanelen ben je dan geen btw-ondernemer meer. 

Wel moet je de Belastingdienst een brief sturen waarin je aangeeft dat de woning en zonnepanelen zijn verkocht. Ook verzoek je daarin om je, per die datum, af te voeren voor het btw-ondernemerschap (staking btw onderneming). Eventueel zou je een kopie van de notarisafrekening kunnen toevoegen waaruit blijkt per welke datum je de woning en zonnepanelen hebt verkocht. Hier bestaat geen standaardformulier voor.
Op die manier kun je voorkomen dat de Belastingdienst jou nog steeds aanmerkt als ondernemer voor de btw en ook de kleine ondernemersregeling nog toepast, als je in de toekomst weer een woning met zonnepanelen koopt.

Overweeg je, na verkoop van de oude woning, om op de nieuwe woning zonnepanelen te plaatsen? Dan kun je ook voor deze aankoop de btw terugkrijgen. Door je eerdere afmelding voor het btw-ondernemerschap, kun je je weer aanmelden bij de Belastingdienst. Hierbij hoef je geen rekening te houden met de eerdere zonnepanelen en de reeds ontvangen btw-teruggave. Je kunt het Btw-stappenplan gebruiken als hulp bij het terugvragen van de btw over de nieuwe aanschaf.

Geen registratieplicht bij aankoop bestaande zonnepanelen

Koop je een woning met zonnepanelen van een particulier dan zul je in de praktijk geen btw factuur ontvangen voor de doorlevering van de zonnepanelen. Omdat je geen btw factuur ontvangt voor de levering van de zonnepanelen, kun je ook geen btw over de verkrijging in aftrek brengen.

Nieuwe KOR - forfait afdragen
Sinds 1 januari 2020 ben je verplicht om je te melden bij de Belastingdienst als je een woning koopt met zonnepanelen waarmee je verwacht regelmatig stroom terug te leveren aan de energieleverancier. Zonnepaneeleigenaren met een opwekvermogen onder de 15.000 wattpiek zijn vrijgesteld van deze verplichting. 

De staatssecretaris heeft op 23 april jl deze goedkeuring gegeven. Dit biedt uitkomst aan alle mensen die een bestaande woning kopen met zonnepanelen erop. De goedkeuring heeft een terugwerkende kracht tot 1 januari 2020.

Koop je in een later stadium zonnepanelen bij? 
In dat geval ontvang je een btw factuur. Je kunt je aanmelden bij de Belastingdienst en verzoeken om teruggave van de betaalde btw. Houd er wel rekening mee dat je in de aangifte voor het berekenen van de verschuldigde btw ('het forfait') rekening moet houden met het opwekvermogen van zowel de oude als de nieuwe zonnepanelen. 

Aandachtspunten

 • Ook tijdens de periode dat je ontheffing hebt voor de administratieve verplichtingen blijf je ondernemer voor de btw. Ontheffing houdt dus niet in dat je geen btw ondernemer meer bent.
 • Stuur je btw-aangifte op tijd in. Doe je dit niet dan kun je een naheffingsaanslag krijgen. Een naheffingsaanslag is opgebouwd uit een geschat bedrag aan verschuldigde btw en 2 verzuimboetes. Een boete omdat je niet of te laat aangifte hebt gedaan. De andere boete omdat je te laat de verschuldigde btw hebt betaald. Voorkom deze boetes door op tijd bezwaar in te sturen. Je voorkomt hiermee niet de verzuimboete omdat je de aangifte te laat hebt ingestuurd. Deze boete moet je altijd betalen. Wil je bezwaar indienen? Maak gebruik van ons stappenplan naheffingsaanslag btw.

Hoe nu verder

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube