Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackHome
Kennisbank

Waar moet ik op letten bij een familielening?

Leen je geld van familie voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van een ? Dan zijn vier punten van belang: het rentepercentage, hoeveel je aflost, de notaris en het inkomen. 

Rentepercentage

Spreek met je familielid (de schuldeiser) een rentepercentage af dat in de markt normaal is. Is het rentepercentage te laag, dan ziet de Belastingdienst dit als een schenking en moet je misschien schenkbelasting betalen. Is het rentepercentage te hoog, dan kan het zijn dat het familielid dat geld aan je leent schenkbelasting moet betalen. Onderzoek dus wat je voor een zelfde soort lening in de markt zou moeten betalen en ga uit van deze rente. Uit eerdere rechterlijke uitspraken kwam naar voren dat je 25 % van deze marktrente - naar boven en naar beneden - mag afwijken. De Belastingdienst geeft echter aan hier niet zonder meer vanuit te gaan. Wel zegt de Belastingdienst dat er enige marge mag zitten tussen de rente bij geldverstrekkers en de te berekenen rente. Wat een acceptabele rente is, is echter van veel factoren afhankelijk. Wijkt de rente teveel af van de marktrente, dan kan het zijn dat de Belastingdienst en in beroep de rechter het rentepercentage niet accepteren. Wanneer je twijfelt of de rente te hoog of te laag is, neem dan contact op met de Belastingdienst.


Hoge Raad
De Hoge Raad heeft in 2020 uitspraak gedaan in een zaak waarbij de inspecteur de in rekening gebrachte rente van 9 % te hoog vond. Het betrof hier een lening met een looptijd van 15 jaar. De rente in de markt was op dat moment gemiddeld 3 % voor hypotheken met eenzelfde looptijd. De Hoge Raad vond een toeslag van 1,5% voor het ontbreken van hypothecaire zekerheid acceptabel. De uitspraak geeft aan wat een acceptabele toeslag is in deze situatie met deze zekerheid (of het gebrek daaraan), dit rentepercentage in de markt en deze looptijd van de lening. In andere situaties kan een andere toeslagpercentage acceptabel zijn. Bij de huidige rentepercentages is een acceptabel toeslagpercentage dan ook wellicht lager.

Persoonlijke lening
Verstrekt je familielid een lening zonder hypothecaire zekerheid? De Belastingdienst vergelijkt de rente van deze lening met het rentepercentage voor een persoonlijke lening. De hoogte van de rente hangt daarnaast ook af van de looptijd en hoe groot de kans is dat de lening wordt terugbetaald. Bij een hypotheek is de rente lager, omdat je via het onderpand zekerheid geeft dat je de lening terugbetaalt. Die zekerheid kan een schuldenaar ook geven als hij veel geld op de bank heeft, zodat de schuldeiser weet dat de lening altijd kan worden terugbetaald. 

 

Direct opeisbaar
Is je familielening direct opeisbaar, dat wil zeggen dat de schuldeiser de lening binnen één jaar kan terugvragen? Dan moet je van de Belastingdienst minimaal 6 % rente betalen. 

Aflossen

Je moet de lening minimaal  aflossen. Anders mag je de rente niet aftrekken. Heb je een hypotheek bij een Nederlandse bank of verzekeraar, dan geeft de bank of verzekeraar door aan de Belastingdienst wat er is betaald aan rente en aflossing. Bij sommige buitenlandse banken moet je de gegevens zelf aan de Belastingdienst doorgeven. Ook als je een familielening hebt moet je de belangrijke gegevens van die lening aan de Belastingdienst doorgeven.

Sluit je een familielening af of wijzigt het rentepercentage van die lening? Geef dit dan door via de aangifte inkomstenbelasting. Je doet dit in het jaar dat je de familielening hebt afgesloten of gewijzigd. Geef je niks door, dan mag je de rente niet aftrekken totdat je de informatie over de familielening wel hebt doorgegeven.

Overgangsrecht
Kun je gebruik maken van het ? Dan heb je geen annuïtaire aflossingsverplichting. Daarom hoef je de gegevens van de lening in dat geval niet door te geven aan de Belastingdienst.​

Wel of geen notaris?

Je bent niet verplicht om de familielening op te stellen of te laten vastleggen door een notaris. De overeenkomst is vormvrij. Wel moet je de annuïtaire aflossingsbepalingen opnemen in de lening.

Bij een hypotheek is dit anders. Dan is een noodzakelijk en moet je naar de notaris.  

Voldoende inkomen

Sluit je naast de familielening ook nog een hypotheek bij een geldverstrekker? Dan toetst de geldverstrekker je inkomen. De geldverstrekker kijkt of je de kosten van de hypotheek én de kosten van de familielening kunt betalen. 

Aandachtspunten

 • Kasrondje
  Kinderen en ouders kunnen via het zogenoemde kasrondje profiteren van zowel de renteaftrek als de jaarlijkse schenkingsvrijstelling van € 6.035 (2023). Het kind betaalt maandelijks de rente. Jaarlijks schenken de ouders (een deel van) de rente terug aan het kind. Let goed op de  voorwaarden die gelden bij belastingvrij schenken. Belangrijk is dat het kind de rente ook echt betaalt en de ouders echt een bedrag schenken. De rente en schenkingen mogen dus niet met elkaar worden verrekend. Het is aan te raden dat in de omschrijving bij het overmaken van de schenking niet te verwijzen naar de rente die betaald wordt over de familielening. 
   
 • Vordering in box 3
  De schuldeiser heeft een vordering op degene aan wie hij het geld leent, bijvoorbeeld een ouder die geld leent aan zijn kind. Geef deze vordering als bezitting op in box 3 in de aangifte inkomstenbelasting. De ontvangen rente is onbelast in box 3. Vorderingen en schulden kennen in box 3 hun eigen rendement. Bij vorderingen wordt voor 2023 uitgegaan van een rendementspercentage van 6,17% bij schulden van 2,57%. Dit wordt dan belast tegen 32% (belastingtarief box 3). 
  Het is echter de vraag wat de daadwerkelijke rendementen worden. De staatssecretaris heeft geopteerd om de rendementspercentages verder te verfijnen. Het zou daarbij kunnen dat onderlinge vorderingen tussen ouder en kind hetzelfde percentage krijgen. Meer zekerheid daarover is er mogelijk met Prinsjesdag, wanneer het Belastingplan 2024 wordt gepresenteerd.

 • Te hoge lening en schenkingen
  Een bank vraagt vaak om vast te leggen dat elk jaar een schenking wordt gedaan. Deze situatie is fiscaal echter nadelig. De Belastingdienst telt namelijk alle schenkingen bij elkaar op. Dit bedrag wordt . Het totaal van de schenkingen komt hierdoor ruim boven de jaarlijkse vrijstelling uit. Daarover betaal je in het eerste jaar schenkbelasting. Overigens is hier recente jurisprudentie van het Gerechtshof Den Bosch over die dit uitgangspunt op de helling zet. De Belastingdienst heeft echter tegen de uitspraak cassatie ingesteld, dus de Hoge Raad moet zich hierover nog uitspreken. De adviseur van de Hoge Raad (de Advocaat-Generaal) heeft zich in zijn advies aan de Hoge Raad aangesloten bij de uitspraak van het Gerechtshof. Vaak volgt de Hoge Raad dit advies.
   

 • Hoogte rentepercentage geldverstrekker
  De geldverstrekker kijkt niet naar de familielening als hij het rentepercentage heeft bepaald voor de hypotheek die je bij hem afsluit. De geldverstrekker kijkt alleen naar de hoogte van je hypotheek en de waarde van je woning. De rente wordt bepaald aan de hand van de lening die je bij de geldverstrekker sluit en de verhouding tussen deze lening en waarde van jouw woning. 
   

 • Overlijden
  Als de schuldeiser of de schuldenaar overlijdt, dan heeft dat gevolgen voor de familielening. Overlijdt de schuldeiser, bijvoorbeeld de ouder, dan nemen de erfgenamen de schuld over. Als de schuldenaar - bijvoorbeeld het kind - zelf ook erfgenaam is, kan het erfdeel worden verrekend met de schuld. Het erfdeel van het kind wordt dan lager. Overlijdt de schuldenaar, dan erven zijn erfgenamen de schuld. De erfgenamen kunnen besluiten de nalatenschap  te aanvaarden of de erfenis te verwerpen.
   
 • Familielening bij nieuwbouw en verbouwingen
  Bij nieuwbouw wordt de woning niet in één keer betaald, maar in termijnen. Dat heeft gevolgen voor de renteaftrek. Voor zover het geld nog niet is besteed aan de woning is de schuld namelijk een -lening. Die lening verhuist elke keer voor een stukje naar  voor het bedrag van de bouwtermijn die dan moet worden betaald. Bij een verbouwing geldt dat de rente gedurende de eerste 6 maanden in zijn geheel aftrekbaar is. Duurt de verbouwing langer, dan geldt ook hier dat de lening naar box 3 gaat voor zover het geld nog niet is besteed aan de verbouwing. Bij zowel nieuwbouw als een verbouwing kun je afspreken om een  op te zetten. Het geleende geld wordt dan gestald in het depot en vanuit het depot worden de bouwtermijnen of rekeningen van de verbouwing betaald. Het negatieve saldo van de verschuldigde rente op de lening en de ontvangen rente uit het depot is aftrekbaar.

Hoe nu verder

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Eigen Huis Magazine september 2023

Eigen Huis Magazine september 2023
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube