Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Wat zijn de fiscale gevolgen van een kangoeroewoning of een mantelzorgwoning?

Een kangoeroewoning is een woning die zelfstandig is te gebruiken, maar verbonden is met een andere zelfstandig te gebruiken woning. Dit kan zijn door een tussendeur of trap. Eén van de woningen is bestemd voor iemand die van zorg afhankelijk is. In de andere woning woont de mantelzorger. Deze kan zo de zorgafhankelijke makkelijk bereiken.

Van een mantelzorgwoning is sprake als degene die zorg nodig heeft bij de mantelzorger gaat wonen of andersom. Voor dit doel wordt een aanbouw of bijgebouw gebouwd of geschikt gemaakt. Een mantelzorgwoning kan ook een aparte woning zijn of een woonunit die op het terrein van de hoofdwoning wordt gerealiseerd.

Fiscale gevolgen kangoeroewoning

De fiscale gevolgen van een kangoeroewoning zijn vooral afhankelijk van de inrichting van de woning. In veel gevallen is er sprake van 2 volledig zelfstandige woningen. In dat geval is van belang wie eigenaar is van één van of van beide woningen. Ben je eigenaar van de woning waarin je ook woont en heb je deze woning gefinancierd met een lening, dan is de rente aftrekbaar.

Ben je daarnaast ook eigenaar van de andere zelfstandige woning waarin je niet zelf woont, maar je familielid wel, dan valt die woning en de daarbij behorende schuld in . Voor de waardering van die woning is het bovendien van belang of je de woning verhuurt of niet. Staat de woning je familielid ter beschikking, bijvoorbeeld op grond van een gevestigd woonrecht, dan kan het zijn dat er sprake is van een schenking als je familielid daar geen vergoeding voor betaalt.

Fiscale gevolgen mantelzorgwoning

Heb je een uitkering uit sociale verzekeringen of een AOW-uitkering voor alleenstaanden? Dan kan een mantelzorgsituatie grote gevolgen hebben. Van belang is daarbij of er sprake is van samenwoners en of de mantelzorgbehoevende bijdraagt aan de kosten van de huishouding.

In veel gevallen ben je verplicht om aan de mantelzorgwoning een eigen adres toe te kennen. Dit is ook aan te raden, omdat anders overheidsinstellingen kunnen stellen dat er sprake is van een gezamenlijke huishouding.

Door het inwonen van ouders of kinderen kan er ook sprake zijn van een gezamenlijke huishouding. Dat kan gevolgen hebben voor uitkeringen, toeslagen en indicaties voor zorg en ondersteuning. 

WOZ
Voor de Wet WOZ worden de tijdelijke mantelzorgwoning en de woning waaraan deze dienstbaar is in de meeste gevallen gezamenlijk als één object beschouwd. Bij beëindiging van de mantelzorg, maar ook bij verkoop van de woning, moet de mantelzorgwoning weer verwijderd worden of moeten de mantelzorgaanpassingen weer ongedaan worden gemaakt. Voor de waardering op grond van de wordt in die gevallen uitgegaan van een waarde 'na verwijdering van de mantelzorgwoning'.

Tijdelijke mantelzorgwoningen zijn in de meeste gevallen dus niet of maar beperkt waardeverhogend voor de hoofdwoning waaraan deze dienstbaar zijn. De gevolgen voor de belastingen die zijn gebaseerd op de WOZ, zoals de ,   en het , zijn dus gering of niet aanwezig. 

Aandachtspunten

 • Vergoeding
  In bepaalde gevallen kun je voor woningaanpassingen een vergoeding krijgen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of via de Wet langdurige zorg (Wlz). Ga via het Wmo-loket of het sociaal wijkteam van je gemeente na of je voor een dergelijke vergoeding in aanmerking komt.
 • Partnerpensioen
  Een mantelzorgsituatie of het inwonen bij ouders of kinderen waarvan één van hen een partnerpensioen ontvangt, kan grote gevolgen hebben voor dat partnerpensioen. Het recht op een partnerpensioen kan namelijk komen te vervallen als iemand gaat samenwonen met een andere of nieuwe partner. Informeer daarom bij het pensioenfonds of verzekeraar of je recht op partnerpensioen houdt bij een mantelzorgsituatie of wanneer iemand inwoont.

Hoe nu verder

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube