Erfbelasting

Als je erft, betaal je erfbelasting over je nalatenschap. Hoeveel dat is, hangt af van de grootte van de nalatenschap én de vrijstellingen en tarieven die dan gelden.

Je kunt de hoogte van de erfbelasting met onderstaande aanwijzingen inschatten:

1. Bepaal welke vrijstellingen erfbelasting geldt. Die hangt af van de relatie die je met de erfgenaam had. Er zijn meerdere groepen verkrijgers: partners, kinderen en kleinkinderen, zieke en gehandicapte kinderen, ouders en overige verkrijgers.
2. Ga na of je meer erft dan het vrijgestelde bedrag. Je betaalt alleen belasting over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

Tarieven erfbelasting

De tarieven voor schenk- en erfbelasting (pdf) zijn gelijk. Ze worden berekend over het bedrag dat boven de vrijstelling uitkomt.

Erfbelasting op geërfd huis

Erf je een woning, dan betaal je hier erfbelasting over. De hoogte hiervan wordt bepaald door de WOZ-waarde van de woning. Ben je het niet eens met die waarde, dan kun je daartegen bezwaar maken. Je bent namelijk, samen met eventuele andere erfgenamen, de nieuwe eigenaar van de woning. Daardoor heb je nu dezelfde rechten als de overledene. Om bezwaar te kunnen maken, moet je wel een nieuwe WOZ-beschikking aanvragen bij de gemeente.

Erf je in 2022 een woning of wordt deze jou geschonken? Dan mag je bij de aangifte voor de schenk- of erfbelasting over 2022 kiezen welke WOZ-waarde je hanteert: die uit 2022 (met waardepeildatum 1-1-2021) of straks die van 2023 (met waardepeildatum 1-1-2022). Met de laagste van die twee waarden betaal je minder schenk- of erfbelasting.

Als je niet kunt kiezen uit twee waarden omdat de WOZ-waarde van 2023 nog niet bekend is, dan geef je de WOZ-waarde uit 2022 op. Blijkt de WOZ-waarde uit 2023 uiteindelijk lager, dan kun je de Belastingdienst verzoeken de aanslag te corrigeren, óók als de bezwaartermijn al is verlopen. 

Andere waardering serviceflats

Bij serviceflats is de vrije verkoopwaarde maatgevend voor de erfbelasting. Bij andere woningen is de WOZ-waarde het uitgangspunt, maar bij serviceflats zijn er persoonlijke verplichtingen die de waarde verlagen. Denk daarbij aan verplichte afname van bijvoorbeeld warme maaltijden of bewaking.Bij de WOZ-waardering wordt met zulke verplichtingen geen rekening gehouden.