Eigen Huis Marktindicator

Met de Eigen Huis Marktindicator meet Vereniging Eigen Huis iedere maand het vertrouwen van de consument in de woningmarkt. Deze indicator heeft een waarde tussen de 0 en de 200, waarbij de waarde 100 een 'neutrale stemming'-waarde vertegenwoordigt.

Coronazorgen nemen af

De stemmingsmeter van het consumentenvertrouwen in de woningmarkt kwam in januari uit op 105 punten. Dat zijn 2 punten meer dan bij de vorige peiling in december en 5 punten boven de neutraalwaarde van 100. Dit betekent dat een meerderheid van de Nederlanders optimistisch is gestemd over de woningmarkt.

Reden voor de stijging is de verwachting van verder stijgende huizenprijzen. Een ruime meerderheid van 70% ziet dat gebeuren. De dalende hypotheekrente en de afnemende zorgen over de gevolgen van de coronacrisis voor de huizenmarkt dragen aan het vertrouwen bij. Zo laat 19% van de Nederlanders zich nog sterk beïnvloeden door de pandemie. In april vorig jaar gold dit nog voor bijna 40% van de bevolking.

Huiver woningtekort

Daar staat de vrees voor afnemende beschikbaarheid en betaalbaarheid van koopwoningen tegenover. Ruim 40% van de consumenten acht mede daarom het nu een ongunstige tijd om toe te slaan op de woningmarkt. Het aandeel consumenten dat wil verhuizen neemt sinds november vorig jaar langzaam af naar 32% in januari.

Wel zijn consumenten optimistischer gestemd over de algehele staat van de economie. In oktober vorig jaar was een ruime meerderheid van de Nederlanders nog beducht voor slecht economisch nieuws. Afgelopen maand gold dat nog voor iets meer dan vier op de tien consumenten.

 

ehmi-1-2021 ehmi-12-2020  ehmi-11-2020 ehmi-10-2020           

Over de Eigen Huis Marktindicator

Sinds het begin van de crisis in 2008 is het consumentenvertrouwen op de woningmarkt sterk gedaald (naar een laagste waarde van 51 in december 2012). Daarna is de Eigen Huis Marktindicator flink gestegen (naar een hoogste waarde van 121 in het najaar 2016). Daarna bleef het vertrouwen op de woningmarkt in 2017 nagenoeg stabiel rond een waarde van 112. In 2018 daalde het vertrouwen van 110 punten in januari naar 101 in december.

Het herstel van het consumentenvertrouwen is van groot belang voor de woningmarkt. Het is niet alleen een kwestie van kúnnen kopen, maar vooral ook van wíllen kopen. Als consumenten geen vertrouwen hebben in de ontwikkelingen op de woningmarkt, zullen zij een voorgenomen aankoop van een woning uitstellen of er geheel vanaf zien. 

Vereniging Eigen Huis ontwikkelde daarom samen met onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft de Eigen Huis Marktindicator. Deze meet specifiek voor de woningmarkt de stemming onder consumenten en onderscheidt zich hiermee van de algemene consumentenvertrouwensindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 

De Eigen Huis Marktindicator baseert zich op maandelijkse peilingen onder een representatief aantal Nederlanders uitgevoerd door onderzoeksbureau Ipsos. De peiling heeft vooral betrekking op belangrijke zaken voor de huizenmarkt, zoals de huizenprijzen, koopbereidheid en hypotheekrente. 

De Eigen Huis Marktindicator geeft het consumentenvertrouwen weer in een bepaald cijfer, waarbij 100 als neutraalwaarde geldt. Het hier weergegeven cijfer betreft een driemaandelijks voortschrijdend gemiddelde. Wil je meer duiding en analyse? Bij de Marktindicator vind je ieder kwartaal een uitgebreid onderzoeksrapport van OTB. 

Download de volledige rapportage van OTB

Meer lezen

De woningmarkt in cijfers

Hoe staat de woningmarkt er momenteel voor? Wat zijn de gemiddelde huizenprijzen, wat is de stand van de hypotheekrentes en hoe hoog is het aantal kooptransacties? Bekijk de cijfers

Bestaand huis kopen

Van de bezichtiging en de financiering tot de overdracht: lees alles over het koopproces bij een bestaand huis.  Meer over bestaande bouw

Nieuwbouw kopen

Het kopen van een nieuwbouwwoning werkt anders dan het kopen van een bestaand huis: ontdek wat er komt kijken bij nieuwbouw.  Meer over nieuwbouw