WOZ - Waardering Onroerende Zaken

In januari of februari krijgt u een WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning. Deze stelt uw gemeente vast. De WOZ-waarde van uw woning is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum. Voor de beschikking in 2017 is de waardepeildatum 1 januari 2016.

Uw gemeente baseert de waarde van uw woning onder meer op de ligging, inhouds- en oppervlaktegegevens. De WOZ-waarde is belangrijk omdat er verschillende belastingen en heffingen op zijn gebaseerd.

WOZ-waarde berekenen: waarmee rekening houden?

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met uw ontvangen WOZ-waarde? U kunt zelf of met hulp van een specialist bezwaar maken tegen de WOZ-waarde. 

Hoe maak ik bezwaar tegen de WOZ-waarde?

WOZ-waarden openbaar

WOZ-waarden van woningen zijn sinds 1 oktober 2016 openbaar. U kunt de WOZ-waarde van uw woning of die van uw buren kosteloos inzien via het WOZ-waardeloket.

WOZ-waardeontwikkeling per gemeente

De Waarderingskamer publiceert jaarlijks de gemiddelde stijgingen en dalingen van WOZ-waarden per gemeente. De waardeontwikkeling van uw woning kan afwijken van de gemiddelde waardeontwikkeling in uw gemeente. 

Gaat u in bezwaar tegen de hoogte van uw WOZ-waarde, zorg er dan voor dat u uw bezwaar voldoende onderbouwt. Als het gemeentelijke gemiddelde dalingspercentage uw enige argument is voor bezwaar, dan is dit onvoldoende en zal de gemeente uw bezwaar in de meeste gevallen afwijzen.

Factoren die meewegen in de waardeberekening van uw woning

Voormelding

Sinds een aantal jaren zijn er steeds meer gemeenten die werken met een voormelding of voorlopige WOZ-waarde. Op informele wijze geeft de gemeente dan voorafgaand aan de werkelijke WOZ-beschikking een voorlopige WOZ-waarde af. U kunt reageren op deze voorlopige waarde en de gemeente wijzen op eventuele fouten. De gemeente kan deze fouten dan nog herstellen voordat de definitieve WOZ-beschikking wordt verzonden.

Deze voormelding of voorlopige waarde heeft geen gevolgen voor uw rechten om tegen de definitieve WOZ-beschikking bezwaar in te dienen. 

WOZ in beeld

Waar staat WOZ voor? Voor welke belastingen heeft de WOZ gevolgen? Wat bepaalt de waarde van uw huis? De webpublicatie 'WOZ in Beeld' geeft antwoord op deze vragen en meer. 

Voordelen 

  • Begeleiding bij bezwaar maken tegen uw WOZ-waarde
  • Tips en bruikbare jurisprudentie bij bezwaar maken
  • Termijnen van bezwaar maken en in (hoger) beroep gaan

WOZ in Beeld