Budget bepalen

Wie een huis wil bouwen, moet natuurlijk eerst het budget bepalen. Welke kosten komen er allemaal kijken bij het bouwen van een huis? Welke subsidies kun je krijgen? En wat kun je maximaal lenen? Wij leggen het uit.

Huis bouwen: kosten

Grond- of kavelkosten zijn erg regionaal gebonden. Een makelaar kan soms een inschatting doen of de grondprijs redelijk is. 

Grondkosten voorfinancieren

In bepaalde situaties moet je al kosten betalen voordat je de hypotheek hebt geregeld. Je moet de grond uit eigen middelen betalen, omdat je nog geen bouwvergunning hebt, of omdat de architect al werkzaamheden in rekening heeft gebracht. Het kan echter je bedoeling zijn om deze kosten onder de hypotheek te brengen en met het geleende geld je eigen middelen weer aan te vullen. Dat is fiscaal mogelijk. Voldoende is dan dat je op het moment van betaling al de bedoeling had om deze kosten vanuit de hypotheek of andere lening te betalen. Dat kan bijvoorbeeld blijken uit een hypotheekaanvraag die al voor de betaling van kosten is gedaan. Als je inderdaad kunt aantonen dat je de bedoeling had om de kosten te financieren met een hypotheek, is de rente daarover aftrekbaar.

Bouwgrond en belasting

Wie grond koopt, betaalt overdrachtsbelasting (8 %); wie bouwgrond koopt, betaalt btw (21 %). Er is sprake van bouwgrond als er een bouwvergunning is verleend, de grond bouwrijp is gemaakt of partijen de intentie hebben dat te doen. Daarnaast is er sprake van bouwgrond als er al voorzieningen zijn aangebracht voor bouwwerkzaamheden, zoals een toerit voor bouwverkeer. 

Koop je grond waar nog gebouwen op staan, dan ben je meestal overdrachtsbelasting verschuldigd. Gaat de verkoper echter na de levering nog werkzaamheden uitvoeren en de grond bouwrijp maken, dan kan het zijn dat je al de 21 % btw moet betalen.

Of er btw of overdrachtsbelasting verschuldigd is, is afhankelijk van de feitelijke omstandigheden op het moment van overdracht en de contractuele afspraken en bedoeling die partijen hebben daarbij. De notaris kan uitsluitsel geven welke belasting verschuldigd zal zijn op het moment van overdracht.

Meer over bouwgrond en belasting

Kosten architect

Een architect vraagt voor het ontwerp en aanvullende werkzaamheden een honorarium. Dit is onderhandelbaar. Voor een nieuwbouwontwerp is de prijs gemiddeld 10 % van de bouwkosten.

Wat vraagt een architect gemiddeld?

Bouwkosten

De kosten van een nieuwbouwhuis zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals bouwmethode, het ontwerp en de kwaliteit. Met welke kosten krijg je allemaal te maken? En welke kosten zijn bij de koop-/aanneemsom inbegrepen? 

Meer over zelf bouwen van een woning

Wat kost het bouwen van een huis?

Huis bouwen: subsidie

Het is de moeite waard om te checken of je voor de bouw van jouw huis in aanmerking komt voor subsidie voor energiebesparende maatregelen. Dit kan een landelijke of regionale subsidie zijn.

Meer over subsidie voor energiebesparing

 

stappenplan zelfbouw

Je wilt graag zelf je huis laten bouwen. Maar hoe pak je zoiets aan? Met ons stappenplan helpen we jou op weg. Lees meer

Hypotheek afsluiten

Een hypotheekaanvraag loopt bij zelfbouw anders dan bij een bestaande woning. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met een bouwdepot. Hypotheek bij zelfbouw

Bouwpartners zoeken

Van architect tot bouwbegeleider: welke partijen heb je nodig voor het bouwen van een huis en welke afspraken leg je vast in een contract? Deze bouwpartners heb je nodig

niet tonen