Tips makelaar

Veel mensen schakelen voor de verkoop van hun huis een makelaar in. Bent u dit ook van plan? Dan vindt u hier tips over de opdracht, en informatie over annuleren en voor als u een conflict krijgt met uw makelaar.

Welke makelaar

Kies voor een makelaar die is aangesloten bij brancheorganisatie NVM, VastgoedPRO of VBO. Zij hanteren goede consumentenvoorwaarden die zijn opgesteld samen met Vereniging Eigen Huis.
Zorg er verder voor dat in de makelaarsopdracht/offerte de volgende punten staan:

 • Zijn de genoemde bedragen inclusief of exclusief BTW? 
 • Is duidelijk welke werkzaamheden onder courtage en eventuele opstartkosten vallen en welke niet? 
 • Welke bijkomende kosten kunt u nog verwachten zoals bijvoorbeeld advertentiekosten? 
 • Werkt de makelaar met abonnementskosten en zo ja: komen deze kosten boven op de courtage of worden ze bij verkoop verrekend met de courtage? 
 • Wat staat er in de overeenkomst over intrekkingskosten?

Kijk hier voor een overzicht van de kosten die de makelaar mogelijk in rekening brengt met de daarbij behorende aandachtspunten.

Andere betalingsafspraak

Makelaars hanteren steeds vaker andere betalingssystemen, die niet allemaal even consumentvriendelijk zijn. Een bekend systeem is:

 • Opstartkosten aan het begin (bijvoorbeeld € 500)
 • maandelijks een vast bedrag (bijvoorbeeld € 50) 
 • een resultaatsbonus op het eind, nadat de woning is verkocht
 • Stelt uw makelaar dit voor
  • Zorg dan dat er altijd een resultaatsbonus is bij succesvolle verkoop. 
  • Vraag een maandelijks overzicht van wat de makelaar voor u heeft gedaan. 
  • Ga na hoe tevreden anderen zijn over uw makelaar

Heeft u al afgesproken met uw makelaar dat hij na het sluiten van een koopovereenkomst recht heeft op courtage, dan mag hij halverwege niet switchen naar een ander betalingssysteem. Dit mag wel als u daarmee akkoord gaat.

Stoppen met opdracht

Als u een opdracht wilt beëindigen, kan dat via intrekken of via ontbinden. Intrekken kan altijd, ontbinden is aan regels gebonden.

Als u de opdracht intrekt :

 • Hoeft u geen schadevergoeding te betalen aan de makelaar. Wel heeft hij recht op vergoeding van de gemaakte kosten (bijvoorbeeld advertentiekosten).
 • Kan het zijn dat u zogenoemde intrekkingskosten moet betalen. Dit is een redelijk deel van het loon van de makelaar. Als de Consumentenvoorwaarden Makelaardij van toepassing zijn, dan heeft de makelaar alleen recht op intrekkingskosten, als u dit in de overeenkomst met de makelaar heeft afgesproken.

Als u de opdracht ontbindt:

 • Moet u kunnen aantonen dat de makelaar wezenlijk tekort schiet. Hij spant zich bijvoorbeeld onvoldoende in om uw huis te verkopen. Dit is vaak lastig aan te tonen, omdat de makelaar in het algemeen een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.
 • U kunt het beste een dossier aanleggen van correspondentie, waaruit blijkt dat de makelaar zijn werk niet goed doet. 
 • Voordat u mag ontbinden moet u de makelaar nog wel in gebreke stellen. Dit doet u via een aangetekende brief, waarin u de makelaar een laatste kans geeft om binnen een bepaalde termijn zijn verplichtingen alsnog na te komen. Doet hij dat niet, dan mag u na die termijn de overeenkomst met de makelaar ontbinden. Win eerst juridisch advies in voor u gaat ontbinden. 
 • Als u de overeenkomst gerechtvaardigd ontbindt, betaalt u vaak alleen gemaakte kosten, en geen intrekkingskosten of courtage.
 • Als u na het beëindigen van de opdracht toch uw woning verkoopt en de makelaar kan bewijzen dat de verkoop het gevolg is van zijn inspanningen, dan kan het zijn dat u hem alsnog courtage moet betalen.

Conflict met makelaar

Krijgt u een conflict met de makelaar over de nota? Dan kunt u als volgt te werk gaan.

 1. Probeer in overleg met de makelaar tot een oplossing te komen. Leg eventuele afspraken die hieruit voortvloeien schriftelijk vast.
 2. Komt u niet tot een oplossing, geef dan in een brief aan welk deel van de betaling u betwist en om welke reden. Vraag de makelaar om een reactie binnen bijvoorbeeld twee weken. Betaal alvast het bedrag dat u niet betwist. 
 3. Als u en de makelaar niet tot een oplossing komen, en op de overeenkomst de Consumentenvoorwaarden Makelaardij van toepassing zijn, dan kan het geschil voorgelegd worden aan de Geschillencommissie Makelaardij. Deze procedure is relatief goedkoop en laagdrempelig. Heeft u een conflict met de makelaar over aansprakelijkheid voor schade, dan is de geschillencommissie slechts bevoegd tot een financieel belang van 10.000 euro.

Rechtsbijstand nodig?

Heeft u een geschil met een makelaar? Als lid van Vereniging Eigen Huis kunt u meteen rekenen op onze Rechtsbijstand. Tijdens een intake bekijken wij wat de mogelijkheden zijn. Als uw rechtspositie daar aanleiding toe geeft, neemt één van onze juristen of advocaten uw zaak verder in behandeling. Profiteer van de brede expertise binnen Vereniging Eigen Huis.

Lees meer over Eigen Huis Rechtsbijstand

Zoekt u een makelaar?

Op zoek naar een makelaar die u helpt bij het verkopen van uw huis? U vindt uw verkoopmakelaar bij Advieskeuze.

Advieskeuze