Huis verkopen? Vraag een energielabel aan

Uiterlijk bij de overdracht van uw woning moet u als verkoper een definitief energielabel aan de koper overhandigen. Het energielabel geeft een beeld van de energieprestatie van een woning. De labels variëren van A t/m G: met een A-label heeft u een goed geïsoleerde, energiezuinige woning. Een G-label is de slechtste variant. 

Waarom een energielabel?

Voorlopig energielabel

In januari en februari 2015 heeft elke woning in Nederland van de overheid een voorlopig energielabel gekregen. Dit voorlopige label is een schatting, gebaseerd op gegevens als type huis, grootte en bouwjaar. In de praktijk kan uw woning een beter of slechter energielabel hebben. Heeft u bijvoorbeeld recent de zolder geïsoleerd en een nieuwe cv-ketel aangeschaft, dan is het voorlopige label ‘verouderd’ en kan het definitieve label beter zijn. 

Europese regelgeving schrijft voor dat een koper moet kunnen zien welk energielabel een woning heeft. Daarom moet de verkoper het definitieve label uiterlijk bij de overdracht aan de koper overhandigen. Een voorlopig label is dan niet voldoende.

Wilt u wel graag weten wat uw voorlopige energielabel is? Kijk hiervoor op Zoekuwenergielabel.nl. Heeft u uw label definitief gemaakt, dan is dat ook op deze website te vinden, maar dan met de vermelding ‘definitief’ erachter.

Definitief energielabel

U kunt het definitieve energielabel aanvragen op Energielabelvoorwoningen.nl. Dit is een website van de overheid, waar u moet inloggen met uw DigiD. Hierna kunt u eventuele energiebesparende maatregelen die in uw woning zijn genomen invullen en daar bewijs van aanleveren (denk aan foto’s van uw cv-ketel of een factuur van een isolatiebedrijf). Alles ingevuld? Dan kiest u uit de lijst van aanbieders een erkend labeladviseur die u een definitief label kan verstrekken. De kosten hiervoor variëren van enkele euro’s tot enkele tientjes. Het hele proces gaat schriftelijk en binnen enkele dagen na het invullen heeft u het label in huis. Een afschrift daarvan verstrekt u aan de koper.

Het energielabel is niet voor alle woningen verplicht. Voor monumenten geldt de verplichting bijvoorbeeld niet. Mensen die in de afgelopen jaren een energielabel hebben aangevraagd, hoeven geen nieuw label aan te vragen. Het oude en het huidige energielabel blijven tien jaar geldig.

Niet eens met definitief energielabel?

Als u het niet eens bent met het definitieve energielabel, kunt u dit bespreken met de deskundige die het label heeft verstrekt. Komt u er niet uit? Dien dan een klacht in bij de Geschillencommissie Energielabel, dat kost € 27,50. Dit kan alleen als de klacht gaat over de werkzaamheden van de energielabeldeskundige. De commissie kan de schade beoordelen die is ontstaan als gevolg van de onjuiste beoordeling van het voorlopige energielabel. De commissie kan het definitieve energielabel niet veranderen. De uitspraak van de commissie is bindend. Bezwaar maken tegen het definitieve energielabel is niet mogelijk, omdat het geen besluit van de overheid betreft. 

Controle energielabel

De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport, een overheidsinstantie, controleert steekproefsgewijs of de definitieve energielabels bij verkoop worden verstrekt. Wordt geconstateerd dat u bij verkoop geen definitief energielabel aan de koper heeft gegeven, dan krijgt u een aanschrijving met het verzoek om binnen een bepaalde termijn het energielabel alsnog te laten registreren. Doet u dit niet, dan kan de Inspectie u een bestuurlijke boete (de zogenoemde 'last onder dwangsom') opleggen. De maximale dwangsom voor een woningeigenaar bedraagt € 405.

Meer over het energielabel

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden. Word lid