Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackBuren

Regels erf en erfgrens

Onenigheid met buren gaat vaak over bomen, gebruik van elkaars terrein en bouwen op de erfgrens. Welke regels zijn er rondom het erf en de erfgrens? We hebben ze voor je op een rij gezet.

man met hark bespreekt iets met vrouw

Recht van overpad en andere erfdienstbaarheden

Er zijn verschillende erfdienstbaarheden. Het recht van overpad is waarschijnlijk de bekendste. Dit recht houdt in dat je buren jouw perceel mogen gebruiken om de openbare weg te bereiken. Een andere erfdienstbaarheid is het gootrecht. Dit geeft het recht om water te lozen op het erf van de buren bijvoorbeeld via de hemelwaterafvoer. 

Een erfdienstbaarheid is vaak vastgelegd in een notariële akte. Die kun je opvragen bij het Kadaster.

Erfafscheiding op de erfgrens 

Wil je op de erfgrens iets plaatsen, dan kan dat alleen met toestemming van de buren. Je wordt dan samen eigenaar van de erfafscheiding. De wet zegt dat je van je buren kunt vorderen dat zij meewerken aan het plaatsen van een scheidsmuur van twee meter hoog op de erfgrens, voor zover een gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte niet anders regelt. Beide buren dragen de kosten. Meestal is het plaatsen van een erfafscheiding vergunningsvrij, maar soms heb je een vergunning nodig.

Bomen en struiken

Je mag doorschietende wortels van bomen en struiken uit de tuin van je buren op jouw perceel zelf verwijderen. Je hoeft hiervoor geen toestemming van je buren te vragen. Licht je buren wel vooraf in. Als je door de verwijdering de boom ernstig beschadigt, kunnen jouw buren je aansprakelijk stellen.

Overhangende takken en beplanting mag je verwijderen als je daarvoor toestemming hebt van je buren. Kap of snoei niet te rigoureus, omdat de buren je aansprakelijk kunnen stellen als hun boom of beplanting onherstelbaar beschadigt door jouw snoeiwerk. Als ze geen toestemming geven, vraag dan nog een keer schriftelijk of zij het overhangende deel willen verwijderen. Als de buren niet tot actie overgaan dan mag je zelf het overhangende deel weghalen.

Betreden erf buren voor verbouwing

Je mag het erf van de buren gebruiken voor een verbouwing of onderhoud aan de woning. Je hebt een zogenoemd ladderrecht als:

  • jij jouw buren op tijd op de hoogte stelt dat je hun erf tijdelijk moet gebruiken;
  • er geen andere manier is jouw woning te verbouwen of te onderhouden dan door het erf van je buren te betreden;
  • je eventuele schade bij de buren door het gebruik van hun erf vergoedt.

Jouw buren mogen je ladderrecht alleen weigeren of uitstellen als ze daarvoor een belangrijke reden hebben.

Tip! Juridisch advies bij burenruzie

Kun je het met je buren niet eens worden over de scheidsmuur op de erfafscheiding, is er onenigheid over het recht van overpad of heb je een ander conflict? Onze juristen helpen je graag met mediation of een rechtspositiebepaling.

Krijg juridisch advies

Ook interessant in kennisbank

Kunnen mijn buren mij de toegang tot hun erf weigeren?Mogen mijn buren een boom of beplanting vlak naast de erfgrens plaatsen?Mogen mijn buren over de erfgrens heen bouwen?

Tags

JuridischWonen

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube