Belastingen

Als eigenwoningbezitter betaalt u verschillende belastingen en heffingen. Aan de rijksoverheid (de Belastingdienst) betaalt u jaarlijks inkomstenbelasting. Als u een hypotheekschuld op uw eigen woning heeft, is de hypotheekrenteaftrek een mogelijke aftrekpost.

Koopt u een bestaande woning? Dan betaalt u de overheid overdrachtsbelasting. Aan uw gemeente betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb), riool- en afvalstoffenheffing. Aan het waterschap waarin uw woning staat, betaalt u waterschapslasten. Meerdere belastingen en heffingen zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van uw woning. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar aantekenen

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting
Over de eigen woning betaal je een deel inkomstenbelasting (eigenwoningforfait). Maar je mag bepaalde kosten ook als aftrekpost opgeven. Hoe zit dat precies? Belastingaangifte

WOZ

WOZ
In januari of februari ontvangen huiseigenaren een WOZ-beschikking van hun gemeente. Wat is de WOZ en hoe kun je bezwaar maken? Alles over de WOZ

Erfbelasting

Erfbelasting
Over een erfenis betaal je erfbelasting. Hoeveel dat is, hangt af van de grootte van de nalatenschap én de vrijstellingen en tarieven die dan gelden. Lees meer

Geld schenken

Geld schenken
Tot een bepaald bedrag mag je ieder jaar geld schenken. Ook kun je eenmalig gebruik maken van een verhoogde vrijstelling. Hoe zit dat precies? Bekijk de vrijstellingen
Sta ook sterker met bijna 750.000 leden. Word lid