Belastingen

Als eigenwoningbezitter betaalt u verschillende belastingen en heffingen. Aan de rijksoverheid (de Belastingdienst) betaalt u jaarlijks inkomstenbelasting. Als u een hypotheekschuld op uw eigen woning heeft, is de hypotheekrenteaftrek een mogelijke aftrekpost. Over uw energierekening betaalt u energiebelasting

Koopt u een bestaande woning? Dan betaalt u de overheid overdrachtsbelasting. Aan uw gemeente betaalt u onroerendezaakbelasting (ozb), riool- en afvalstoffenheffing. Aan het waterschap waarin uw woning staat, betaalt u waterschapslasten. Meerdere belastingen en heffingen zijn gebaseerd op de WOZ-waarde van uw woning. Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar aantekenen

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting
Over uw woning betaalt u een deel inkomstenbelasting (eigenwoningforfait). Maar u mag bepaalde kosten ook als aftrekpost opgeven. Hoe zit dat precies? Belastingaangiftekeyboard_arrow_right

WOZ

WOZ
In januari of februari ontvangen huiseigenaren een WOZ-beschikking van hun gemeente. Wat is de WOZ en hoe kunt u bezwaar maken? Alles over de WOZkeyboard_arrow_right

Erfbelasting

Erfbelasting
Over een erfenis betaalt u erfbelasting. Hoeveel dat is, hangt af van de grootte van de nalatenschap én de vrijstellingen en tarieven die dan gelden. Lees meerkeyboard_arrow_right

Geld schenken

Geld schenken
Geld schenken mag ieder jaar tot een bepaald bedrag. Ook kunt u eenmalig gebruikmaken van een verhoogde vrijstelling. Hoe zit dat precies? Bekijk de vrijstellingenkeyboard_arrow_right