Zorg voor voldoende ventilatie

Bij gebrek aan ventilatie krijgt u vocht in huis, met alle gevolgen van dien. Lees hoe u door goede ventilatie vocht in uw woning kunt voorkomen.

Welk ventilatiesysteem heb ik?

Natuurlijk

Ventilatie vindt plaats via ramen, roosters voor toevoer en pijpjes in het dak voor de afvoer.

Mechanisch

De afvoer van vervuilde lucht verloopt mechanisch, via een ventilatie-unit, die vaak bij de cv-ketel staat. De bewoner moet zelf zorgen voor aanvoer van frisse lucht,  via roosters en ramen.
Een mechanisch systeem kan vraaggestuurd zijn. Dan wordt er extra lucht afgevoerd bij een bepaald CO2-gehalte of een bepaalde luchtvochtigheid.

Balans

Bij dit systeem verloopt zowel aanvoer als afvoer van lucht mechanisch via een ventilatie-unit, door gescheiden leidingen. Meestal worden de leidingen met inkomende lucht indirect opgewarmd door de afvoerleidingen met uitgaande lucht (warmteterugwinning). 

Wat kan ik zelf doen?

Bij natuurlijke ventilatie:

 • Dagelijks elke ruimte goed luchten;
 • Regelmatig controleren of de roosters in de kozijnen nog goed open staan.

Mechanische ventilatie

 • Dagelijks elke ruimte goed luchten;
 • Ventielen jaarlijks reinigen en in dezelfde stand terug plaatsen;
 • Eens per twee jaar een erkende, gespecialiseerde installateur laten komen, voor onderhoud aan de ventilatie-unit. Dit kost circa 150 euro.
 • Zet het systeem in stand drie voor extra ventilatie bij: was in huis drogen, douchen, koken en veel mensen in huis. Dit hoeft niet als het systeem vraaggestuurd is, want dan gaat het automatisch.

Balansventilatie

 • De ramen hoeven niet open voor verse lucht. Houd de ramen dicht als de kachel aan staat of als het buiten warmer is dan binnen.
 • De ventielen jaarlijks reinigen en in dezelfde stand terug te plaatsen.
 • Vervang de filters elk half jaar, en bij ernstige vervuiling (bijvoorbeeld door roken of snelweg) vaker.
 • Laat de installateur elke twee jaar onderhoud verrichten.
 • Zet het systeem in stand drie voor extra ventilatie bij: was in huis drogen, douchen, koken en veel mensen in huis.

Indicatoren voor het binnenklimaat zijn CO2 en luchtvochtigheid. Hiervoor zijn eenvoudige meters te koop.  Een CO2-meter varieert in prijs van 125 tot 300 euro. Een hygrometer (voor de luchtvochtigheid) is al verkrijgbaar voor een tientje.  

Ventilatie en het Bouwbesluit

In de bouwregelgeving (het Bouwbesluit) worden minimale eisen gesteld aan de hoeveelheid ventilatie die nodig is in woningen. Per m² woonruimte moet er een bepaalde hoeveelheid verse lucht de woning in kunnen en dezelfde hoeveelheid moet er ook weer uit. De afvoer moet in ieder geval plaatsvinden via het toilet, de badkamer en de keuken. Ook de minimale hoeveelheid af te voeren lucht in deze ruimtes is geregeld in het Bouwbesluit. 

Download de brochure 'Goed ventileren in huis'