Samenwerking makelaar beëindigen 

Hoe beëindig je de opdracht aan de makelaar? En hoe los je een conflict over de nota op?

Stoppen met de opdracht

Als je een opdracht wilt beëindigen, kun je die opzeggen (ook wel intrekken genoemd) of ontbinden. Opzeggen kan altijd, ontbinden is aan regels gebonden.

De opdracht opzeggen

  • Het kan zijn dat je intrekkingskosten moet betalen. Dit is een deel van het loon van de makelaar. De meeste makelaars werken met algemene voorwaarden waarin staat dat de makelaar alleen recht heeft op intrekkingskosten als je dit in de overeenkomst met de makelaar hebt afgesproken.
  • De makelaar heeft veelal recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

De opdracht ontbinden

  • Je moet kunnen aantonen dat de makelaar wezenlijk tekortschiet. Hij spant zich bijvoorbeeld onvoldoende in om jouw huis te verkopen. Dit is vaak lastig aan te tonen, omdat de makelaar in het algemeen een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting.
  • Leg een dossier aan van correspondentie, waaruit blijkt dat de makelaar zijn werk niet goed doet. 
  • Stel de makelaar eerst in gebreke via een aangetekende brief. Hierin geef je de makelaar een laatste kans om binnen een bepaalde termijn zijn verplichtingen alsnog na te komen. Doet hij dat niet, dan mag je na die termijn de overeenkomst ontbinden. Win eerst juridisch advies in voordat je gaat ontbinden.
  • Is de ontbinding van de overeenkomst gerechtvaardigd, dan betaal je vaak alleen de gemaakte kosten, geen intrekkingskosten of courtage.

Conflict over de nota

Een conflict met de makelaar over de nota? Dan kun je als volgt te werk gaan:

  1. Probeer samen met de makelaar tot een oplossing te komen. Leg eventuele afspraken die hieruit voortvloeien schriftelijk vast.
  2. Kom je niet tot een oplossing, geef dan in een brief aan welk deel van de nota je betwist en om welke reden. Vraag de makelaar om een reactie binnen bijvoorbeeld twee weken. Betaal alvast het bedrag dat je niet betwist.
  3. Als jij en de makelaar er niet uitkomen en je makelaar is aangesloten bij NVM, VBO of Vastgoedpro, dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Makelaardij. Deze procedure is relatief goedkoop en laagdrempelig. Heb je een conflict met de makelaar over aansprakelijkheid voor schade, dan is de geschillencommissie slechts bevoegd tot een financieel belang van € 10.000.

Juridisch advies nodig? 

In conflict met jouw makelaar? Als lid van Vereniging Eigen Huis kun je meteen rekenen op onze hulp.

Lees meer over onze juridische dienstverlening

Ook interessant

De verkoopmakelaar

Veel mensen schakelen voor de verkoop van hun huis een makelaar in. Ben je dit ook van plan? Kies een goede makelaar

De woningmarkt in cijfers

Hoe staat de woningmarkt er momenteel voor? Wat zijn de gemiddelde huizenprijzen, wat is de stand van de hypotheekrentes en hoe hoog is het aantal kooptransacties? Bekijk de cijfers

Bezichtigen en onderhandelen

Hoe pak je het bezichtigen en onderhandelen aan? Over bezichtigen en onderhandelen

Doe je voordeel met deze diensten