Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackNieuws

Deltaplan moet grootschalige funderingsschade voorkomen

Eén miljoen huur- en koopwoningen lopen de komende dertig jaar risico op funderingsschade als niet wordt ingegrepen. Met een nationaal gecoördineerde aanpak van funderingsproblemen en de inzet van preventiemaatregelen is deze schade te voorkomen.

Dat stelt een coalitie van Vereniging Eigen Huis, woningbouwcorporaties (Aedes), hypotheekaanbieders (Nederlandse Vereniging van Banken NVB en Verbond van Verzekeraars) en het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek in het manifest 'Deltaplan funderingsschade' dat vandaag aan politiek Den Haag is aangeboden. De coalitie dringt aan op een regierol voor het Rijk en roept het volgende kabinet op om het Deltaplan te beleggen bij een minister voor Wonen. 

Schade voorkomen 

Volgens de coalitie is er bij de politiek inmiddels wel aandacht voor de enorme schade die bodemdaling, verdroging en een lage grondwaterstand veroorzaken aan de Nederlandse woningvoorraad. Maar het besef dat veel schade is te voorkomen, bijvoorbeeld door anders met het grondwaterpeilbeheer om te gaan, is nog onvoldoende doorgedrongen. De organisaties wijzen erop dat preventiemaatregelen ook een positieve bijdrage kunnen leveren aan het milieuvraagstuk. Zo zorgt een hogere grondwaterstand in veenweidegebieden voor circa 4% minder CO2-uitstoot. 

Landelijke verantwoordelijkheid 

De coalitie roept het volgend kabinet op om het Deltaplan funderingsschade te beleggen bij een minister van Wonen. Het moet aansturen op grondwaterpeilbeheer waarbij meer rekening wordt gehouden met de gevolgen voor funderingen. Ook moet het volgend kabinet investeren in onderzoek naar methodes om bijvoorbeeld paalrot aan houten funderingen te voorkomen. Daar waar sprake is van tegengestelde belangen hakt het Rijk knopen door op basis van gebiedsonderzoek.   

Huiseigenaren draaien momenteel volledig op voor de vaak hoge herstelkosten van funderingsschade, terwijl zij geen invloed hebben op de oorzaken. Ze zijn volledig afhankelijk van het grondwaterpeilbeheer door het waterschap of de gemeente. Er moet daarom een landelijk functionerend fonds komen voor onderzoek naar funderingsschade en een herstelfonds om huiseigenaren financieel bij te staan.  

Lokaal maatwerk 

Bij de aanpak is maatwerk vereist omdat ondergrond, aard van de bebouwing en de fundering plaatselijk sterk kunnen verschillen. Met technische oplossingen kan de waterstand beter worden afgestemd op de behoeften. Soms kan tegen aanvaardbare kosten funderingsschade worden voorkomen via gerichte lokale maatregelen, zoals het per huizenblok reguleren van de grondwaterstand. Deze technologische mogelijkheden zijn nog lang niet uitgeput, zowel in ontwikkeling als in toepassingen.

Manifest Deltaplan funderingsschade (pdf)

Meer informatie

  • Over funderingsproblemen en risicogebieden

Tags

Wonen-Onderhoud

Deel dit artikel

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Actueel

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube