Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackNieuws

Te weinig water zorgt voor miljardenschade aan funderingen

Vereniging Eigen Huis roept het nieuwe kabinet op tot actie tegen funderingsschade door lage en fluctuerende grondwaterpeilen. Dit leidt namelijk tot extra kosten voor overheid en woningbezitters, en bedreigt de schaarse woningvoorraad.

Samen met andere partijen, zoals Aedes, ANWB, Bouwend Nederland en Natuurmonumenten, ondersteunt Vereniging Eigen Huis het 'maatschappelijk manifest voor schoon en voldoende water voor mens en natuur'. In het manifest staan tien concrete voorstellen hoe kabinet, bedrijven en maatschappelijke organisaties kunnen bijdragen aan deze maatschappelijke opgave. Dit initiatief komt voort uit de dringende noodzaak om waterkwaliteit en -beschikbaarheid in Nederland te verbeteren in het licht van groeiend watergebruik, toenemende vervuiling en klimaatverandering.

Stop funderingsschade en voorkom vertraging woningbouw

Vereniging Eigen Huis sloot zich aan bij het manifest om verdere vertraging van woningbouw te voorkomen en funderingsschade te stoppen. De vereniging pleit al enige jaren voor een sterke nationale aanpak van de funderingsproblematiek. Het grondwaterpeil heeft invloed op de staat van funderingen; door te lage en fluctuerende grondwaterpeilen verzakken huizen. De funderingsproblematiek heeft ook gevolgen voor het aanpakken van de wooncrisis. Elke euro die ontwikkelaars en corporaties uitgeven aan het repareren van funderingsschade kan niet worden uitgegeven aan de bouw van nieuwe woningen. Het manifest stelt daarom voor om te werken aan een stabiele grondwaterstand om de groei van funderingsschade te voorkomen of ten minste te remmen.

Maak schoon en voldoende water tot topprioriteit

Het maatschappelijk manifest benadrukt de urgentie van schoon en voldoende water in Nederland, dat onder druk staat door klimaatverandering, vervuiling en toegenomen watergebruik. Ondanks de Kaderrichtlijn Water (KRW) uit 2000, dreigen de doelen voor 2027 niet te worden gehaald zonder aangescherpte beleidsmaatregelen. Terwijl het huidige politieke akkoord de aanpak verzwakt, roepen organisaties die dit manifest ondersteunen op tot actie en schoon water voor iedereen te waarborgen.

Manifest schoon en voldoende water (pdf)

Tags

HuiseigenaarWonenWonen-OnderhoudWonen-Veiligheid

Deel dit artikel

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Nieuws

Alle actuele berichten

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube