Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackNieuws

Nieuwe wet voor omgeving en bouwkwaliteit van kracht

Vanaf 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen van kracht. In de nieuwe Omgevingswet zijn regels gebundeld en is er een digitaal loket voor het aanvragen van vergunningen. De invoering van de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) is hieraan verbonden. Hiermee wijzigt onder meer de aansprakelijkheid van aannemers en wordt de kwaliteitsborger geïntroduceerd. Wat verandert er voor jou als (toekomstig) huiseigenaar? 

Een digitaal loket

De Omgevingswet is een bundeling van 26 wetten op het gebied van ruimtelijke ordening, bouwen, natuur en andere regels over de woon- en leefomgeving. De Omgevingswet kan gevolgen voor je hebben, bijvoorbeeld als je bouwplannen hebt of als er in je buurt gebouwd gaat worden. Op Omgevingsloket online staat welke regels er in een bepaald gebied gelden en kunnen vergunningen worden aangevraagd.

De Omgevingswet in het kort

Kwaliteitsborgers

De Wet kwaliteitsborging is deels onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. De meest opvallende wijziging is de verschuiving van de bouwcontrole van gemeenten naar private controleurs. Deze onafhankelijke kwaliteitsborger controleert voorafgaand, tijdens en bij het gereedkomen van de bouw of het bouwwerk voldoet aan de minimale bouwtechnische eisen. Dit geldt in het eerste jaar alleen voor de bouw van grondgebonden woningen en wordt daarna gefaseerd ingevoerd voor andere bouwactiviteiten. De kwaliteitsborger wordt ingehuurd door de initiatiefnemer, in veel gevallen de projectontwikkelaar. Wie zelf een huis laat bouwen, zal dit zelf moeten regelen.

Dit moet je weten over de Wet Kwaliteitsborging

Zorgen over uitvoering

Vereniging Eigen Huis heeft in de afgelopen jaren meerdere malen haar zorgen geuit over de uitvoering van de Wet kwaliteitsborging. De vereniging is bezorgd dat de prijzen van nieuwbouwwoningen stijgen, omdat er extra kosten bijkomen vanwege het nieuwe bouwtoezicht, terwijl de gemeentelijke bouwleges hoog blijven. Ook is het nog maar de vraag of er voldoende private toezichthouders zijn.  Als die er niet zijn, kunnen bouwprojecten worden vertraagd.

Tags

HuiseigenaarKopenStarter

Deel dit artikel

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Nieuws

Alle actuele berichten

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube