Overlijden partner

Als uw partner overlijdt, heeft dat gevolgen voor uw financiële huishouding. 


In onze Checklist-bij-overlijden-partner (pdf) staat overzichtelijk wat u op financieel en fiscaal gebied moet regelen en uitzoeken als uw partner overlijdt. 

Maar wat kunt u van tevoren al regelen, zodat uw financiën bij overlijden goed zijn geregeld? 

Overlijdensrisicoverzekering

Bij een hypotheek wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bij overlijden kan de nabestaande dan met dat geld (een deel van) de hypotheek aflossen. Vaak stelt dat de achterblijvende partner in staat in de woning te blijven wonen. In spaar- en beleggingsverzekeringen is ook een overlijdensrisicoverzekering opgenomen. 

Wanneer de verzekering is gebonden aan de hypotheek, gaat de uitkering naar de hypotheekverstrekker. Deze gebruikt het geld dan om (een deel van) de hypotheek af te lossen. Maar kunt u als nabestaande goed zelf de hypotheek opbrengen, en wilt u het vrijgekomen geld gebruiken om er iets anders mee te financieren? Kinderopvang of compensatie voor (tijdelijk) minder werken bijvoorbeeld? Of dit mogelijk is, hangt onder meer af van uw hypotheekvoorwaarden en de belastingregels die voor uw polis gelden. Bespreek dit met uw hypotheekadviseur.  

Overlijdensrisicoverzekering en NHG

Mensen denken vaak dat ze geen overlijdensrisicoverzekering nodig hebben, omdat ze al een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebben. Ten onrechte. 

NHG is een belangrijk vangnet, dat alleen werkt als u het huis gedwongen moet verkopen en u met een restschuld blijft zitten. Onder voorwaarden kan die restschuld dan worden kwijtgescholden. Een goede overlijdensrisicoverzekering daarentegen, helpt deze onwenselijke situatie te voorkomen. Met de uitkering kunt u de hypotheek (deels) aflossen. Daardoor dalen uw maandlasten en kunt u meestal in uw huis blijven wonen.  

Woonlastenfaciliteit

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Kunt u door het overlijden van uw partner de hypotheek niet goed opbrengen? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op de Woonlastenfaciliteit van de NHG. Hiermee krijgt u meer tijd om een oplossing te vinden voor uw betalingsproblemen en kunt u voorkomen dat uw woning gedwongen moet worden verkocht. 

Gehuwden en geregistreerd partners

Wettelijke verdeling

Door de zogenoemde wettelijke verdeling houdt de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner levenslang recht op de volledige nalatenschap, waaronder het aandeel van de overleden partner in de woning. De kinderen hebben dan een vordering op de langstlevende ouder voor hun erfdeel. Die vordering kunnen zij echter pas innen als ook de langstlevende ouder is overleden. De langstlevende ouder kan daardoor in de woning blijven wonen. 

Testament

Wil de erflater een andere verdeling, dan kan hij of zij een testament opmaken. Een testament verdeelt de nalatenschap, waaronder de eigen woning, zoals de erflater dat wenst. De partner kan bijvoorbeeld worden onterfd. Ouders kunnen in een testament ook de kinderen onterven. De kinderen kunnen dan nog wel een beroep doen op een gedeelte van hun erfenis, de zogenoemde legitieme portie.

Samenwonenden 

Overlijdt uw partner en is er geen testament gemaakt? Samenwonenden zijn niet automatisch elkaars erfgenaam. Leg uw zaken daarom goed vast in een samenlevingscontract en een testament. Raadpleeg hiervoor de notaris

 

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.