Overlijden partner

Als uw partner overlijdt, heeft dat gevolgen voor uw financiële huishouding. 


In onze Checklist-bij-overlijden-partner (pdf) staat overzichtelijk wat u op financieel en fiscaal gebied moet regelen en uitzoeken als uw partner overlijdt. 

Maar wat kunt u van tevoren al regelen, zodat uw financiën bij overlijden goed zijn geregeld? 

Overlijdensricisoverzekering

Bij een hypotheek wordt vaak een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bij overlijden kan de nabestaande dan met dat geld (een deel van) de hypotheek aflossen. Vaak stelt dat de achterblijvende partner in staat in de woning te blijven wonen. Bij gemengde polissen is ook een overlijdingsverzekering inbegrepen. 

Meestal heeft de hypotheekverstrekker het eerste recht op het geld dat uit de overlijdensrisicoverzekering komt. Zeker als de verzekering is gekoppeld aan de hypotheek. De hypotheekverstrekker gebruikt het geld dan om (een deel van) de hypotheek af te lossen. 

Maar kunt u als nabestaande goed zelf de hypotheek opbrengen en wilt u het vrijgekomen geld gebruiken om er wat anders mee te financieren? Kinderopvang of compensatie voor (tijdelijk) minder werken bijvoorbeeld? Geef dit zo snel mogelijk aan bij uw geldverstrekker. 

Houd er rekening mee dat een geldverstrekkers zo min mogelijk risico wil lopen en zich over het algemeen aan de hypotheekvoorwaarden zal houden. Dat wil niet zeggen dat u in een gesprek niets kunt bereiken. 

Overlijdensrisicoverzekering en NHG

Mensen denken vaak dat ze geen overlijdensrisicoverzekering nodig hebben omdat ze al een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) hebben. Ten onrechte. 

NHG is een belangrijk vangnet, maar is pas van toepassing als u het huis gedwongen moet verkopen en daardoor met een restschuld blijft zitten. Onder voorwaarden kan die restschuld dan worden kwijtgescholden. Een goede overlijdensrisicoverzekering daarentegen helpt deze onwenselijke situatie te voorkomen. 

Keert de verzekering uit na overlijden van uw partner? Dan kunt u daarmee een deel van uw hypotheek - of zelfs de hele hypotheek - aflossen en in veel gevallen blijven wonen waar u woont. 

Woonlastenfaciliteit

Heeft u een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan kunt u bij overlijden van uw partner aanspraak maken op de Woonlastenfaciliteit van de NHG. Hiermee kunt u een periode van betalingsproblemen overbruggen en zo gedwongen verkoop van uw woning voorkomen. 

Wettelijke verdeling

Door de zogenoemde wettelijke verdeling houdt de langstlevende echtgenoot of geregistreerd partner levenslang recht op de volledige nalatenschap, waaronder het aandeel van de overleden partner in de woning. De kinderen hebben dan een vordering op de langstlevende ouder voor hun erfdeel. Die vordering kunnen zij echter pas innen als ook de langstlevende ouder is overleden. De langstlevende ouder kan daardoor in de woning blijven wonen. 

Verblijvingsbeding
Overlijdt uw partner en heeft u niets geregeld? Zijn of haar aandeel in het huis en de overwaarde gaan dan naar de familie van uw partner en niet naar u. Dit lost u op met een verblijvingsbeding in het samenlevingscontract. Hiermee zorgt u ervoor dat bij overlijden uw deel van de gemeenschappelijke goederen naar de achterblijvende partner gaat. U regelt dit bij de notaris.

Testament

Als er geen achterblijvende echtgenoot of geregistreerd partner is, geldt de wettelijke verdeling niet. De erfgenamen hebben recht op hun aandeel volgens het wettelijk erfrecht. Wil de erflater een andere verdeling, dan kan hij een testament opmaken. 

Een testament verdeelt de nalatenschap, waaronder de eigen woning, zoals de erflater dat wenst. Ook kunnen erfgenamen daarmee worden onterfd, al hebben kinderen van de erflater altijd recht op een legitieme portie (kindsdeel). Dat is een vordering in geld, de helft van het erfdeel waarop het kind normaal gesproken recht zou hebben. 

Samenwoners zijn niet automatisch elkaars erfgenaam. Leg zaken goed vast in een samenlevingscontract en een testament. Raadpleeg hiervoor de notaris