Je wilt een appartement kopen. Waar let je op?

Wie een appartement koopt, wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Omdat de VvE de gemeenschappelijke belangen van alle appartementseigenaren behartigt, is het goed te onderzoeken of de VvE actief is en hoe de VvE functioneert.

Appartement kopen: stel deze vragen

 • Is de VvE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)? Inschrijving is wettelijk verplicht en geeft vaak aan dat de VvE actief is.
 • Welke verzekeringen heeft de VvE? Een collectieve opstalverzekering is verplicht.
 • Hoe hoog zijn de maandelijkse servicekosten/bijdragen? Deze worden vastgesteld naar de zogeheten breukdelen zoals opgenomen in de splitsingsakte. Let wel op, lage servicekosten zijn niet per definitie positief. Wellicht is de VvE niet actief, dit kan betekenen dat je bijvoorbeeld bij lekkage van het dak ineens een heleboel geld moet ophoesten.
 • Welke delen van het appartementencomplex zijn gemeenschappelijk en welke privé? In het splitsingsreglement is aangegeven welke gedeelten als gemeenschappelijk moeten worden beschouwd. Het dak is bijvoorbeeld gemeenschappelijk. De bewoner van de benedenverdieping moet dan ook meebetalen aan het onderhoud van het dak.
 • Heeft de verkoper (nu eigenaar) achterstanden in servicekosten? Voor bijdragen die in het lopende boekjaar waren verschuldigd of die in het voorafgaande jaar opeisbaar zijn geworden, zijn de opvolgende en de vorige eigenaar hoofdelijk aansprakelijk. De dag van overdracht (bij de notaris) is hierbij bepalend.
 • Hoe groot is het reservefonds? Een goed gevuld reservefonds is positief, zo hoef je bij onderhoud geen extra geld in het reservefonds te storten.
 • Heeft het appartementencomplex een lift?
 • Heeft de VvE een professionele beheerder? Een beheerder wordt betaald door de VvE. Hij zit bijvoorbeeld vergaderingen voor en houdt de administratie bij. Of de VvE een beheerder heeft, kun je navragen bij het bestuur.

Appartement kopen: belangrijke documenten

 • Een kopie van de splitsingsakte, splitsingsreglement en eventueel huishoudelijk reglement. Het splitsingsreglement van de VvE is een onderdeel van de splitsingsakte en bepaalt de rechten en plichten van de VvE en de verschillende appartementseigenaren. Vaak wordt in de splitsingsakte verwezen naar een modelreglement (uit 1973, 1982, 1992 of 2006) en geeft de splitsingsakte wijzigingen of aanvullingen op dit modelreglement. In een huishoudelijk reglement wordt het splitsingsreglement nader uitgewerkt. In het huishoudelijk reglement staan de zogenaamde leefregels, bijvoorbeeld 'geen vuilniszakken in de gemeenschappelijke hal' of 'de was mag niet aan de buitenzijde van het balkon hangen'. Bij overtreding hiervan kan een boete volgen.
 • Kopie of inzage van de jaarstukken en een kopie of inzage van de begroting. Hieruit kun je opmaken hoe de VvE er financieel voor staat. 
 • Kopie van de notulen van de vergaderingen. Hierin kun je lezen wat er allemaal speelt binnen de VvE; zijn er momenteel problemen?
 • Kopie van het meerjarenonderhoudsplan. Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geeft aan welk onderhoud in welk jaar en tegen welke kosten verricht moet worden. Zo worden het onderhoud en de kosten over de jaren verdeeld.

E-book appartement kopen

Wil je meer weten over het kopen van een appartement? In ons gratis e-book appartement kopen leggen we alles uit over de VvE, de verschillende aktes en reglementen.


Over de auteur

Arianne Timmerman is jurist bij Vereniging Eigen Huis.
Wanneer je een appartement koopt, koop je een appartementsrecht. Dit betekent dat je het recht hebt om jouw appartement te gebruiken en samen met de andere appartementseigenaren eigenaar bent van het gehele gebouw, bijvoorbeeld het trappenhuis of de hal.
Arianne Timmerman

Ook interessant

Bouwkundige staat: waar let je op?
Je bent gek op een huis. Maar heb je de scheuren in de muur wel gezien? Lees de tips
E-book 'Een huis bezichtigen'
Ga je een huis bezichtigen? Ontdek in ons e-book waar je op moet letten bij een bezichtiging. Download het e-book
Onze diensten
Van hypotheekadvies tot een bouwkundige keuring: ontdek hoe we jou kunnen helpen bij het kopen van woning. Bekijk onze diensten

Onze diensten bij het kopen van een appartement