Een appartement kopen en de VvE. Waar let je op?

Wie een appartement koopt, wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Omdat de VvE de gemeenschappelijke belangen van alle appartementseigenaren behartigt, is het goed te onderzoeken of de VvE actief is en hoe de VvE functioneert.

Appartement kopen: stel deze vragen

 • Is de VvE ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK)? Inschrijving is wettelijk verplicht en geeft vaak aan dat de VvE actief is. Ook kun je bij een inactieve VvE vaak geen hypotheek krijgen. Een aantal geldverstrekkers geeft soms wel een hypotheek als de appartementen goed onderhouden zijn. Je kan dit bewijzen met een taxatierapport of een bouwkundig rapport.
 • Welke verzekeringen heeft de VvE? Een collectieve opstalverzekering is verplicht.
 • Hoe hoog zijn de maandelijkse servicekosten/bijdragen? Deze worden vastgesteld op basis van de breukdelen zoals opgenomen in de splitsingsakte. Let wel op, lage servicekosten zijn niet per definitie positief. Wellicht is de VvE niet actief, dit kan betekenen dat je bijvoorbeeld bij lekkage van het dak ineens een heleboel geld moet ophoesten.
 • Welke delen van het appartementencomplex zijn gemeenschappelijk en welke privé? In het splitsingsreglement is aangegeven welke gedeelten als gemeenschappelijk moeten worden beschouwd. Het dak is bijvoorbeeld gemeenschappelijk. De bewoner van de benedenverdieping moet dan ook meebetalen aan het onderhoud van het dak.
 • Heeft de verkoper (nu eigenaar) achterstanden in servicekosten? Voor bijdragen die in het lopende boekjaar of het voorafgaande jaar opeisbaar zijn geworden, zijn de opvolgende en de vorige eigenaar hoofdelijk aansprakelijk. De notaris voegt een verklaring als bijlage aan de akte toe waaruit blijkt voor welk bedrag je aansprakelijk bent als koper.
 • Hoe groot is het reservefonds? Een goed gevuld reservefonds is positief, dan kan het zijn dat je bij onderhoud geen extra geld in het reservefonds hoeft te storten.
 • Heeft de VvE een professionele beheerder? Een beheerder wordt betaald door de VvE. Hij zit bijvoorbeeld vergaderingen voor en houdt de administratie bij. Of de VvE een beheerder heeft, kun je navragen bij het bestuur.

Appartement kopen: belangrijke documenten

Hier kun je meer lezen over de volgende documenten:

 • Splitsingsakte, Splitsingsreglement & Splitsingstekening.
 • Huishoudelijk reglement.
 • Kopie/inzage jaarstukken & begroting: Hieruit kun je opmaken hoe de VvE er financieel voor staat.
 • Kopie/inzage notulen van de vergadering: hierin kun je lezen wat er allemaal speelt binnen de VvE. Zijn er momenteel problemen? Vergadert de VvE minimaal één keer per jaar?
 • Kopie/inzage van het meerjarenonderhoudsplan: Het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) geeft aan welk onderhoud in welk jaar en tegen welke kosten verricht moet worden. Zo worden het onderhoud en de kosten over de jaren verdeeld.

E-book appartement kopen

Wil je meer weten over het kopen van een appartement? In ons gratis e-book appartement kopen leggen we alles uit over de VvE, de verschillende aktes en reglementen.


Veelgestelde vragen over VvE's

Het appartementencomplex heeft een ballotageregeling, wat is dat?

Dat voor het gebruik van een privégedeelte toestemming nodig is van het bestuur of de vergadering van eigenaars. Met zo’n regeling kan de VvE bepalen wie in het complex komt wonen. Hiermee kunnen de bewoners voorkomen dat de reputatie en waarde van het appartementencomplex wordt geschaad. 

De regeling moet in het splitsingsreglement staan. In het huishoudelijk reglement kan deze uitgebreider zijn beschreven. Bij serviceflats komt geregeld voor dat een ballotageregeling van toepassing is. Er zijn grenzen aan ballotage. Geen toestemming verlenen vanwege de huidskleur is bijvoorbeeld strijdig met het verbod op discriminatie. 

Een koper moet op tijd worden geïnformeerd over de regeling. Dan kan hij in het voorlopig koopcontract opnemen dat hij niet aan de koop vastzit als hij niet wordt toegelaten.

Ik heb een appartement op de begane grond gekocht. Moet ik meebetalen aan het onderhoud van de lift?

Dat is afhankelijk van het splitsingsreglement. Als er in het reglement staat dat de lift onder de gemeenschappelijke gedeeltes en zaken valt, worden de kosten over alle appartementseigenaren verdeeld. Het splitsingsreglement kan ook bepalen dat slechts een deel van de bewoners opdraait voor de onderhoudskosten.

Het is verstandig om in je eigen splitsingsreglement en -akte te kijken hoe het bij jou is geregeld.

Waarom betaal ik een hogere maandelijkse bijdrage dan een ander?

Dat komt waarschijnlijk doordat je buurman een kleiner aandeel heeft in het appartementencomplex. De hoogte van de maandelijkse bijdrage wordt vaak vastgesteld op basis van de grootte van het aandeel, dat ook wel een breukdeel wordt genoemd. En hoe groot ieders breukdeel is, is onder meer afhankelijk van de vloeroppervlakte of de ligging van het appartement. Hierdoor betaalt de een meer dan de ander.

Voor welk breukdeel iemand verantwoordelijk is, staat in de splitsingsakte. De bijdrage kan ook lager zijn, omdat iemand bijvoorbeeld geen gebruikmaakt van de garage. Dit moet dan in het splitsingsreglement staan. Het komt voor dat de maandelijkse bijdrage is gebaseerd op een verouderde verdeling. Als appartementseigenaren het niet eens zijn met de verdeling, kunnen zij dit laten wijzigen. Alleen de notaris kan dat, in de akte. In de praktijk gebeurt dit daarom niet zo vaak.

Ik heb net een appartement gekocht. Mag ik daarin een tegelvloer laten leggen?

Dat hangt af van wat er in het splitsingsreglement en huishoudelijk reglement staat. Ook van belang is hoe de vloer is opgebouwd. De modelsplitsingsreglementen van 1992 en 2006 bepalen: een appartementseigenaar mag geen harde vloerbedekking, zoals een tegelvloer, aanbrengen. Tenzij de vloer voldoet aan de regels van het huishoudelijk reglement. Hierin kan een geluidsnorm staan of een manier van aanbrengen worden verlangd.

In de splitsingsreglementen van 1973 en 1983 staat geen bepaling, maar de VvE kan wel een beroep doen op algemene hinderbepalingen. Dat houdt in dat de eigenaren in een vergadering kunnen besluiten dat sprake is van onredelijke hinder. Overigens staat in veel reglementen dat een bewoner het bestuur moet informeren als hij of zij een nieuwe vloer wil aanleggen. En vaak is een verklaring nodig van een deskundige; deze moet zeggen dat de vloer voldoet aan de normen.

Ook interessant

Bouwkundige staat: waar let je op?

Je bent gek op een huis. Maar heb je de scheuren in de muur wel gezien? Lees de tips

Checklist 'Een huis bezichtigen'

Ga je een huis bezichtigen? Ontdek in onze checklist waar je op moet letten bij een bezichtiging. Download de checklist

Onze diensten

Van hypotheekadvies tot een bouwkundige keuring: ontdek hoe we jou kunnen helpen bij het kopen van woning. Bekijk onze diensten

Onze diensten bij het kopen van een appartement