Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackNieuws

Subsidies prijsplafond nu bekend voor VvE’s met blokaansluiting

Minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten maakte vandaag de subsidiebedragen bekend voor VvE’s met blokverwarming of een blokaansluiting op elektriciteit. Deze VvE’s kunnen namelijk geen gebruik maken van het prijsplafond. Vereniging Eigen Huis pleitte steeds voor een oplossing voor deze vergeten groep.

Bij een blokaansluiting zijn alle appartementen voor verwarming of elektriciteit aangesloten op één gemeenschappelijke aansluiting van de VvE. Bij de energieleverancier is dan niet bekend hoeveel appartementen achter die aansluiting zitten, waardoor slechts één keer het prijsplafond wordt toegekend, in plaats van aan alle huishoudens. Ook lopen de appartementseigenaren met blok-elektriciteit de twee keer 190 euro tegemoetkoming van eind 2022 mis.

Oplossing in zicht

Een maand geleden maakte de minister de eerste plannen bekend voor een subsidieregeling om de vergeten groep appartementseigenaren te compenseren. Om alvast zekerheid te bieden aan deze huishoudens, zijn nu ook de subsidiebedragen bekend gemaakt. De minister streeft ernaar om half februari de hele regeling klaar te hebben waarna zo snel mogelijk de aanvragen kunnen worden ingediend bij de Belastingdienst. De vereniging is blij dat er nu echt zicht is op een regeling met serieuze subsidiebedragen die veel huishoudens zullen helpen.

Update 27 februari 2023: Voor nu is het nog niet mogelijk om de subsidiebedragen aan te vragen bij de Belastingdienst.

Subsidiebedragen

Eigenaren waarvan het appartement via de VvE is aangesloten op blokgas of blokwarmte, kunnen rekenen op 786,45 euro voor het eerste half jaar van 2023. Voor appartementen die zijn aangesloten op blokelektriciteit geldt een bedrag van 351,13 euro. Voor de tweede helft van dit jaar zullen de subsidiebedragen, afhankelijk van de ontwikkelingen op de energiemarkt, nog worden vastgesteld. Wel zijn er voor de tweede helft van dit jaar al minimumbedragen vastgesteld van 276,76 euro (blokgas/blokwarmte) en 183,92 euro (blokelektriciteit). Ook zal de gemiste 2 x 190 euro van eind 2022 gecompenseerd worden voor appartementseigenaren met blokelektriciteit. Het kabinet onderzoekt nog of VvE’s met een vast contract met een tarief onder het prijsniveau van het prijsplafond uitgesloten kunnen worden van deze regeling. Het kabinet onderzoekt of het subsidiebedrag voor de VvE verminderd kan worden met het bedrag van één huishouden. Hoe dit mogelijk precies gaat uitwerken is nog onbekend. In ieder geval vindt de vereniging dat per saldo alle huishoudens gecompenseerd moeten worden voor de hoge energieprijzen, net zoals alle andere woningeigenaren.

Uitvoerbaarheid

Minister Jetten maakt de bedragen nu al bekend zodat VvE’s de maandelijkse energiefactuur van appartementseigenaren alvast kunnen verlagen. VEH wijst er op dat niet alle VvE’s voldoende in kas hebben om dit voor te schieten totdat de subsidie is aangevraagd en toegekend. De reserves zijn bovendien bedoeld voor onderhoud van het pand. De subsidies moeten daarom zo vlot mogelijk worden uitgekeerd. VEH pleit voor een eenvoudig aanvraagformulier voor VvE’s en een uitvoerbaar proces voor de Belastingdienst. 

Nadere prijscontouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (tweedekamer.nl)

Tags

AppartementseigenaarVvE beheerder

Deel dit artikel

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Actueel

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube