Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackNieuws

Grote stap vooruit in aanpak funderingsproblematiek

Op donderdag 29 februari bracht de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) advies uit aan het kabinet voor een nationale aanpak voor funderingsproblematiek. Het Rli bepleit een snelle en effectieve aanpak, anders worden de problemen steeds groter en ontaardt de funderingsproblematiek in een funderingscrisis. Vereniging Eigen Huis heeft dit onderwerp de afgelopen jaren op de politieke agenda gezet en benadrukte daarbij dat er een nationaal plan moet komen om deze verstrekkende problemen met woningfunderingen aan te pakken. Het Rli-advies biedt een stevige basis om de nationale aanpak verder vorm te geven.

Het advies ‘Goed gefundeerd’ van Rli begint met een aantal persoonlijke verhalen van woningeigenaren die op dit moment te maken hebben met ernstige funderingsproblemen. Dit laat direct de urgentie van het probleem zien. Cindy Kremer, algemeen directeur Vereniging Eigen Huis: “Funderingsproblematiek is een ernstig probleem dat grote delen van onze maatschappij treft. De problemen worden alleen maar groter als we doorgaan met nietsdoen. Dit advies van Rli is dan ook een belangrijke stap vooruit. De verhalen die uit het advies van het Rli naar voren komen zijn zeer aangrijpend. Ze gaan gepaard met heftige emoties vanwege het mogelijke verlies van een huis en lange periodes van onzekerheid.”

Nationale aanpak

Nederland moet huiseigenaren met funderingsproblemen uitzicht bieden op een oplossing. Daarom pleit Vereniging Eigen Huis met Aedes, KCAF, het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken al enige jaren voor een sterke nationale aanpak: het Deltaplan aanpak funderingsschade. Het Rli-advies biedt een stevige basis om die nationale aanpak verder vorm te geven. Woningeigenaren moeten duidelijkheid krijgen waar ze moeten beginnen als ze schade hebben aan de fundering, zeker als binnen een VvE daarover gezamenlijk besloten moet worden. Ook de financiële hulp voor woningeigenaren die Vereniging Eigen Huis bepleit zou er met dit advies eindelijk kunnen komen: het Rli adviseert huiseigenaren met funderingsschade ruime subsidies voor onderzoek en herstel te geven. Daarnaast moet iedereen de kosten die overblijven kunnen lenen, ongeacht zijn of haar financiële situatie.

Informatie nodig

Tegelijkertijd moet er veel meer informatie over funderingsrisico’s, funderingsproblemen en oplossingen beschikbaar komen zodat huiseigenaren weten waar ze aan toe zijn als ze een huis kopen, en wat ze moeten doen als ze in een huis wonen met problemen onder de grond. Ook door preventieve maatregelen te nemen, zoals verhoging van het grondwaterpeil, kan er veel toekomstige schade worden voorkomen.

Den Haag aan zet

De aanbevelingen van het Rli worden besproken in de Tweede Kamer, waarna het kabinet beslist over de nationale aanpak voor funderingsproblematiek.  Simon Vrijsen, belangenbehartiger bij Vereniging Eigen Huis : “Den Haag is nu aan zet. Wij roepen de politiek en het kabinet op om het advies over te nemen en aan het werk te gaan om mensen met acute en voorzienbare problemen met de fundering van hun woning écht te helpen en zo veel mogelijk funderingsschade te voorkomen.”

Alles over funderingsproblemen

Deel dit artikel

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Nieuws

Alle actuele berichten

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube