Woningmarkt in actuele cijfers

Onderstaande cijfers tonen het consumentenvertrouwen in de woningmarkt, de gemiddelde hypotheekrente bij 10 jaar vast, de gemiddelde prijs voor een huis en het aantal verkochte bestaande huizen en nieuwbouwwoningen. Het consumentenvertrouwen wordt elke maand gemeten, de andere cijfers gaan over het afgelopen kwartaal. De pijltjes laten een stijging of daling zien ten opzichte van de voorgaande periode.

Eigen Huis Marktindicator

103 Oranjepijl up

Gemiddelde
hypotheekrente

  1,79 % Oranje pijl down 

Gemiddelde
huizenprijs

€ 313.366 Oranjepijl up

Verkoop
bestaande bouw

 58.935 Oranjepijl up

Verkoop nieuwbouw

 11.035 Oranje pijl down


Eigen Huis Marktindicator

Onze Eigen Huis Marktindicator meet iedere maand het vertrouwen van de consument in de woningmarkt. De indicator heeft een waarde tussen de 0 en de 200, waarbij 100 staat voor 'neutraal'. In september 2019 staat de marktindicator op 103. Daarmee is het vertrouwen in de woningmarkt licht positief. In het voorjaar van 2019 kwam de indicator nog onder de 100 uit.

Hypotheekrente 10 jaar vast

De hypotheekrente is met een gemiddelde van 1,79 % historisch laag. Deze rente is het gemiddelde van de drie grote hypotheekaanbieders (ING, Rabobank en ABN Amro) bij een rentevaste periode van 10 jaar. Ten opzichte van vorig kwartaal is de rente verder gedaald. Door de lage rente sluiten steeds meer mensen een hypotheek af met een lange rentevaste periode. Bekijk de actuele rentestanden › 

Ontwikkeling huizenprijzen

In het derde kwartaal van 2019 is de gemiddelde huizenprijs verder gestegen naar € 313.366. We verwachten dat deze prijsstijging gaat afvlakken; consumenten zijn niet bereid nog meer te gaan betalen voor een woning en daarbij stijgen de inkomens niet zo hard als de huizenprijzen. Het Kadaster publiceert iedere maand de gemiddelde prijs waarvoor huizen zijn gekocht, makelaarsorganisatie NVM doet dit ieder kwartaal.

Verkoop bestaande bouw

Het aantal verkochte huizen is in dit kwartaal verder toegenomen tot bijna 60.000. Dit is een stijging van 4 % ten opzichte van vorig jaar en een stijging van 12 % ten opzichte van vorig kwartaal. Deze cijfers zijn afkomstig van het Kadaster.

Verkoop nieuwbouw

In het tweede kwartaal van 2019 zijn circa 11.000 (het meest actuele cijfer) nieuwbouwwoningen verkocht. Dit zijn er minder dan in vorig kwartaal. Door de hoge nieuwbouwprijzen zijn kopers afwachtend. Dit cijfer is afkomstig van de Monitor Nieuwe Woningen (MNW). Hierbij is uitgegaan van een marktaandeel van 60 % om de totaalmarkt te berekenen. Het cijfer is daarmee indicatief.

Monitor koopwoningmarkt

Het CBS, de TU Delft/OTB en diverse partners, onder wie Vereniging Eigen Huis, hebben een monitor koopwoningmarkt ontwikkeld. Deze visualisatie brengt op zes woningmarktthema’s de stand van zaken rondom koopwoningen in beeld.

Woningmarktplan

Vereniging Eigen Huis, huurdersorganisatie Woonbond, de koepel van woningcorporaties Aedes en de makelaarsorganisaties NVM, VBO Makelaar en VastgoedPro hebben in 2012 een gezamenlijk plan opgesteld: Wonen 4.0. Doel van dit plan is een integrale en noodzakelijke hervorming van de woningmarkt.

Onze diensten bij het kopen van een huis