Woningmarkt in actuele cijfers

Onderstaande cijfers tonen het consumentenvertrouwen in de woningmarkt, de gemiddelde hypotheekrente bij 10 jaar vast, de gemiddelde prijs voor een huis en het aantal verkochte bestaande huizen en nieuwbouwwoningen. Het consumentenvertrouwen wordt elke maand gemeten, de andere cijfers gaan over het afgelopen kwartaal. De pijltjes laten een stijging of daling zien ten opzichte van de voorgaande periode.

Eigen Huis Marktindicator

100 Oranjepijl up 

Gemiddelde
hypotheekrente

  1,52 % Oranje pijl down 

Gemiddelde
verkoopprijs

€ 339.559 Oranjepijl up

Verkoop
bestaande bouw

 62.206 Oranjepijl up 

Verkoop nieuwbouw

 12.700 


Eigen Huis Marktindicator

Onze Eigen Huis Marktindicator meet iedere maand het vertrouwen van de consument in de woningmarkt. Het vertrouwen van consumenten in de woningmarkt komt in oktober 2020 uit op de neutraalwaarde van 100. Het aantal mensen dat positief naar de woningmarkt kijkt is gelijk aan het aantal mensen dat negatief gestemd is.

Hypotheekrente 10 jaar vast

De hypotheekrente is sinds september licht aan het dalen. Aan het eind van het derde kwartaal ligt deze op 1,52%. Deze rente is het gemiddelde van de drie grote hypotheekaanbieders (ING, Rabobank en ABN Amro) bij een rentevaste periode van 10 jaar voor een hypotheek met NHG. Door de lage rente sluiten in 2020 veel mensen een hypotheek af met een lange rentevaste periode of sluiten mensen hun bestaande hypotheek over. Bekijk de actuele rentestanden › 

Ontwikkeling huizenprijzen

De huizenprijzen stijgen sinds 2013. Een bestaande woning kost volgens het Kadaster in het derde kwartaal van 2020 gemiddeld bijna € 340.000, bijna 8,5% meer dan vorig jaar. Door de coronacrisis verwachten economen dat de huizenprijzen dit jaar nog stijgen en volgend jaar gelijk blijven. Het Kadaster publiceert iedere maand de gemiddelde prijs waarvoor huizen zijn gekocht, makelaarsorganisatie NVM doet dit ieder kwartaal.

Verkoop bestaande bouw

In het tweede kwartaal van 2020 registreerde het Kadaster ruim 62.000 transacties. Dat is 13% meer ten opzichte van het voorgaande kwartaal en 6% meer dan hetzelfde kwartaal vorig jaar. Over het algemeen lopen het aantal transacties gedurende het jaar op. Het Kadaster registreert het moment van overdracht, wat meestal een paar maanden na de koop is. Ondanks de coronacrisis neemt het aantal transacties toe.

Verkoop nieuwbouw

Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen lag in het tweede kwartaal van 2020 op ongeveer 12.700. Dit zijn de meest recente gegevens. Hoewel het van groot belang is dat er veel woningen worden gebouwd, blijven de bouwcijfers erg laag. Dit cijfer is afkomstig van de Monitor Nieuwe Woningen (MNW). Hierbij is uitgegaan van een marktaandeel van 60% om de totaalmarkt te berekenen. Het cijfer is daarmee indicatief.

Monitor koopwoningmarkt

Het CBS, de TU Delft/OTB en diverse partners, onder wie Vereniging Eigen Huis, hebben een monitor koopwoningmarkt ontwikkeld. Deze visualisatie brengt op zes woningmarktthema’s de stand van zaken rondom koopwoningen in beeld.

Woningmarktplan

Vereniging Eigen Huis, huurdersorganisatie Woonbond, de koepel van woningcorporaties Aedes en de makelaarsorganisaties NVM, VBO Makelaar en VastgoedPro hebben in 2012 een gezamenlijk plan opgesteld: Wonen 4.0. Doel van dit plan is een integrale en noodzakelijke hervorming van de woningmarkt.

Onze diensten bij het kopen van een huis