Koop-aannemingsovereenkomst: waar moet je op letten?

Wie een nieuwbouwwoning koopt, tekent een koop-aannemingsovereenkomst. Hierin staan alle afspraken tussen de koper en de projectontwikkelaar en/of aannemer. Wat is een koop-aannemingsovereenkomst precies? Welke afspraken staan in de overeenkomst en waar je op moet letten? 

Wat is een koop-aannemingsovereenkomst?

In de koop-aannemingsovereenkomst staan de rechten en plichten van de koper en de verkopende partij. Het is een combinatie van een koopcontract voor de grond en een aannemingsovereenkomst voor de bouw. De contracten zijn niet altijd gecombineerd; het komt steeds vaker voor dat je twee losse contracten tekent en dus met meerdere partijen te maken hebt. 

Meer weten? Download ons gratis e-book ‘Koop-aannemingsovereenkomst voor een nieuwbouwwoning’

Tip: wil je zeker weten dat de koop-/aannemingsovereenkomst van je nieuwbouwwoning goed is? Laat de overeenkomst controleren en vraag onze Koop-aannemingsovereenkomst Beoordeling aan.

Welke afspraken staan in een koop-aannemingsovereenkomst?

Gaat het om een model koop-aannemingsovereenkomst, dan staan hierin afspraken over:

 • Financiële zaken, zoals het totaalbedrag en de afzonderlijke bedragen voor de grond en de woning, de betaaltermijnen, het wettelijke opschortingsrecht (5%-regeling), de rente en de eventuele waarborgsom of bankgarantie.
 • De bouw, zoals de technische omschrijving van de nieuwbouwwoning, het aantal werkbare werkdagen en de oplevering.
 • De garantie- en waarborg, zoals welke regeling wordt gehanteerd en hoe de aansprakelijkheid en eventuele geschillen worden geregeld.
 • Ontbindende voorwaarden, zoals een voorbehoud van financiering; zo kun je nog onder de koop uit als je de financiering niet rondkrijgt. 

Aandachtspunten bij een koop-aannemingsovereenkomst

Waar let je op bij de koop-aannemingsovereenkomst van een nieuwbouwwoning? Een aantal belangrijke aandachtspunten:

 • Garantie- en waarborgregelingen
 • Goede garantie- en waarborgregelingen zijn die van SWKWoningborg en  Bouwgarant. Controleer of jouw projectontwikkelaar of aannemer is aangesloten bij een van deze instanties. Een waarborgcertificaat beschermt je tegen de gevolgen van een faillissement van jouw aannemer tijdens de bouw en geeft garantie op herstel van gebreken na oplevering
 • Contractstukken
 • Voor de koop-/aannemingsovereenkomst wordt vaak gebruikgemaakt van de model overeenkomst. Deze vind je op de websites van SWK, Woningborg en Bouwgarant. De overige contractstukken bestaan vaak uit tekeningen, de verkoopbrochure en/of de technische omschrijving. Zorg dat alle informatie voor jou duidelijk is en stel zo nodig vragen aan de projectontwikkelaar of bouwer. Als de informatie te summier is weet je eigenlijk niet goed wat je krijgt voor je geld.
 • Ontbindende voorwaarden
 • Ontbindende voorwaarden zorgen ervoor dat je in bepaalde gevallen en binnen een bepaalde termijn van de koop af kunt zien. Neem in de koop-/aannemingsovereenkomst bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde op voor het niet rondkrijgen van de financiering. 
 • Opschortende voorwaarden
 • De koop-/aannemingsovereenkomst gaat pas in als aan deze voorwaarden is voldaan. Een voorbeeld van een opschortende voorwaarde is dat er in het nieuwbouwproject een minimum aantal woningen moet zijn verkocht. 
 • Meer- en minderwerk
 • Maak afspraken over meer- en minderwerk het liefst voordat je de koop-/aannemingsovereenkomst tekent. Vaak is de meer- en minderwerklijst een bijlage bij de overeenkomst. Weten wat de prijzen zijn van veelvoorkomende meerwerkopties? Bekijk onze lijst met gemiddelde prijzen voor meerwerk en onze 10 meer- en minderwerktips.
 • Bouwtijd
 • Bij de koop van je nieuwbouwwoning geeft de projectontwikkelaar, aannemer of makelaar een inschatting van de bouwtijd. Deze inschatting is niet altijd reëel; in de overeenkomst staat hoe lang de bouw maximaal mag duren. Duurt de bouw langer dan in de overeenkomst is afgesproken, dan kun je bij overeenkomsten die onder SWK, Woningborg en BouwGarant vallen, aanspraak maken op een vaste schadevergoeding per dag.

Tip: meer informatie over de koop-/aannemingsovereenkomst van een nieuwbouwwoning vind je in ons gratis e-book ‘Koop-aannemingsovereenkomst voor een nieuwbouwwoning’

Over de auteur

Laurens Simonis van het team Kopen van Vereniging Eigen Huis
We willen mensen een helpende hand bieden bij het kopen van een nieuwbouwwoning.

Ook interessant

E-book Koop-aannemingsovereenkomst

Lees alles over de koop-aannemingsovereenkomst in ons gratis e-book. Download het e-book

10 tips bij meer- en minderwerk

Via meer- en minderwerk kun je een nieuwbouwwoning naar eigen wens laten aanpassen. Tips meer- en minderwerk

Meerwerk bij nieuwbouw: wat houdt het in?

Wat is meerwerk, hoe financier je deze extra werkzaamheden en hoe leg je de afspraken hierover vast? Alles over meerwerk