De bouwperiode: 5 aandachtspunten

Begint de bouw van je nieuwbouwwoning? Dan moet je verschillende zaken in de gaten houden, zoals de bouwtijd, de termijnbetalingen en wijzigingen in het bouwplan. Wij leggen uit waar je op moet letten. Zo kom je niet voor verrassingen te staan.

1. Start van de bouwperiode

Het is vooraf vaak onduidelijk wanneer de bouwperiode start. Volgens de meeste overeenkomsten moet de bouw uiterlijk 3 of 6 maanden na ondertekening van de koop-/aannemingsovereenkomst beginnen. Vaak wordt de start van de bouwtijd uitgesteld door opschortende voorwaarden, zoals een minimum aantal verkochte woningen van het nieuwbouwproject. Het uitstel kan – afhankelijk van je contract – maximaal 9 maanden duren. 

Tip: Je hypotheekofferte is beperkt geldig. Let erop dat de geldigheidsduur zoveel mogelijk aansluit op de verwachte startdatum van de bouw. Zo bespaar je op eventuele verlengingskosten. 

2. Bouwtijd 

De bouwtijd van een nieuwbouwwoning wordt uitgedrukt in een aantal werkbare werkdagen. In de koop-/aannemingsovereenkomst staat hoeveel werkbare werkdagen de aannemer de tijd heeft om een woning of appartement te bouwen.

  Een dag kan ‘onwerkbaar’ zijn. Bij een model koop-/aannemingsovereenkomst van SWK, BouwGarant of Woningborg is dat het geval als de bouwer 5 uur of meer niet kan werken, bijvoorbeeld door weersomstandigheden. Een jaar kent gemiddeld 180 werkbare werkdagen. 

  3. Betalingen tijdens de bouw

  Tijdens de bouw van je nieuwbouwhuis betaal je de aannemer in termijnen voor het werk dat hij doet. In de koop-/aannemingsovereenkomst staat binnen welke termijnen je moet betalen. Het gaat dan steeds om een percentage van de aanneemsom, bijvoorbeeld 15 % als het dak waterdicht is. De aanneemsom is het totaalbedrag dat je betaalt voor de bouw van de woning. Betaal je niet op tijd, dan krijg je te maken met een boeterente; een vergoeding voor de bouwer. 

  Volgens de wet moeten betalingen overeenkomen met de voortgang van de bouw. De bouwer mag niet om een vooruitbetaling vragen. Betaal geen termijnen voordat het werk dat bij die termijn hoort is afgerond, je loopt dan een groot financieel risico. Als de bouwer failliet gaat, is de kans namelijk klein dat je het geld terugkrijgt. Een te vroeg betaalde termijn valt bovendien niet onder de garantie van SWK-, BouwGarant en Woningborg.

  Tip: Stuurt de bouwer te vroeg een nota? Meld dit dan schriftelijk aan de bouwer. Zet in de brief dat je de factuur betaalt zodra de werkzaamheden die bij de nota horen zijn afgerond. Vraag ook om een bevestiging. 

  4. Bouwvertraging

  In de koop-/aannemingsovereenkomst is afgesproken hoe lang de bouw van een nieuwbouwwoning mag duren, het aantal werkbare werkdagen. Gaat de bouwer over de overeengekomen bouwtijd heen of wordt de aangekondigde oplevering uitgesteld, dan kun je vaak een schadevergoeding of boete per dag vorderen. In de meeste overeenkomsten is dit 0,25 promille van de koop-/aanneemsom of aanneemsom per dag. 

  Tip: meer weten over wat je kunt doen bij vertraging van de bouwtijd? Lees ons ‘Stappenplan te late oplevering‘

  5. Het bouwplan wijzigt

  Uitgangspunt is natuurlijk dat het bouwplan volgens afspraak wordt uitgevoerd. Toch kan het voorkomen dat het bouwplan wijzigt. Of dat mag en wat je kunt doen hangt af van wat er in je overeenkomst staat. Wordt je woning gebouwd onder garantie van Woningborg, SWK of BouwGarant, dan geldt het volgende. De aannemer mag afwijken van de gemaakte afspraken als de wijziging noodzakelijk is. Een wijziging is noodzakelijk wanneer het overeengekomen bouwplan bouwtechnisch niet voldoet, er komt bijvoorbeeld een pilaar in de woonkamer om de constructie sterk genoeg te maken. Het is ook mogelijk dat de wijziging is voorgeschreven door de overheid. 

  Je kunt een schadevergoeding eisen als de noodzakelijke wijziging afbreuk doet aan de waarde, de kwaliteit, het uiterlijk, het aanzien en de bruikbaarheid van de nieuwbouwwoning. Schakel onze juridische dienstverlening in om je hierbij te helpen.

  Voert de aannemer een wijziging door die niet noodzakelijk is, dan kun je de aannemer een aangetekende brief sturen. Een wijziging die niet noodzakelijk is, is bijvoorbeeld een andere kleur van het raamkozijn. Als de aannemer niet reageert op de brief, het probleem niet wil oplossen of niet met een oplossing komt, kun je nakoming van de overeenkomst of een schadevergoeding eisen. 

  Tip: voor meer informatie zie ons 'Stappenplan: het bouwplan wijzigt'. 

  Ook interessant

  Het bouwproces: 3 fases

  De bouw van een nieuwbouwhuis bestaat uit 3 fases: de ruwbouw, de afbouw en de oplevering. Meer over de bouwfases

  Problemen tijdens de bouw

  Wat als het bouwplan wijzigt, de bouw vertraging oploopt of de aannemer failliet gaat? Bouwproblemen, en nu?

  Oplevering nieuwbouw: 5 veelgestelde vragen

  Wat komt er kijken bij de oplevering van een nieuwbouwwoning? 5 veelgestelde vragen. Meer over de oplevering

  Doe je voordeel met deze diensten