Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Mag de aannemer mijn nieuwbouwwoning anders uitvoeren dan overeengekomen?

Wat je mogelijkheden zijn is afhankelijk van de overeenkomst die je gesloten hebt.

Bij toepassing model koop-/aannemingsovereenkomst

Uitgangspunt is dat de aannemer de woning geheel volgens afspraak moet uitvoeren. De aannemer mag alleen afwijken als het echt noodzakelijk is. Bijvoorbeeld omdat het overeengekomen bouwplan bouwtechnisch niet voldoet of omdat de wijziging wordt voorgeschreven door de overheid. Ook mag de wijziging geen afbreuk doen aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien en bruikbaarheid van de woning.

Als de wijziging noodzakelijk is, maar afbreuk doet aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien of bruikbaarheid van de woning, dan kun je schadevergoeding vorderen. Als de wijziging niet noodzakelijk is, dan kun je nakoming van de overeenkomst vorderen of als nakoming geen reële mogelijkheid meer is, kun je schadevergoeding vorderen, tenzij de wijziging geen nadeel oplevert.

De hoogte van de schadevergoeding die je kunt vorderen is lastig te voorspellen en hangt onder andere af van de soort wijziging en het nadeel dat je daardoor lijdt. Je hoeft voor de wijziging niet bij te betalen.

Overleg 
Als de wijziging niet noodzakelijk is of de wijziging doet afbreuk aan waarde, kwaliteit, uiterlijk, aanzien of bruikbaarheid van de woning, dan mag de aannemer de wijziging niet eenzijdig doorvoeren. Er moet dan eerst overlegd worden. 

Bij toepassing van andere overeenkomsten

Is een andere overeenkomst van toepassing, dan is je rechtspositie vaak een stuk gecompliceerder. Bijvoorbeeld als je voor het ontwerp zelf een architect hebt ingeschakeld en de wijziging noodzakelijk is vanwege een ontwerpfout.

Aandachtspunten

 • Van belang is dat je je baseert op stukken waar je rechten aan kunt ontlenen. Dit zijn in de eerste plaats de zogenoemde contractstukken: tekeningen, technische omschrijving en dergelijke waar in de overeenkomst (of de meerwerkopdracht) naar wordt verwezen of die beide partijen hebben ondertekend of van een paraaf hebben voorzien.
 • Soms kun je ook rechten ontlenen aan stukken waar niet naar wordt verwezen in de overeenkomst of waar geen handtekening van beide partijen onder staat. Bijvoorbeeld (bij projectmatige bouw) als de betreffende stukken de enige informatie zijn die je bij het aangaan van de overeenkomst (of het verlenen van de meerwerkopdracht) hebt ontvangen. 

Hoe nu verder

Bij toepassing model koop-/aannemingsovereenkomst

 • Stappenplan: wat te doen als het bouwplan wijzigt?
 • Kijk of je de krachten kunt bundelen met eventuele andere kopers in het project.
 • Meld het geschil bij jouw rechtsbijstandsverzekeraar.
 • Je kunt zo nodig gebruik maken van onze juridische dienstverlening.

Bij toepassing andere overeenkomsten

 • Laat je rechtspositie beoordelen en laat je bijstaan door een jurist van Vereniging Eigen Huis.
 • Meld het geschil bij jouw rechtsbijstandsverzekeraar.

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube