Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackVvE Home

Betaalachterstanden in de VvE bij aankoop van een appartement

Als koper van een appartement kun je hoofdelijk aansprakelijk zijn voor achterstallige betalingen van de verkopende partij aan de VvE. Wat als je een appartement hebt gekocht waarbij sprake is van zo een betaalachterstand?

Spaarvarkentje

Ben jij aansprakelijk voor de schuld?

Als je als nieuwe eigenaar van een appartement wordt geconfronteerd met achterstallige betalingen van de verkoper, dan is het allereerst belangrijk om te onderzoeken of jij aansprakelijk bent voor deze schuld.

In de wet staat dat je alleen aansprakelijk kunt zijn voor verschuldigde bijdragen uit het lopende en het voorgaande boekjaar. In het splitsingsreglement kan hiervan worden afgeweken. Het is dus belangrijk om goed in het splitsingsreglement te kijken wat voor jou geldt.

Is er bij de akte van levering een verklaring van het bestuur van de VvE toegevoegd, waarin staat dat er een betalingsachterstand is van de verkopende partij?

Ja

Dan ben je waarschijnlijk aansprakelijk voor deze betalingsachterstand.

LET OP: Je kunt niet voor méér aansprakelijk zijn dan het bedrag dat in de verklaring staat. Ook niet als het bestuur een te laag bedrag heeft opgegeven. Heeft het bestuur een te hoog bedrag opgegeven? Dan kan het teveel betaalde bedrag worden verrekend

Nee

Dan kun je niet worden aangesproken om de betalingsachterstand te betalen. Dit is overigens wel een uitzondering, want de notaris moet ervoor zorgen dat de verklaring aan de akte wordt gehecht.

Bekijk het splitsingsreglement

In de wet staat dat je alleen aansprakelijk kunt zijn voor verschuldigde bijdragen uit het lopende en het voorgaande boekjaar. In het splitsingsreglement kan hiervan worden afgeweken. Het is dus belangrijk om goed in het splitsingsreglement te kijken wat voor jou geldt.

Meer over het splitsingsreglement

Veelgestelde vragen

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

Regel een MJOPVvE Juridisch advies bij problemenOpleveringskeuring algemene ruimtenVvE verzekeringHet besturen van een VvE

Magazine

Magazine
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube