VvE en onderhoud: hoe je als VvE onderhoud regelt

Als Vereniging van Eigenaars (VvE) moet je onderhoud plegen aan het appartementencomplex. Dit kan een VvE betalen uit het wettelijk verplichte reservefonds. Hoe werkt het reservefonds? En hoe krijg je als VvE grip op onderhoud en onderhoudskosten?

Reservefonds

Een VvE is wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben. Hieruit kan een VvE kosten voor groot onderhoud betalen, bijvoorbeeld aan het dak of aan leidingwerk. Het geld voor het reservefonds moet op een aparte bankrekening staan op naam van de VvE.

Op 1 januari 2018 is de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars ingegaan. Volgens deze wet is een minimale jaarlijkse reservering voor het reservefonds verplicht. Dit moet op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of op basis van 0,5 % van de herbouwwaarde van het gebouw. Een VvE heeft drie jaar de tijd om aan deze verplichting te voldoen. 

Uitzonderingen reservefonds

Om te voorkomen dat verhuurders en kleinere VvE’s onnodig worden belast, mag in twee gevallen van het verplicht sparen in een reservefonds worden afgeweken:

  • als de appartementseigenaren akkoord gaan met een bankgarantie. Met een bankgarantie kan een VvE de bijdragen gestort krijgen van de bank. De bank verhaalt het bedrag vervolgens op de eigenaren.
  • als viervijfde (80 %) van de appartementseigenaren afziet van storten in het reservefonds. Zij moeten het onderhoud dan per keer betalen. Dit komt vooral voor bij kleine VvE’s.  

Meerjarenonderhoudsplan

Geld reserveren voor het reservefonds kan op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In een MJOP staat welk onderhoud de komende jaren moet gebeuren en tegen welke kosten. Op deze manier kan een VvE het onderhoud en de kosten spreiden over een aantal jaren.

Meer over de VvE

Zo is een VvE opgebouwd
Hoe is een VvE opgebouwd? Welke organen zijn er en wat zijn hun taken? Organen en hun taken
Verduurzamen als VvE
Wil je als VvE het complex verduurzamen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Ontdek welke. VvE en verduurzamen
Wat je als VvE móét regelen
Ontdek wat je als VvE móét regelen, zoals een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een reservefonds en een opstalverzekering. VvE en regelgeving

Onze diensten voor VvE's