Hoe je als VvE onderhoud regelt

Als Vereniging van Eigenaars (VvE) moet je onderhoud plegen aan het appartementencomplex. Dit kan een VvE betalen uit het wettelijk verplichte reservefonds. Hoe werkt het reservefonds? En hoe krijg je als VvE grip op onderhoud en onderhoudskosten?

Wat is een reservefonds?

Een VvE is wettelijk verplicht om een reservefonds te hebben. Hieruit kan een VvE kosten voor groot onderhoud betalen, bijvoorbeeld aan het dak of aan leidingwerk. Het geld voor het reservefonds moet op een aparte bankrekening staan op naam van de VvE.

Op 1 januari 2018 is de wet Verbetering functioneren Verenigingen van Eigenaars ingegaan. Volgens deze wet is een minimale jaarlijkse reservering voor het reservefonds verplicht. Dit moet op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of op basis van 0,5 % van de herbouwwaarde van het gebouw. Sinds 1 januari 2021 moet de VvE het reservefonds op orde hebben. 

Uitzonderingen reservefonds

Om te voorkomen dat verhuurders en kleinere VvE’s onnodig worden belast, mag in twee gevallen van het verplicht sparen in een reservefonds worden afgeweken:

  • als de appartementseigenaren akkoord gaan met een bankgarantie. Met een bankgarantie kan een VvE de bijdragen gestort krijgen van de bank. De bank verhaalt het bedrag vervolgens op de eigenaren.
  • als viervijfde (80 %) van de appartementseigenaren afziet van storten in het reservefonds. Zij moeten het onderhoud dan per keer betalen. Dit komt vooral voor bij kleine VvE’s.  

Wat is een meerjarenonderhoudsplan?

Geld reserveren voor het reservefonds kan op basis van een meerjarenonderhoudsplan (MJOP). In een MJOP staat welk onderhoud de komende jaren moet gebeuren en tegen welke kosten. Op deze manier kan een VvE het onderhoud en de kosten spreiden over een aantal jaren.

Veelgestelde vragen over VvE's

Mag een VvE geld lenen voor onderhoud?

Ja, VvE's mogen geld lenen. Dat staat sinds begin 2018 in de wet. Eerder was dit niet duidelijk, de wet schreef niets voor en de oudere Modelreglementen gaven er geen uitsluitsel over.

In de wet is nu overigens niet geregeld waarvoor de VvE geld mag lenen. Alleen het Modelreglement van 2017 beschrijft dat. VvE's mogen geld lenen voor het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten en gemeenschappelijke zaken. Dat VvE's geld mogen lenen, wil niet zeggen dat banken geld willen lenen.

Meer over de VvE

Zo is een VvE opgebouwd

Hoe is een VvE opgebouwd? Welke organen zijn er en wat zijn hun taken? Organen en hun taken

Verduurzamen als VvE

Wil je als VvE het complex verduurzamen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Ontdek welke. VvE en verduurzamen

Wat je als VvE móét regelen

Ontdek wat je als VvE móét regelen, zoals een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een reservefonds en een opstalverzekering. VvE en regelgeving

Onze diensten voor VvE's

Blijf op de hoogte