Splitsingsakte en splitsingsreglement

Als u een appartement koopt, krijgt u 3 documenten:

  • Een eigendomsakte
  • Een splitsingsakte
  • Een splitsingsreglement 

Eigendomsakte

De eigendomsakte is het bewijs van eigendom. Hierin staat wie de verkoper en koper zijn en voor hoeveel het appartement is verkocht. Ook eventuele zakelijke rechten zoals het recht van overpad staan in de akte. 

U kunt een afschrift (kopie) aanvragen van akten bij het Kadaster.

Splitsingsakte

In de splitsingsakte staat onder andere:

  • Hoe het complex is opgedeeld (gesplitst): wat zijn de privé-gedeelten en wat zijn de gemeenschappelijke delen?
  • Welk aandeel elke eigenaar moet bijdragen in de kosten voor het appartementencomplex.

Bij de splitsingsakte hoort een splitsingstekening. Hierop staan de grenzen tussen de appartementen en de gemeenschappelijke ruimten. De splitsingsakte en –tekening zijn bij het Kadaster ingeschreven en voor iedereen in te zien.

De VvE kan de splitsingsakte wijzigen. Hiervoor is 80 % van de stemmen in een VvE-vergadering nodig. Het kan zijn dat in de akte staat dat hier 100 % voor nodig is. 

Splitsingsreglement

Het splitsingsreglement beschrijft:

  • Hoe de VvE vergadert.
  • Met hoeveel stemmen een besluit in de VvE wordt goedgekeurd.
  • Aanvullende bepalingen over het gebruik, beheer en onderhoud van privégedeelten.

Soms is er ook een huishoudelijk reglement met daarin gedragsregels voor de bewoners. Zie: de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

U kunt een model huishoudelijk reglement en de splitsingsreglementen downloaden via onze website: 

Model huishoudelijk reglement

Verschillende model splitsingsreglementen

Splitsingsreglement 1973 (PDF)
Splitsingsreglement 1983 (PDF)
Splitsingsreglement 1992 (Word)
Splitsingsreglement 2006 (PDF)