Wat is een huishoudelijk reglement?

Een huishoudelijk reglement bestaat uit afspraken en leefregels tussen appartementseigenaren. Bijvoorbeeld afspraken over geluid of gebruik van de algemene ruimtes. Het is een aanvulling op de regels die in de wet en  in het splitsingsreglement staan.

Wat staat er in een huishoudelijk reglement?

In het huishoudelijk reglement mogen regels opgenomen voor zover dat in de splitsingsakte en in de wet is toegestaan. Het gaat om ordebepalingen. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan:  

  • Regels over het gebruik van de gemeenschappelijke gedeelten, bijvoorbeeld de fietsenstalling.
  • Regels voor het onderhouden van je tuin.
  • Regels om geluidsoverlast te voorkomen.  
  • Regels over hoe er gestemd kan worden.  

En wat dus niet?

Het huishoudelijk reglement moet in lijn zijn met de splitsingsakte en het de wet. Staan er dus dingen in het huishoudelijk reglement die in strijd zijn met een bepaling uit de wet of uit de splitsingsakte, dan is die bepaling in het huishoudelijk reglement nietig. Ook moeten de regels redelijk zijn en mogen de regels geen inbreuk maken op het eigendomsrecht van de eigenaren. 

Hoe komt een huishoudelijk reglement tot stand?

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de vergadering van eigenaars. Voor het opstellen of aanpassen aan een huishoudelijk reglement is vaak een gekwalificeerde meerderheid nodig.  

Is een huishoudelijk reglement verplicht?

Een huishoudelijk reglement is niet verplicht voor een VvE. Maar het is vaak   wel aan te raden. Als iedereen binnen de VvE weet welke regels er gelden, kunnen onderlinge problemen worden voorkomen. Bovendien kan het huishoudelijk reglement fungeren als houvast in het geval van een conflict, zoals bij geluidsoverlast.

Regel een notaris om je documenten te controleren

Verenigingen van Eigenaars (VvE's) die lid zijn van Vereniging Eigen Huis kunnen met korting een notaris regelen bij Nationale Notaris. Met meer dan 50 hooggekwalificeerde notarissen, gevestigd in heel Nederland, is er altijd een notaris bij jou in de buurt.

Regel een notaris & controleer documenten