VvE en verplichtingen

Als VvE moet je aan een aantal verplichtingen voldoen. Zo is inschrijving bij de Kamer van Koophandel verplicht, moet je een reservefonds hebben en een opstalverzekering regelen. Lees wat je als VvE allemaal voor elkaar moet hebben.

Hoe richt je een VvE op?

De oprichting van een VvE gebeurt in een splitsingsakte, door een notaris opgesteld. Deze akte beschrijft de splitsing van het gebouw in appartementsrechten (appartementen). Na oprichting is inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK) verplicht. Op de website van de Kamer van Koophandel vind je hierover meer informatie.

Onderhoud en reservefonds

Een VvE moet in een reservefonds geld reserveren voor onderhoud aan het appartementencomplex. 

Welke verzekeringen moet een VvE hebben?

Een opstalverzekering is voor de VvE verplicht. Sluit je als VvE een opstalverzekering af, laat hier dan een appartementenclausule in opnemen. Deze speciale appartementenclausule regelt dat als een eigenaar schade heeft veroorzaakt, de verzekeraar niet kan weigeren de schadepenningen aan de VvE uit te keren. Controleer daarnaast of glas is meeverzekerd; vaak heb je een aparte glasverzekering nodig.

Naast een opstalverzekering is vanaf een MR 1983 een aansprakelijkheidsverzekering verplicht. Deze dekt bijvoorbeeld schade aan een auto als een stuk dakbedekking naar beneden valt. Verzekeringen die niet verplicht zijn maar wel aan te raden, zijn een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en een rechtsbijstandsverzekering. Hiermee ben je verzekerd bij schade door het handelen van een bestuurder en bij een juridisch conflict met bijvoorbeeld een aannemer. 

Hoe vaak moet een VvE vergaderen?

Als VvE moet je minimaal één keer per jaar vergaderen. Het bestuur presenteert tijdens deze bijeenkomst de jaarrekening en het jaarverslag. Vaker vergaderen kan natuurlijk, als het bestuur het nodig vindt of als de VvE-leden om een vergadering vragen. Meestal heb je hiervoor 10% van de stemgerechtigde leden nodig. Het bestuur moet voorafgaand aan de vergadering een agenda rondsturen.

Welke documenten heeft een VvE nodig?

Als VvE heb je een splitsingsakte en een splitsingsreglement. Daarnaast is een huishoudelijk reglement handig, maar niet verplicht.

Splitsingsakte

De splitsingsakte, opgesteld door een notaris, vertelt hoe het pand is ‘opgesplitst’ en wie waar recht op heeft (de appartementsrechten). In de splitsingsakte moet staan:

 • De locatie van het gebouw en de grond.
 • Een omschrijving van wat er allemaal bij het gebouw hoort, en welke delen gemeenschappelijk zijn en welke privé.
 • Hoe de appartementsrechten bij het Kadaster zijn vastgelegd en wie de appartementseigenaar is.
 • Welk splitsingsreglement van toepassing is.

Splitsingsreglement

Het splitsingsreglement van een VvE is een onderdeel van de splitsingsakte en bepaalt de rechten en plichten van een VvE en de verschillende appartementseigenaren. In het splitsingsreglement moeten onder meer bepalingen staan over:

 • de kosten en schulden die voor rekening van de gezamenlijke appartementseigenaren komen.
 • het gebruik, het beheer en het onderhoud van de gemeenschappelijke ruimtes en zaken.
 • hoe het gebouw verzekerd is.
 • de oprichting en statuten van de VvE.
 • welk aantal stemmen iedere appartementseigenaar heeft.

Modelsplitsingsreglement

De notaris verwijst in de splitsingsakte meestal naar een Modelsplitsingsreglement. Voor een nieuwe splitsing en nieuwe VvE kiest de notaris vaak voor het meest recente exemplaar. Omdat oudere reglementen niet vervallen zodra de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie een nieuwe publiceert, bestaan er vijf versies naast elkaar: reglementen uit 1973198319922006 en  2017

Het Modelreglement, uit 2017, is gebaseerd op dat van 2006. Belangrijke aanvullingen zijn regels over oplaadpunten voor elektrische auto’s en hoe VvE’s moeten sparen voor onderhoud.

Op 16 augustus 2021 is het Modelreglement bij Splitsing in Appartementsrechten kleine Vereniging van Eigenaars 2021 (MR 2021) vastgesteld en ingeschreven. Dit reglement is gemaakt voor 2 tot 3 appartementsrechten en te gebruiken tot 5 appartementsrechten. Omdat kleine VvE's vaak geen beheerder hebben, is het reglement een stuk eenvoudiger en praktischer opgezet dan andere Modelreglementen. Een aantal voorbeelden zijn:

 • Besluiten worden genomen met een gewone meerderheid.
 • Er zijn zo min mogelijk zaken gemeenschappelijk.
 • De verplichting tot kascontrole vervalt als alle VvE-leden akkoord zijn met de jaarrekening.
 • Alle VvE-leden die eigenaar zijn, zijn ook bestuurder. Levert een eigenaar het  appartement aan een derde? Dan is hij bestuurder af. De nieuwe eigenaar (de koper) zal moeten worden benoemd door de vergadering.

Huishoudelijk reglement

In een huishoudelijk reglement staan de leefregels die de eigenaren met elkaar hebben afgesproken. Voorbeelden hiervan zijn afspraken over het leggen van harde vloeren (in verband met geluidsoverlast) of over het niet ophangen van de was aan de voorzijde van het gebouw. 

De regels in het huishoudelijk reglement zijn bedoeld om het appartement er goed uit te laten zien en het woonplezier van de bewoners te vergroten. De regels in een huishoudelijk reglement mogen slechts aanvullend zijn op het splitsingsreglement. 

AVG

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking gereden. Als VvE verwerkt u persoonsgegevens van leden, waardoor u ook te maken heeft met deze nieuwe privacywet. Ontdek wat de AVG betekent voor VvE’s.

Volledig digitaal vergaderen voor de VvE voorlopig nog mogelijk.
Arianne Timmerman, jurist bij Vereniging Eigen Huis

Veelgestelde vragen over VvE's

Het splitsingsreglement van onze VvE stamt uit 1973. Is dat erg?

Nee, niet per se. Het nieuwste modelsplitsingsreglement is van 2017, de oudere zijn opgesteld in 1973, 1983, 1992 en 2006. Het reglement van 2017 is natuurlijk wel wat meer toegespitst op deze tijd. En er staan meer bepalingen in.

Vaak wordt bij de splitsing van een nieuwbouwcomplex gekozen voor het meest recente reglement, maar dat is niet verplicht. Soms wijkt de VvE in de splitsingsakte af van een of meer artikelen uit het modelreglement. Dan moet voor het artikel in het modelreglement het afwijkende artikel in de splitsingsakte worden gelezen.

De VvE kan het splitsingsreglement actualiseren. Dan moet de splitsingsakte worden aangepast door de notaris.

Moet je een slapende VvE inschrijven bij de Kamer van Koophandel?

Ja, sinds juli 2008 moet elke VvE zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Ook VvE’s die niet actief zijn. Inschrijven is verplicht, zodat bedrijven en vakmensen, zoals schilders en verzekeraars, weten met wie ze zaken doen.

Leden van slapende VvE’s moeten een vergadering beleggen en een bestuurder benoemen. Dat is één persoon, tenzij anders in de statuten staat. Alleen de bestuurder kan de VvE inschrijven in het Handelsregister, dat kost € 50.

Ondanks de wettelijke verplichting staat nog steeds een groot aantal VvE’s niet ingeschreven. Op grond van de Wet op de economische delicten plegen deze VvE’s een misdrijf en zou het Openbaar Ministerie de VvE kunnen vervolgen. De inschrijfplicht geldt niet voor VvE’s met een splitsingsakte van voor 1 december 1972 waarin geen VvE staat.

Wat zijn de nadelen van een slapende VvE?

Een slapende VvE heeft best wat nadelen. Een gezonde VvE reserveert geld voor grote en kleine onderhoudswerkzaamheden, onderhoudt het gebouw, heeft een collectieve opstalverzekering, staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en vergadert geregeld. 

Een slapende VvE heeft deze dingen niet georganiseerd. Als het complex slecht onderhouden is, kan de gemeente in het uiterste geval de bewoners dwingen het pand te renoveren. Wanneer de VvE hiervoor geen geld heeft gereserveerd, draaien de individuele bewoners op voor de kosten. 

Ander probleem is dat banken vaak geen hypotheek geven aan mensen die een appartement willen kopen dat onderdeel is van een slapende VvE.

Hoe zorg ik ervoor dat er meer gebeurt in onze slapende VvE?

Met het volgende stappenplan schud je de VvE wakker:

1. Verzamel informatie

Zoek de volgende papieren bij elkaar:

2. Maak een actieplan met de volgende punten
 • Benoeming bestuur
 • Benoeming voorzitter
 • Benoeming kascommissie
 • Verzekeringen VvE
 • Inschrijfplicht VvE bij de KvK
 • Zakelijke rekening openen op naam van de VvE
3. Neem contact op met je mede-eigenaren

Bespreek je ideeën met een paar bewoners voordat je alle eigenaren inlicht. Het kan zijn dat je plan of idee zich zo vanzelf verspreidt door mond-tot-mondreclame. Onderneem daarna het volgende:

 • Stel een enquête op om de interesse van mede-eigenaren te wekken
 • Stel een agenda op voor de vergadering. Je geeft zo een idee van wat er besproken wordt
 • Nodig de bewoners uit voor een vergadering
4. Plan een vergadering

 

Om de VvE te activeren moet een eerste vergadering bijeen worden geroepen. De oproeping voor deze eerste activeringsvergadering gebeurt schriftelijk. Kijk in je splitsingsreglement wat de oproepingstermijn is. Zet ook in de uitnodiging voor de vergadering, dat het om activering van de slapende VvE gaat en dat een aantal besluiten moet worden genomen, zoals bijvoorbeeld benoeming bestuur.

Tijdens de vergadering moet worden vastgesteld of  er voldoende stemmen aanwezig zijn (quorum) om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. Wanneer dat niet het geval is mag wel vergaderd worden, maar moet een nieuwe algemene ledenvergadering bijeen worden geroepen. Op deze tweede vergadering geldt het quorumvereiste niet. Meestal moeten besluiten met een volstrekte meerderheid worden genomen, dat wil zeggen met meer dan de helft van de stemmen.

 

Geldt het nieuwste Modelreglement (uit 2017) ook voor onze VvE?
Het nieuwe reglement is niet automatisch van toepassing op alle VvE's. Het Modelreglement 2017 wordt vooral gebruikt bij nieuwe splitsingen. Bijvoorbeeld bij een nieuwbouwappartementencomplex.

Langer bestaande VvE's die het reglement van 2017 willen gebruiken, moeten eerst de splitsingsakte wijzigen. Dit is een langdurig proces en een taak voor de notaris.

Het Modelreglement 2017 is gebaseerd op het recentste, dat uit 2006. Maar er is een aantal belangrijke bepalingen toegevoegd. Bijvoorbeeld dat VvE's moeten sparen voor onderhoud aan de hand van een meerjarenonderhoudsplan of 0,5 % van de herbouwwaarde opzij moeten leggen.

Ander verschil met eerdere reglementen is dat er nu aandacht is voor oplaadpunten voor elektrische auto's en het verhuren van een appartement aan toeristen.

Meer over de VvE

Zo is een VvE opgebouwd

Hoe is een VvE opgebouwd? Welke organen zijn er en wat zijn hun taken? Organen en hun taken

Hoe je als VvE onderhoud regelt

Hoe regel je als VvE onderhoud aan het appartementencomplex? En hoe kun je onderhoudskosten financieren? VvE en onderhoud

Verduurzamen als VvE

Wil je als VvE het complex verduurzamen, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Ontdek welke. VvE en verduurzamen

Onze diensten voor VvE's

Blijf op de hoogte