VvE en verduurzamen

Hoe kun je als VvE het appartementengebouw verduurzamen? Begin met een goede voorbereiding, bekijk welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn en regel daarna de financiering.

VvE's die al een beetje bekend zijn met energiebesparende maatregelen en verduurzamen kunnen een gespecialiseerde procesbegeleider in de arm te nemen. Zo iemand weet hoe je een duurzame verbouwing organiseert. Vraag hiervoor subsidie aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In het splitsingsreglement staat welke meerderheid van stemmen nodig is om de plannen te kunnen uitvoeren. Een procesbegeleider vind je bijvoorbeeld op maatwerkadviesvoorwoningen.nl.

Energiebesparende maatregelen

Welke energiebesparende maatregelen een VvE kan nemen, hangt af van de staat en het bouwjaar van het appartementengebouw en de wensen en het budget van de bewoners. De mogelijkheden zijn eindeloos: van het vervangen van enkel glas door hr++-glas tot de spouwmuur vullen met isolatiemateriaal.

Wil je als VvE inzicht krijgen in de mogelijkheden, schakel dan een erkend energieadviseur in. Hij bekijkt welke energiebesparende maatregelen en welke duurzame energie-installaties passen bij het gebouw. Het advies kun je (laten) verwerken in het bestaande of in een nieuw duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Energiebesparende maatregelen financieren 

Een VvE kan op verschillende manieren energiebesparende maatregelen financieren: uit het reservefonds, met subsidies of via een Energiebespaarlening. 

Reservefonds

Een VvE is wettelijk verplicht een reservefonds te hebben. Hieruit kan een VvE grote uitgaven voor onderhoud doen, zoals de reparatie van het dak, maar ook uitgaven voor energiebesparende maatregelen. 

Meer over het reservefonds

Subsidie energiebesparing

VvE's kunnen subsidie (dit is de subsidie energiebesparing eigen huis) aanvragen voor isolatie, zoals spouwmuur-, dak- en vloerisolatie en hr++-glas, maar ook voor procesbegeleiding of het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan. Bekijk met de online Energiesubsidiewijzer welke subsidies er zijn.

Meer over de subsidie energiebesparing

Energiebespaarlening

VvE’s met minimaal acht appartementen komen in aanmerking voor de Energiebespaarlening. De lening heeft een looptijd van 10, 15 of 30 jaar, het rentepercentage is afhankelijk van de looptijd. De lening staat op naam van de VvE en is te combineren met bovengenoemde subsidie. Het SVn (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting) verstrekt deze lening uit het Nationaal Warmtefonds, dat gevuld is door onder meer de Rijksoverheid, de Rabobank en de ASN bank. 

Het Nationaal Warmtefonds financiert sinds juli 2020 ook VvE's waarin woningcorporaties meer dan 50% van de woningen bezitten. Dit is een tijdelijke regeling.

Meer over de Energiebespaarlening

Laadpalen

Woon je in een appartement en wil je een laadpaal voor je elektrische auto? Dan heb je toestemming van de VvE nodig. Op zoek naar meer informatie over dit onderwerp? Lees via onderstaande link meer.

Meer over laadpalen

Veelgestelde vragen over VvE's

Kan een VvE zonnepanelen laten installeren op het dak?

Ja, dat kan zeker. Wel moet de VvE hiertoe een besluit nemen. En voor zo’n besluit is vaak een gekwalificeerde meerderheid van de VvE vereist. Een gewone meerderheid is de helft van de stemmen, plus één.

Wat de gekwalificeerde meerderheid is, verschilt van VvE tot VvE. Dat staat in het splitsingsreglement. Zo’n meerderheid is nodig omdat het om het aanbrengen van een nieuwe installatie gaat.

VvE’s verdienen de investering in zonnepanelen overigens niet snel terug. De meeste VvE’s verbruiken veel energie en vallen daarom in een lagere belastingschaal. Hierdoor valt het belastingvoordeel ook lager uit.

Voor appartementseigenaren die met zonnepanelen stroom willen opwekken voor eigen gebruik, gelden andere regels.

Een bewoner wil een oplaadpunt voor zijn elektrische auto laten plaatsen. Welke voorwaarden kan een VvE hieraan verbinden?

Een appartementseigenaar moet voor plaatsing toestemming vragen aan de vergadering. Als de VvE het plan goedkeurt, is het niet ongebruikelijk dat er voorwaarden aan de installatie van het oplaadpunt worden verbonden.

Zo kan de VvE beslissen dat de installatie van het oplaadpunt op rekening en risico is van de eigenaar van de elektrische auto. De VvE kan ook eisen dat het punt wordt geplaatst door een erkende installateur en dat de verzekeraar toestemming moet geven. 

En misschien logisch: het oplaadpunt moet op een tussenmeter worden aangesloten, zodat het energieverbruik aan de eigenaar van de elektrische auto kan worden doorberekend.

Meer over de VvE

Zo is een VvE opgebouwd

Hoe is een VvE opgebouwd? Welke organen zijn er en wat zijn hun taken? Organen en hun taken

Hoe je als VvE onderhoud regelt

Hoe regel je als VvE onderhoud aan het appartementencomplex? En hoe kun je onderhoudskosten financieren? VvE en onderhoud

Wat je als VvE móét regelen

Ontdek wat je als VvE móét regelen, zoals een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, een reservefonds en een opstalverzekering. VvE en regelgeving

Onze diensten voor VvE's