Conflict met koper

Als de koper zijn afspraken niet nakomt, kun je het volgende stappenplan volgen. 

1. Ga eerst praten

Probeer er eerst samen met de koper uit te komen. Doe je dit mondeling? Bevestig dan schriftelijk wat je hebt besproken.

2. Stel de koper in gebreke

Kom je er samen niet uit of komt de koper zijn afspraken niet na? Dan kun je hem in gebreke stellen. Hiermee geef je iemand de kans binnen een bepaalde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt, neem dan eerst contact op met je verzekeraar. Als je een ingebrekestelling verstuurt, doe dat dan per aangetekende brief. Schrijf je de ingebrekestelling zelf? Neem dan de volgende punten op: 

 • Geef een termijn waarin de koper alsnog aan zijn verplichtingen moet voldoen. Volgens de modelkoopovereenkomst (artikel 11) staat hiervoor acht dagen. 
 • Meld dat als de afspraken binnen deze termijn niet worden nagekomen, je de overeenkomst ontbindt of eist dat de koper zijn verplichtingen alsnog nakomt.
 • Meld dat je eventuele schade, die je oploopt doordat de koper zich niet aan de afspraken houdt, op hem verhaalt.

3. Contract beëindigen of nakoming eisen 

Als je na de termijn die je gaf in de ingebrekestelling niets hoort, heb je twee opties:

Optie 1: je beëindigt het contract
Dit doe je met een aangetekende brief. Doe dit alleen na juridisch advies. Schrijf je zelf een brief? Meld dat je: 

 • het contract ontbindt;
 • een boete opeist zoals dat is afgesproken in de koopovereenkomst. Meestal 10% van de koopsom;
 • verdere schadevergoeding eist als je schade hoger is dan de boete;
 • de notaris kunt vragen de schadevergoeding te laten betalen uit de door de koper gestorte waarborgsom of gestelde bankgarantie.

Optie 2: je eist nakoming
Dit doe je via een aangetekende brief. Schrijf je de brief zelf, meld dan dat: 

 • je nogmaals vordert dat de koper zijn verplichtingen nakomt;
 • je de koper een boete oplegt zoals dat is afgesproken in de koopovereenkomst. Meestal is dat 3 promille van de koopsom per dag nadat de 8 dagen na de ingebrekestelling zijn verstreken.
 • je verdere schadevergoeding eist als je schade hoger is dan de boete.
 • je de notaris kunt vragen de schadevergoeding te laten betalen uit de door de koper gestorte waarborgsom of gestelde bankgarantie.

4.  Naar de rechter

Als de eerdere stappen niet werken, kun je een procedure starten. Vraag voordat je dit doet eerst juridisch advies. Heb je een rechtsbijstandsverzekering? Neem contact op met je verzekeraar. Of een procedure zinvol is voor je, hangt af van je financieel belang en je rechtspositie. Je kunt met vragen terecht bij ons Informatie- en Adviescentrum op (033) 450 77 50.

Ook interessant

Verkopen met restschuld

Houd je na verkoop van de oude woning een restschuld over? Er zijn mogelijkheden om een restschuld mee te financieren bij de aankoop van een andere woning. Lees meer

De bezichtiging: 7 tips

Opruimen, onderhoud plegen: zo maak je het huis aantrekkelijk voor potentiële kopers. Lees onze tips

Verborgen gebreken na de verkoop

De koper stuit na de verkoop op gebreken. Wat zijn jouw rechten en plichten als verkoper? Tips bij problemen