Conflict met koper

Als de koper zijn afspraken niet nakomt, kunt u het volgende stappenplan volgen. 

1. Ga eerst praten

Probeer er eerst samen met de koper uit te komen. Doet u dit mondeling? Bevestig dan schriftelijk wat u heeft besproken.

2. Stel de koper in gebreke

Komt u er samen niet uit of komt de koper zijn afspraken niet na? Dan kunt u hem in gebreke stellen. Hiermee geeft u iemand de kans binnen een bepaalde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, neem dan eerst contact op met uw verzekeraar. Als u een ingebrekestelling verstuurt, doe dat dan per aangetekende brief. Schrijft u de ingebrekestelling zelf? Neem dan de volgende punten op: 

 • Geef een termijn waarin de koper alsnog aan zijn verplichtingen moet voldoen. Volgens de model koopovereenkomst (artikel 11) staan hier acht dagen voor. 
 • Meld dat als de afspraken binnen deze termijn niet worden nagekomen, u de overeenkomst ontbindt of eist dat de koper zijn verplichtingen alsnog nakomt.
 • Meld dat u eventuele schade, die u oploopt doordat de koper zich niet aan de afspraken houdt, op hem verhaalt.

3. Contract beëindigen of nakoming eisen 

Als u na de termijn die u gaf in de ingebrekestelling niets hoort, heeft u twee opties:

Optie 1: u beëindigt het contract
Dit doet u met een aangetekende brief. Doe dit alleen na juridisch advies. Schrijft u zelf een brief? Meld dat u: 

 • Het contract ontbindt.
 • Een boete opeist zoals dat is afgesproken in de koopovereenkomst. Meestal 10% van de koopsom.
 • Verdere schadevergoeding eist als uw schade hoger is dan de boete. 
 • De notaris kunt vragen de schadevergoeding te laten betalen uit de door de koper gestorte waarborgsom of gestelde bankgarantie.

Optie 2: u eist nakoming
Dit doet u via een aangetekende brief. Schrijft u de brief zelf, meld dan dat: 

 • U nogmaals vordert dat de koper zijn verplichtingen nakomt.
 • U de koper een boete oplegt zoals dat is afgesproken in de koopovereenkomst. Meestal is dat 3 promille van de koopsom per dag nadat de 8 dagen na de ingebrekestelling zijn verstreken.
 • U verdere schadevergoeding eist als uw schade hoger is dan den boete.
 • De notaris kunt vragen de schadevergoeding te laten betalen uit de door de koper gestorte waarborgsom of gestelde bankgarantie.

4.  Naar de rechter

Als de eerdere stappen niet werken, kunt u een procedure starten. Vraag voordat u dit doet eerst juridisch advies. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Neem contact op met uw verzekeraar. Of een procedure zinvol is voor u, hangt af van uw financieel belang en uw rechtspositie. U kunt met vragen terecht bij ons Informatie- en Adviescentrum op (033) 450 77 50.

Sta ook sterker met ruim 760.000 leden.