Conflict met koper

Als de koper zijn afspraken niet nakomt, kunt u het volgende stappenplan volgen. 

1. Ga eerst praten
Probeer er eerst samen met de koper uit te komen. Doet u dit mondeling? Bevestig dan schriftelijk wat u heeft besproken.

2. Stel de koper in gebreke
Komt u er samen niet uit of komt de koper zijn afspraken niet na? Dan kunt u hem in gebreke stellen. Hiermee geeft u iemand de kans binnen een bepaalde termijn alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Als u een rechtsbijstandsverzekering heeft, neem dan eerst contact op met uw verzekeraar. Als u een ingebrekestelling verstuurt, doe dat dan per aangetekende brief. Zie voorbeeld van een ingebrekestelling. Schrijft u de ingebrekestelling zelf? Neem dan de volgende punten op: 

  • Geef een termijn waarin de koper alsnog aan zijn verplichtingen moet voldoen. Volgens de modelovereenkomst (artikel 11) staan hier acht dagen voor. 
  • Meld dat als u binnen de termijn niets heeft gehoord, u de overeenkomst ontbindt of eist dat de koper zijn verplichtingen alsnog nakomt.
  • Meld dat u eventuele schade, die u oploopt doordat de koper zich niet aan de afspraken houdt, op hem verhaalt.

3. Contract beëindigen of nakoming eisen 
Als u na de termijn die u gaf in de ingebrekestelling niets hoort, heeft u twee opties:

Optie 1: u beëindigt het contract
Dit kan vanaf acht dagen na de ingebrekestelling. Doe dit alleen na juridisch advies. U kunt gebruik maken van onze voorbeeldbrief ingebrekestelling. Schrijft u zelf een brief? Meld dat u: 

  • Het contract ontbindt.
  • Een boete opeist zoals dat is afgesproken in de koopovereenkomst. Meestal 10% van de koopsom.
  • Verdere schadevergoeding eist als u schade heeft opgelopen doordat de koper zijn verplichtingen niet is nagekomen.
  • De notaris kunt vragen de schadevergoeding te laten betalen uit de door de koper gestorte waarborgsom, of eventuele gestelde bankgarantie.

Optie 2: u eist nakoming
Dit doet u via een brief met handtekening voor ontvangst of fax met verzendbevestiging. Gebruik hiervoor onze voorbeeldbrief (voor leden). Schrijft u de brief zelf, meld dan dat: 

  • U de koper een tweede keer een termijn geeft om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.
  • U de koper een boete oplegt zoals dat is afgesproken in de koopovereenkomst. Meestal is dat 3 promille van de koopsom per dag nadat de 8 dagen na de ingebrekestelling zijn verstreken.
  • U verdere schadevergoeding eist als u schade heeft opgelopen omdat de koper zijn verplichtingen niet is nagekomen.

4.  Naar de rechter
Als de eerdere stappen niet werken, kunt u een procedure starten. Vraag voordat u dit doet eerst juridisch advies. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering? Neem contact op met uw verzekeraar. Of een procedure zinvol is voor u, hangt af van uw financieel belang en uw rechtspositie. U kunt met vragen terecht bij ons Informatie- en Adviescentrum op (033) 450 77 50. In uw koopcontract staat bij welke instantie u een procedure kunt opstarten. Staat daar niets over in uw koopcontract, dan moet u naar de rechtbank. 

Het hangt af van het financiële belang van de zaak of u binnen de rechtbank naar de sector kanton of civiel moet. Bij een financieel belang van minder dan 25.000 euro moet u naar de sector kanton. Een advocaat is in deze sector niet verplicht. Gaat het om meer dan € 25.000 dan moet u naar de sector civiel. Een advocaat is verplicht. Informatie over de griffierechten bij de rechtbank vindt u op www.rechtspraak.nl 

Sta ook sterker met ruim 750.000 leden.