Voor VvE'sContact
BackEnergiebronnen

Windmolens

Steeds meer energie in Nederland wordt duurzaam opgewekt. Eén van de manieren om dit te doen is met windmolens. Op deze pagina vind je deze meest gestelde vragen over windmolens op zee en land.

1. Waarom wordt gekozen voor windmolens op land?

De Nederlandse overheid moet om klimaatverandering tegen te gaan en vanwege internationale afspraken de CO2-uitstoot reduceren en meer duurzame energie opwekken. Het kabinet heeft ervoor gekozen vooral in te zetten op ‘wind op zee’, maar stelt dat ook opwek op land nodig is om het doel te bereiken. Windenergie op land is volgens het Planbureau van de Leefomgeving ook een van de goedkoopste en meest efficiënte bronnen van duurzame elektriciteit.

Om deze doelstellingen te behalen, is het Klimaatakkoord opgesteld. Veel van de plannen uit het Klimaatakkoord worden door de provincies en gemeenten uitgevoerd. Zij maken plannen voor het opwekken van energie en duurzame alternatieven voor aardgas.

Zo zijn er regionale energie strategieën (RES) opgesteld. In de RES staan plannen om hernieuwbare energie (ook wel groene stroom) op te wekken, bijvoorbeeld met windmolens of zonneparken. In het akkoord is afgesproken dat in 2030 tenminste 35 terawattuur duurzame elektriciteit vanaf het land moet komen. 

2. Waarom staat een windmolen soms uit?

Een windmolen draait niet altijd. Daar zijn verschillende redenen voor. Als het te hard waait stormt, wordt de turbine uit veiligheidsoverwegingen stilgezet. Ook als er overbelasting van het landelijk energienet dreigt, omdat er te veel elektriciteit wordt opgewekt, bijvoorbeeld als het tegelijkertijd flink waait en de zon volop schijnt, kan dat reden zijn om windmolens stil te zetten. Uiteraard draait een windmolen ook niet als er te weinig wind staat of als er onderhoud aan gepleegd wordt. Sommige windmolens staan soms ook stil om hinder van slagschaduw in het gebied te beperken.

3. Mag een nieuwe windmolen zomaar worden geplaatst?

Nee, aan de plaatsing van nieuwe windmolens gaat uitgebreide en langdurige besluitvorming vooraf. Daarbij moet onder andere rekening worden gehouden met de invloed op de omgeving, bijvoorbeeld qua geluid, slagschaduw en veiligheid. Hiervoor gelden bepaalde normen, maar volgens een uitspraak van de Hoge Raad Raad van State. Zijn deze normen niet op de juiste wijze vastgesteld als het gaat om windmolenparken (3 of meer windmolens). Deze uitspraak heeft tot gevolg dat windparken in voorbereiding waar nog geen onherroepelijke vergunning voor is afgegeven niet meer kunnen getoetst aan de huidige normen. Dit kan tot vertraging leiden, omdat de normen eerst alsnog op de juiste wijze moeten worden getoetst

4. Op welke afstand mogen windmolens van woningen staan? Wat zijn de afspraken?

Om geluidshinder en slagschaduw te voorkomen mag een windmolen niet te dicht bij huizen staan. Op dit moment gelden er in Nederland echter geen minimale landelijke afstandsnormen, maar geluids- en slagschaduwnormen. In het coalitieakkoord is afgesproken dat er wel afstandsnormen komen. De minister heeft daar onderzoek naar laten doen. 

5. Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Vereniging Eigen Huis vindt het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de belangen van omwonenden en dat burgers op tijd worden betrokken bij de planvorming voor het plaatsen van windmolens in de leefomgeving.

Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Vereniging Eigen Huis vindt het belangrijk dat burgers op tijd worden betrokken bij de planvorming van het plaatsen van windmolens in de leefomgeving.

Wat gebeurt er in jouw energieregio?

Op de website van je gemeente vind je de belangrijkste informatie over de transitie naar duurzame energie in jouw omgeving. Wil je meer weten, dan kun je op de website van het Nationaal Programma RES de plannen van jouw regio vinden. Maar houd ook de site van de Rijksoverheid in de gaten, met name die van het Bureau Energieprojecten. Verder worden plannen gepubliceerd in regionale en/of nationale dag- of weekbladen. 

Tags

VerduurzamenVerduurzamen-Klimaatplannen

Lees meer

ZonneparkenRegionale energiestrategieKlimaatplannen van de overheid

Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube