Belastingtips aangifte inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting

Dit moet je weten over de belastingaangifte

Als huiseigenaar doe je ieder jaar aangifte inkomstenbelasting. Zo betaal je belasting over inkomsten uit werk en woning. We leggen je uit welke zaken je hierbij tegenkomt. 

Belastingaangifte 2021

Heb je bericht van de Belastingdienst ontvangen waarin staat dat je aangifte inkomstenbelasting 2021 moet doen? Dan moet je aangifte doen. Heb je geen bericht ontvangen, controleer dan zelf of je aangifte moet doen door voor proef een aangifte in te vullen.

De aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2021 kun je online indienen via Mijn Belastingdienst  of de aangifte-app. Houd deze data in de gaten: 

 • Vanaf 1 maart: aangifte doen
 • 30 april: uiterlijke datum aangifte indienen
 • 1 april: doe je aangifte vóór 1 april, dan krijg je vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst (met uitzondering van aangifte box 3*).

TIP In de eerste twee weken na 1 maart wordt de website van de Belastingdienst druk bezocht. Door overbelasting is het daardoor soms niet mogelijk aangifte te doen. Wacht je even, dan is de kans groter dat het wel lukt. Bovendien heeft de Belastingdienst dan de tijd gehad om wat foutjes in het programma te herstellen.

36_blauw

Belastingaangifte in specifieke situaties

 • je hebt je hypotheek in 2021 overgesloten of afgelost;
 • je hebt in 2021 een woning hebt gekocht of verkocht;
 • je had een (nieuw)bouwdepot in 2021;
 • je bent in 2021 gescheiden.

Lees de belastingtips

Eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait is het bedrag dat je bij de aangifte inkomstenbelasting in box 1 bij je inkomen optelt, als je eigenaar bent van een woning die je hoofdverblijf is. Het eigenwoningforfait is een percentage (pdf) van de WOZ-waarde van de woning. Je gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde van je woning vast.

Aftrekposten eigen woning

Als eigenwoningbezitter mag je bepaalde kosten aftrekken (pdf) van je inkomen in box 1, over het jaar waarin je die kosten hebt gemaakt. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • rente over de eigenwoningschuld - waaronder de hypotheekrente (pdf);
 • periodieke betalingen voor gebruik van andermans grond, zoals erfpachtcanons.

Fiscaal partnerschap

Als fiscale partners kun je samen aangifte inkomstenbelasting doen. Je mag dan het totaalbedrag (saldo) van jullie inkomsten en aftrekposten van de woning onderling verdelen. Je geeft daarvoor allebei het totaal aan van het eigenwoningforfait (pdf). Daar trek je de aftrekposten van af. Elke verdeling mag, als het totaal maar 100% is. 

Beantwoord de vragen in het Stroomschema Fiscaal partnerschap en je ziet direct of je elkaars fiscale partner bent. 

Heb je met meer mensen een eigen woning als hoofdverblijf? En ben je niet elkaars fiscale partner? Dan moet elke bewoner zijn eigen deel van het eigenwoningforfait aangeven, dat overeenkomt met zijn aandeel in de eigendom van de woning. 

Geen of kleine hypotheekschuld (Wet Hillen)

Heb je jouw hypotheek (bijna) volledig afgelost? Dan hoef je voor je woningbezit in principe geen inkomstenbelasting te betalen (Wet Hillen). Het eigenwoningforfait moet bij de aangifte inkomstenbelasting wel gewoon worden ingevuld, maar je hebt dan ook recht op een extra aftrekpost vanwege geen of een kleine eigenwoningschuld. Sinds 2019 wordt deze aftrekpost geleidelijk in 30 jaar afgebouwd. Dit betekent dat je in de toekomst te maken krijgt met een steeds grotere bijtelling van het eigenwoningforfait. 

Lees meer over een kleine of geen hypotheekschuld (Wet Hillen)

Restschuld vroegere eigen woning

Als je je eigen woning na 28 oktober 2012 en voor 1 januari 2018 hebt verkocht en de verkoopprijs was lager dan je eigenwoningschuld, dan heb je een restschuld. Sluit je voor de financiering van deze restschuld een lening af, dan is de rente over deze lening voor de duur van 15 jaar aftrekbaar in box 1. Je geeft de aftrekbare rente op in je aangifte bij de vraag "Restschuld vroegere eigen woning” in box 1 werk en wonen. Je geeft de restschuld dus niet in box 3 op.

Voorlopige teruggave 2022

Verwacht je over 2022 belasting terug te krijgen omdat je aftrekposten hebt, zoals de hypotheekrente? Dan hoef je niet te wachten tot het voorjaar van 2023, wanneer je aangifte doet over 2022. Met een verzoek om een voorlopige teruggaaf kun je al dit jaar maandelijks belasting terugkrijgen. Lees in het stappenplan-voorlopige-aanslag (pdf) hoe je dat doet.

Lees meer informatie en tips over de voorlopige aanslag
Check welke veranderingen invloed hebben op je voorlopige aanslag (pdf)

Het boxenstelsel

De inkomstenbelasting kent drie soorten belastbaar inkomen. Deze zijn ingedeeld in drie boxen met eigen regels en tarieven (pdf). Je inkomen of vermogen valt in een van de drie boxen: 

 • Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning
 • Box 2: belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang
 • Box 3: belastbaar inkomen uit sparen en beleggen (vermogen) 

Ontwikkelingen box 3*

Eind 2021 heeft de Hoge Raad aangegeven dat de huidige manier van belasting heffen in box 3 onhoudbaar is. De belasting wordt namelijk berekend naar een fictief rendement maar dit wordt vaak niet gehaald. Het kabinet moet nu de belastingheffing aanpassen. Dat is nog niet gebeurd terwijl de belastingaangifte al wel gedaan moet worden.

Gewoon aangifte doen

Heb je in box 3 vermogen boven de vrijstelling, dan moet je gewoon aangifte inkomstenbelasting doen en in het aangifteprogramma je vermogen opgeven. Doordat de gevolgen van de Hoge Raad-uitspraak in de wetgeving en de systemen van de Belastingdienst moesten worden verwerkt kon de Belastingdienst pas later beginnen met het opleggen van definitieve aanslagen waarin box 3 vermogen is aangegeven. Met ingang van 22 augustus 2022 is de Belastingdienst geleidelijk begonnen met het sturen van definitieve aanslagen. De planning is dat alle definitieve aanslagen 2021 voor half december zijn opgelegd. 

Mensen met inkomen in box 3 die over 2021 aangifte hebben gedaan en de partnerverdeling of aftrek van zorgkosten of giften willen aanpassen, kunnen hun aangifte nog online aanpassen. Er is een nieuwe versie van het online aangifteprogramma beschikbaar waarmee dit kan worden gedaan.

Ik heb in de periode 2017-2020 belasting betaald over mijn box 3 vermogen, maar heb toen geen bezwaar ingediend. Moet ik dat alsnog doen?
Voor bezwaar indienen ben je te laat als de definitieve aanslag langer dan 6 weken geleden is opgelegd. Wel kun je de Belastingdienst verzoeken de aanslag te verminderen. Dit noemt men ambtshalve vermindering. De staatssecretaris van Financiën Van Rij heeft nu aangegeven dat verzoeken van belastingplichtigen om ambtshalve vermindering van belasting over box-3 vermogen over de jaren 2017-2020 zullen worden afgewezen. Tegen die afwijzing kun je in bezwaar en beroep gaan. De staatssecretaris heeft hierover praktische procesafspraken gemaakt met belangenorganisaties van belastingplichtigen en belastingadviseurs. Belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt vallen onder een massaal bezwaarprocedure. Daarbij worden een aantal proefprocedures gevolgd en mocht dit leiden tot verlaging van de box-3 aanslag dan zal dit voor alle belastingplichtigen worden doorgevoerd. Zij hoeven daarvoor niet zelf bezwaar te maken of in beroep te gaan.
Ik heb een voorlopige aanslag 2022 gekregen en heb box 3 vermogen. Moet ik tegen deze aanslag bezwaar indienen?
Bezwaar indienen kan alleen tegen de definitieve aanslag. Je kunt wel verzoeken om een nieuwe voorlopige aanslag of verzoek om de aanslag niet te laten innen door de Belastingdienst. Heb je recht op een voorlopige teruggaaf dan zal er een aanslag worden opgelegd zonder dat rekening is gehouden met het herstel in box 3. Vanaf 1 augustus 2022  krijgen belastingplichtigen die box 3 vermogen hebben aangegeven, bericht waarin wél rekening is gehouden met het herstel van de heffing over box 3 vermogen. Als dat leidt tot een extra teruggaaf zal dat meteen worden gestort op de rekening. Meer informatie over de stand van zaken in box 3 vind je op de website van de Belastingdienst