Recente onderzoeken Vereniging Eigen Huis

Benieuwd naar recente onderzoeken die door Vereniging Eigen Huis zijn gepubliceerd? Je vindt ze op deze pagina.

Woonlasten

Mrt 2021Kosten parkeervergunning per gemeente

Met een gemiddelde van +3,3% is de stijging van gemeentelijke parkeervergunningen dit jaar aanzienlijk hoger dan de verwachte inflatie. Naast de forse stijging van de gemeentelijke woonlasten, waaronder de OZB, merken veel inwoners van gemeenten met een parkeervergunning dat zij dit jaar ook meer betalen om hun auto in de buurt van hun huis te kunnen parkeren. 

Bekijk de kosten van een parkeervergunning per gemeente >

Feb 2021Woonlastenonderzoek

De onroerendezaakbelasting (ozb) stijgt dit jaar met gemiddeld 5,3%, blijkt uit het jaarlijkse woonlastenonderzoek van Vereniging Eigen Huis onder gemeenten. Ook de afvalstoffenheffing gaat flink omhoog, met gemiddeld 7,8%.

Bekijk het Woonlastenonderzoek

Corona

Mei 2021Corona en de woningmarkt - 6e meting
Hoewel de coronamaatregelen de laatste tijd zijn versoepeld, is het sentiment van huiseigenaren bijna niet veranderd. 
Dit blijkt uit onze Steekproef Energielabel onder 1200 leden.

Bekijk de zesde meting Corona en de woningmarkt.
Jan 2021Corona en de woningmarkt - 5e meting

De meeste huiseigenaren maken zich nog geen grote zorgen over hun financiële situatie en thuiswerken bevalt goed. Dat blijkt uit onze vijfde peiling onder 1405 leden over hun zorgen in de coronacrisis. De helft van de huiseigenaren vindt de beperkingen van de coronaregels wel steeds meer benauwen.

Bekijk de vijfde meting Corona en de woningmarkt

Okt 2020Corona en de woningmarkt - 4e meting

De bezorgdheid onder zzp'ers over hun toekomst groeit. Dit blijkt uit onze vierde peiling onder 1.575 leden naar de zorgen over het eigen huis en het sentiment over de woningmarkt in de coronacrisis.

Bekijk de vierde meting Corona en de woningmarkt

Jul 2020Corona en de woningmarkt - 3e meting

Meer dan de helft van de huiseigenaren (54%) geeft minder geld uit dan voor de coronacrisis en 18% maakt zich zorgen over zijn financiële toekomst. Dat blijkt uit onze peiling onder 1.432 leden. De zorgen gaan vooral over hun baan en het voortbestaan van hun werkgever, of over het pensioen. Veel mensen zoeken mogelijkheden om geld te besparen.

Bekijk de derde meting Corona en de woningmarkt

Apr 2020Corona en de woningmarkt - 2e meting

De uitbraak van het coronavirus heeft ook gevolgen voor de woningmarkt. Vereniging Eigen Huis krijgt er veel vragen over van leden. In maart 2020 is onderzocht welke zorgen er leven bij leden. In april 2020 is een tweede meting uitgevoerd.

Bekijk de tweede meting Corona en de woningmarkt

Apr 2020Besparen door de coronacrisis

Meer dan de helft van de huiseigenaren (54%) geeft minder geld uit dan voor de coronacrisis en 18% maakt zich zorgen over zijn financiële toekomst. Dat blijkt uit onze peiling onder 1.432 leden. De zorgen gaan vooral over hun baan en het voortbestaan van hun werkgever, of over het pensioen. Veel mensen zoeken mogelijkheden om geld te besparen.

Bekijk het onderzoek Besparen door de coronacrisis

Apr 2020Corona en verduurzamen

Huiseigenaren wachten door de coronacrisis met het verduurzamen van hun woning. Voor de crisis wilde 27% van de huiseigenaren hun woning verduurzamen, nu is 16% dat nog van plan. Bijna driekwart van de huiseigenaren die zijn verduurzamingsplannen nu uitstelt, zegt dat hij zijn huis na de coronacrisis alsnog wil verduurzamen. Dit blijkt uit een peiling van Vereniging Eigen Huis onder 1.145 huiseigenaren.

Bekijk de tweede meting Corona en verduurzamen

Mrt 2020Corona en de woningmarkt - 1e meting

Het coronavirus heeft grote invloed op de woningmarkt, denken Nederlandse huiseigenaren. De helft van hen denkt dat de waarde van huizen door de crisis zal gaan dalen. Driekwart verwacht minder belangstelling voor huizen die nu te koop staan vanwege de onzekere situatie. Iets minder dan de helft denkt zelfs dat de woningmarkt tijdens de crisismaatregelen helemaal tot stilstand komt. Deze verwachtingen blijken uit onze representatieve peiling onder 1.175 leden.

Bekijk de eerste meting Corona en de woningmarkt

Verduurzamen

Dec 2021Stijgende gasprijzen en verduurzamen

De gasprijzen zijn sterk gestegen waardoor iedereen op termijn te maken krijgt met een flink hogere energierekening. Uit onderzoek blijkt dat veel leden van Vereniging Eigen Huis zich hierover zorgen maken. De helft van de respondenten waarvan de energierekening al is gestegen zegt het huis (verder) te willen verduurzamen. 

Bekijk het Onderzoek Stijgende gasprijzen en verduurzamen

Mrt 2021Onderzoek Regionale energiestrategieën

De Regionale Energiestrategieën (RES) voor toekomstige locaties van onder meer zonneparken en windmolens hebben grote impact op de leefomgeving van inwoners. Op 1 juli moet de eerste fase zijn afgerond. Ruim 92% van de huiseigenaren is geïnteresseerd in de energieplannen in hun omgeving, maar slechts weinigen zijn geïnformeerd. Slechts drie procent is daadwerkelijk betrokken bij informatie- en inspraakbijeenkomsten. Dit blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 1800 leden.

Bekijk het Onderzoek Regionale energiestrategieën

Okt 2020Onderzoek Waterzijdig inregelen

Het Rijk verplicht waterzijdig inregelen sinds 10 maart 2020, maar gaf daar geen ruchtbaarheid aan. De vereniging peilde in oktober onder 3.000 leden of zij bij aanschaf van een nieuwe warmtebron door hun installateur op de hoogte zijn gebracht over deze verplichting. “Daaruit bleek dat 90% van de huiseigenaren die sinds afgelopen maand een nieuwe ketel of warmtepomp kocht, niet is ingelicht.”

Bekijk het Onderzoek Waterzijdig inregelen

Sep 2020Onderzoek Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?

Minstens twee miljoen huiseigenaren hebben onvoldoende financiële middelen om de verduurzaming van hun huis te kunnen betalen en moeten daarvoor geld lenen. Dit blijkt uit onderzoek naar de financiële draagkracht van huiseigenaren dat Nibud in opdracht van Vereniging Eigen Huis heeft uitgevoerd.

Bekijk het Onderzoek Kunnen woningeigenaren energie-investeringen betalen?

Participatie

Jul 2020Steekproef onder VEH-leden

Huiseigenaren zijn nog steeds ontevreden over hoe ze worden betrokken bij projecten die invloed hebben op hun woonomgeving, zoals de bouw van windmolens of de aanleg van snelwegen. Dat blijkt uit onderzoek onder onze leden.

Bekijk het onderzoek onder VEH-leden

Groningen

Dec 2020Peilstok Groningen

Bijna twee derde van de huiseigenaren in het Groningse gaswinningsgebied is nog steeds negatief gestemd over de toekomst van hun woongebied. Dit wordt vooral veroorzaakt door het gebrek aan bestuurlijke daadkracht om de problemen aan te pakken. Dit blijkt uit onze jaarlijkse peiling.

Bekijk Peilstok Groningen