AVG-verzoek

Jouw persoonsgegevens zorgvuldig behandeld en beveiligd. Vereniging Eigen Huis vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens worden beschermd. Wij respecteren de privacy van onze leden, bezoekers en gebruikers van onze websites en apps. We zien erop toe dat jouw persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij verwerken persoonsgegevens volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet stellen. We houden ons daarbij aan alle wet- en regelgeving wat betreft de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over waarom en hoe wij persoonsgegevens vastleggen en hoe wij omgaan met de beveiliging van deze gegevens, vind je in onze privacystatement.
Privacystatement

Een AVG-verzoek indienen

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kun je een verzoek indienen om inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens. Wil je een verzoek indienen, dan vragen wij je het aanvraagformulier AVG-verzoeken in te vullen en ondertekend naar ons terug te sturen.
Aanvraagformulier AVG verzoek

Ook ontvangen wij graag een kopie van je identiteitsbewijs, zodat wij kunnen nagaan of wij met de juiste persoon te maken hebben. Je identiteitsbewijs wordt na een positieve identificatie door ons direct vernietigd.