Een AVG-verzoek indienen

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming kun je een verzoek indienen om inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens. Wil je een verzoek indienen, dan vragen wij je het aanvraagformulier AVG-verzoeken in te vullen en ondertekend naar ons terug te sturen.
Aanvraagformulier AVG verzoek

Ook ontvangen wij graag een kopie van je identiteitsbewijs, zodat wij kunnen nagaan of wij met de juiste persoon te maken hebben. Je identiteitsbewijs wordt na een positieve identificatie door ons direct vernietigd.