Compensatie stijgende energielasten

Vanwege de gestegen energieprijzen biedt de overheid verschillende compensatiemaatregelen. Weten voor welke compensatie je in aanmerking komt? Wij hebben het voor je op een rij gezet. 

Algemene compensatie

Om de energielastenstijging voor iedereen te dempen, heeft de overheid de volgende maatregelen genomen:

 • Verlaging tarief energiebelasting 
  De energiebelasting op stroom daalt in 2022 met bijna € 0,06 per kWh (excl. btw) ten opzichte van 2021. Dat is een daling van 60% van het reguliere tarief. Voorbeeld: een huishouden met een gemiddeld stroomverbruik van 3.230 kWh per jaar betaalt € 186 (excl. btw) minder energiebelasting in heel 2022.
 • Verhoging energiebelastingvermindering
  Huishoudens met een stroomaansluiting voor verblijfruimten, zoals woningen en kantoorpanden, hebben recht op een energiebelastingvermindering. Deze korting was € 461,62 (excl. btw) in 2021 en is in 2022 opgehoogd met € 220 (excl. btw). Dankzij deze maatregel wordt de totale korting (belastingvermindering) op de energierekening in 2022 € 681,63 (excl. btw) per aansluiting. Het verbruik maakt hierbij niet uit. Bij geen of een laag gas- en stroomverbruik, zal de energieleverancier de energiebelasting namelijk (gedeeltelijk) uitkeren.
 • Btw tijdelijk omlaag
  Vanaf 1 juli 2022 gaat de btw op aardgas, stroom en stadsverwarming tijdelijk omlaag van 21% naar 9%. Deze maatregel geldt tot 1 januari 2023. Hierdoor betalen huishoudens gemiddeld € 140 minder btw op energie. Energieleveranciers zijn verplicht om het verlaagde btw tarief over het verbruik in de periode na 1 juli op de eindnota toe te passen. Heeft jouw energieleverancier de btw verlaging niet automatisch toegepast in het voorschotbedrag? Neem dan contact op met de leverancier.

Gerichte compensatie

Gemeenten mogen in 2022 een eenmalige energietoeslag van ongeveer € 800 beschikbaar stellen aan huishoudens met een laag inkomen. Hoe deze compensatie is ingericht verschilt per gemeente: 

 • In de meeste gemeenten gaat het om mensen met een inkomen met of net boven het sociaal minimum, bijvoorbeeld 120 of 130% van het wettelijk sociaal minimum. Het sociaal minimum is op dit moment: € 1.250 bruto per maand voor alleenstaanden en € 1.725 per maand voor samenwonenden. 
 • Andere gemeenten hanteren bijvoorbeeld maximaal 120% van het brutominimumloon als criterium. Het minimumloon ligt op € 1.725 bruto per maand (full time). Ook de hoogte van de energietoeslag kan flink verschillen.
 • De wijze waarop je de compensatie ontvangt kan verschillen. Krijg je een uitkering, dan hoef je de toeslag niet aan te vragen. Je krijgt de € 800 dan automatisch op je bankrekening. De energietoeslag heeft geen invloed op je uitkering. Die verandert er niet door. Ook je huur-, zorg- of kinderopvangtoeslagen blijven hetzelfde. Werkenden, zelfstandigen met een minimumloon of AOW’ers zonder aanvullend pensioen, moeten het zelf aanvragen. Huishoudens met een bijstandsuitkering en een IOAW- of IOAZ-uitkering krijgen de toeslag automatisch. Andere groepen, zoals werkenden en zelfstandigen met een minimuminkomen en AOW’ers zonder aanvullend pensioen, vragen deze zelf aan bij hun gemeente.
 • Weet je niet zeker of je recht hebt op deze vergoeding, vraag dan ook de energietoeslag aan. Je merkt vanzelf of je de toeslag krijgt. Als je te veel verdient, dan wordt je aanvraag afgewezen. Je ontvangt dan geen toeslag en hoeft niet bang te zijn voor een boete. Er zijn ook geen andere vervelende gevolgen.

Check de website van jouw gemeente om te zien hoe het in jouw gemeente is geregeld. 

Je vindt alle informatie ook in een handig overzicht.

500 euro extra toeslag

Het kabinet heeft besloten om in 2022 de energietoeslag op te hogen met € 500. Zo kunnen mensen met de laagste inkomens in 2022 een eenmalige compensatie ontvangen van in totaal € 1.300 voor de gestegen energielast. Een eerdere voorstel om iedereen die in aanmerking komt voor zorgtoeslag extra geld te geven is volgens het kabinet niet uitvoerbaar in 2022.

Noodfonds

Het kabinet verwacht dat ruim 600.000 mensen als gevolg van de gestegen energieprijzen in 2022 in de financiële problemen kunnen komen. Om deze groep eind 2022 al tegemoet te komen, wordt een speciaal noodfonds opgericht. Uit dit noodfonds kunnen de schulden worden overgenomen van mensen die in de financiële problemen komen omdat ze dit jaar een nieuw energiecontract moeten afsluiten of hebben afgesloten met variabele, hogere tarieven. Nadere details van dit plan worden later bekendgemaakt. 

Financiële hulp bij problemen

Mocht je financiële hulp nodig hebben kun je het volgende doen: 

 • Energieleverancier
  Huishoudens die nu al tegen financiële problemen aanlopen kunnen ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken met de energieleverancier. 
 • Gemeente
  Je kunt contact opnemen met het Geldloket van de gemeente.
 • Landelijk
  Er is een landelijk telefoonnummer, 0800-8115, waar mensen met geldzorgen anoniem terecht kunnen voor advies op maat en doorverwezen worden naar passende hulp. En kijk ook eens op Geldfit.nl, een website die je helpt je financiële situatie vast te stellen.

Verlaag je energienota

Isoleren, zonne-energie en duurzaam verwarmen

Hoe kun je de vloer isoleren? Wat kosten zonnepanelen? Hoe werkt een warmtepomp? Zo maak je je huis duurzaam. Over energiezuinige maatregelen

Bespaar energie met deze tips

Hoe kun je snel energie besparen zonder grote investering? Met deze tips verlaag je eenvoudig je energieverbruik. Bekijk de tips

Bespaar met ruimteverwarming

Bespaar energie en verwarm ruimtes in je woning apart van elkaar. We geven je een aantal tips. Lees meer

Je huis verduurzamen met subsidie

Wil je energiebesparende maatregelen nemen, dan kun je hiervoor mogelijk subsidie krijgen. Deze subsidies zijn er