RES: de plannen voor jouw woonomgeving

In het Klimaatakkoord staat dat over 10 jaar in Nederland grote hoeveelheden groene stroom moeten worden opgewekt. Maar waar plaats je de benodigde windturbines en zonnepanelen? Dat en meer staat in Regionale Energiestrategieën. 

1. Wat is een Regionale Energiestrategie?

Na lang onderhandelen met consumentenorganisaties, milieuclubs, de industrie en het bedrijfsleven  sloot de rijksoverheid met deze partijen in juni 2019 het Klimaatakkoord. Belangrijkste doel: Nederland moet in 2030 minimaal 49% minder CO2 uitstoten dan in 1990. Verder staat in het akkoord dat er 35 terrawattuur (TWh) – dat staat gelijk aan 35 miljard kilowattuur – groene stroom moet worden opgewekt in 2030 en dat 1,5 miljoen woningen dat jaar van het aardgas moeten zijn.

Om deze doelen te halen, is Nederland opgedeeld in 30 regio’s. Die moeten allemaal voor 1 oktober 2020 een Regionale Energiestratie (RES) opstellen. In zo’n plan staat hoeveel zij kunnen bijdragen aan de landelijke doelstelling van 35 TWh. Oftewel: hoeveel groene stroom kan een regio opwekken met windturbines en zonnepanelen en waar kunnen die worden geplaatst?

Ook lees je in een RES of en welke warmtebronnen er in de regio zijn en of woonwijken ermee kunnen worden verwarmd.

2. Waar vind je informatie over de plannen in jouw omgeving?  

Nederland is opgedeeld in 30 energieregio’s. Veel regio’s hebben al een conceptstrategie klaar. Op regionale-energiestrategie.nl vind je een interactieve landkaart met doorverwijzingen naar de plannen in de regio’s.

Woon je straks in de buurt van windturbines? Zorg dat je op de hoogte bent van de plannen in jouw regio. Meer hierover lees je in mijn blog >
Maarten Eeke van der Veen is beleidsadviseur bij Vereniging Eigen Huis.

3. Wat heb je als huiseigenaar aan een RES? 

Mogelijk staan in de RES plannen voor jouw woonomgeving, zoals windturbines of een zonnepark in de buurt van je huis. Als je weet wat de plannen zijn, kun je invloed uitoefenen op wat er in jouw regio en buurt gaat gebeuren.

4. Kun je de plannen beïnvloeden?  

Het is de bedoeling dat een regio huishoudens serieus betrekt bij het opstellen van de RES, bijvoorbeeld door inspraakavonden en informatiebijeenkomsten te organiseren.

Een RES bestaat uit bestuurlijke afspraken, uit beleidsstukken. Omdat een RES geen juridische status heeft, kun je als huiseigenaar niet tegen de plannen in beroep gaan of er bezwaar tegen indienen. Pas als de gemeente concrete besluiten gaat nemen, kun je ageren tegen het besluit.

5. Hoe gaat het verder?

Uiterlijk 1 oktober 2020 moeten de regio’s hun concept-RES’en af hebben. Daarna zal het Planbureau voor de Leefomgeving bekijken of de plannen haalbaar zijn. Begin mei (2020) werd bekend dat de doelstelling van 35 TWh groene stroom al ruimschoots wordt gehaald, mits de plannen uitvoerbaar zijn.

6. Wat vindt Vereniging Eigen Huis?

Voor veel huiseigenaren zijn provinciale of gemeentelijke duurzaamheidsplannen een ver-van-mijn-bed-show. De RES’en die al zijn gepubliceerd, staan vol beleidstaal en abstracte plannen. Als de plannen van de regio’s in een later stadium concreet worden, kunnen huiseigenaren zich hierdoor overvallen voelen. De vereniging wil daarom dat huishoudens zo vroeg mogelijk serieus kunnen meepraten over de plannen in hun buurt. Een RES moet niet alleen over cijfers en doelen gaan. Zorgen voor draagvlak is net zo belangrijk. 

Lees verder 

Wat stoppen met aardgas kost

Wat kost de overstap van cv naar een warmtepomp of warmtenet? Bekijk de kosten per woningtype en energielabel. De kosten per woningtype

Wat betekent het Klimaatakkoord voor jou?

De komende jaren moeten huiseigenaren hun woning isoleren en van het aardgas af halen. Dit en meer staat in het Klimaatakkoord. De belangrijkste maatregelen

Isoleren, zonne-energie en duurzaam verwarmen

Hoe kun je de vloer isoleren? Wat kosten zonnepanelen? Hoe werkt een warmtepomp? Zo maak je je huis duurzaam. Over energiezuinige maatregelen