5 vragen over zonnepanelen en de WOZ-waarde

Heb je zonnepanelen gekocht, dan vraag je je misschien af of dit leidt tot een hogere WOZ-waarde. Een hogere WOZ-waarde betekent immers meer belasting betalen. Vijf vragen en antwoorden over de impact van zonnepanelen op de WOZ-waarde van je huis. 

1. Wat is WOZ?

De WOZ (Waardering Onroerende Zaken) is de geschatte marktwaarde van de woning in de vrije en onbezwaarde staat op de WOZ-waardepeildatum. De gemeente stelt jaarlijks de WOZ-waarde vast naar de staat van de woning op de toestandsdatum. De WOZ-waarde wordt gebruikt door de gemeente, het waterschap en het Rijk om belastingen te heffen.

Lees meer over de WOZ in ons e-book

2. Verhogen zonnepanelen de WOZ-waarde?

Zonnepanelen maken je huis meer waard en daardoor kan je WOZ-waarde stijgen. In de WOZ-beschikking neemt de gemeente verbeteringen mee aan je woning. Dus ook de aanschaf van je zonnepanelen. Zonnepanelen worden onderdeel van je woning en daarmee gezien als onroerend goed. Er zijn verschillende manier om de WOZ-waarde van je woning te controleren.
Zelfs als de investering in zonnepanelen een hogere WOZ-waarde als gevolg heeft, zal het door de lagere energierekening per saldo tot een voordeel leiden
Bobby Raghoenath is fiscaal jurist bij Vereniging Eigen Huis

3. Hoe weet de gemeente dat er zonnepanelen op mijn dak liggen?

Je bent niet verplicht dit te melden en gemeenten taxeren woningen meestal niet individueel. Ook is het de vraag welke waardering de gemeente de zonnepanelen dan toekent; het plaatsen van zonnepanelen betekent niet automatisch dat je WOZ-waarde stijgt.

In principe komt de gemeente pas achter de plaatsing van jouw zonnepanelen door bijvoorbeeld luchtfoto's, foto's op Funda of als ze hier expliciet om heeft gevraagd via een vragenformulier. Het kan hierdoor jaren duren voordat zonnepanelen worden meegenomen in de vaststelling van je WOZ-waarde.

4. Zijn zonnepanelen dan wel een goede investering? 

Zonnepanelen zijn een goede en duurzame investering. Om een aantal redenen. Ten eerste verhogen zonnepanelen de waarde van je huis. Gunstig als je ooit je huis wilt verkopen. Ten tweede wek je zelf energie op en dat is niet alleen goed voor het milieu maar je bespaart ook op de energiekosten. De verhoging van de WOZ-waarde van je woning weegt niet op tegen de vele voordelen van zonnepanelen.

Meer over de voordelen van zonnepanelen, lees je in ons e-book 'Verduurzamen met zonnepanelen'.

5. Tellen zonnepanelen mee voor de OZB? 

Ja dat is mogelijk. De Onroerendezaakbelasting (ozb) is een belasting die je aan de gemeente betaalt, wanneer je eigenaar bent van een onroerende zaak: de woning. De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen van de hoogte van de OZB. Iedere gemeente stelt jaarlijks een eigen tarief (percentage) vast, dat de basis is voor de ozb. De WOZ-waarde vermenigvuldigd met dit tarief is het bedrag dat je aan OZB moet betalen.

Met de OZB-opbrengst worden onder andere de gemeentelijke voorzieningen bekostigd en gaten in de begroting gedekt. Gemeenten mogen in de OZB de zonnepanelen vrijstellen, maar in de praktijk komt dat weinig voor omdat het hoge uitvoeringslasten en waarderingsproblemen met zich meebrengt.

Lees meer over zonnepanelen 

Hoe werken zonnepanelen

Hoe werken zonnepanelen? Wat gebeurt er als je zonnepanelen laat plaatsen? Werkt een zonnepaneel ook als de zon niet schijnt? Zo werken ze

Kosten zonnepanelen

Zonnepanelen zijn een slimme investering in een lagere energierekening. Met deze kosten en voordelen krijg je te maken als je zonnepanelen koopt. Meer over de kosten

Zonne-energie

Steeds meer mensen investeren in zonne-energie. Met zonnepanelen wek je stroom op, met een zonneboiler verwarm je water. Over zonne-energie