Zonnepanelen en Chinese dwangarbeid 

Vanaf april 2021 verschenen er berichten in de media over Oeigoerse dwangarbeid in de Chinese regio Xinjiang, onder meer bij de productie van zonnepanelen. Hieronder vertellen wij wat er tot op heden bekend is en wat je van ons kunt verwachten.

Wat is er waar van de verhalen over dwangarbeid bij Chinese zonnepanelen?

Het gaat om serieuze vermoedens van dwangarbeid bij de productie en verwerking van silicium in China, een belangrijke grondstof voor zonnepanelen en tal van andere elektronische producten. Er bestaan ook verdenkingen van dwangarbeid in de Chinese diervoeder- en kledingindustrie. 

Tot nu toe zijn veel van deze berichten gebaseerd op onderzoeken die niet of slechts in beperkte mate openbaar zijn, waardoor veel onduidelijk blijft over de verdenkingen. Direct na het verschijnen van de eerste artikelen heeft Vereniging Eigen Huis zich uitgesproken tegen elke vorm van dwangarbeid. 

Wat kun je van ons verwachten?

Wij spreken ons uit tegen elke vorm van dwangarbeid. Wij volgen de berichten en ontwikkelingen nauwgezet. Over de situatie in de Chinese regio Xinjiang hebben wij, samen met anderen, contact met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Buitenlandse Zaken en met diverse brancheorganisaties. Mocht blijken dat er vermoedens van dwangarbeid bij de productie van silicium juist zijn, dan handelen we daar naar. Zodra hierover duidelijkheid is informeren wij je op deze plek over de situatie en de mogelijke gevolgen voor de levering van zonnepanelen.

Welke zekerheden kunnen wij geven en welke niet?

Net als veel anderen willen wij duidelijkheid krijgen over de verdenkingen van dwangarbeid bij de productie van zonnepanelen in China. Daarom heeft Vereniging Eigen Huis zich aangesloten bij het initiatief van de SER om met de sector hernieuwbare energie tot een internationaal MVO-convenant te komen (gezamenlijke afspraken over maatschappelijk verantwoord ondernemen). 
Dit convenant zal onder meer afspraken gaan bevatten over het identificeren en aanpakken van misstanden in de toeleveringsketen van bedrijven in de productieketen van zonnepanelen. Meer over dit initiatief vind je hier.

Wat doen wij om je zekerheid te geven?

Sinds 2012 komt het overgrote deel van de wereldwijde productie van zonnepanelen uit Chinese fabrieken. Met de producenten van de zonnepanelen die wij leveren hebben wij afspraken gemaakt over verantwoorde productieprocessen en arbeidsomstandigheden. Deze fabrikanten verklaren in hun documenten dat zij geen gebruik maken van dwang- of kinderarbeid. Deze afspraken en documenten worden regelmatig getoetst door ons en onze partners.

Wat kunnen wij niet garanderen?

Een waterdichte controle op dwang- en kinderarbeid is helaas niet mogelijk. Dat komt omdat achteraf niet kan worden vastgesteld waar de gebruikte silicium in zonnepanelen vandaan komt en onder welke omstandigheden de productie plaatsvindt. De verwerking van silicium is overal ter wereld hetzelfde en ongeveer 70% van de wereldwijde productie komt uit China, waarvan naar schatting 40% uit de regio Xinjiang. Daarbij is de productieketen van Chinees silicium nauwelijks inzichtelijk en de Chinese overheid staat onafhankelijk buitenlands onderzoek niet toe. Hierdoor bestaat er tot op heden geen zekerheid dat zonnepanelen geen omstreden grondstoffen bevatten.

Welke merken zonnepanelen zijn verdacht?

In diverse publicaties in de media wordt een aantal fabrikanten en merknamen in verband gebracht met dwangarbeid. Belangrijk om te weten is dat de verdenkingen niet gaan over de fabricage van de panelen, maar over de productie van de grondstof silicium. Zoals hierboven wordt uitgelegd is het niet mogelijk om te achterhalen of een fabrikant ook daadwerkelijk verdachte grondstoffen voor zijn zonnepanelen gebruikt.

Zodra er meer informatie en duidelijkheid is over de inzet van dwang- of kinderarbeid bij de productie van zonnepanelen zullen we daar direct naar handelen en je informeren over de mogelijke gevolgen voor de levering van zonnepanelen die via ons zijn besteld.

 

 

 

Veelgestelde vragen

Welke panelen zijn op dit moment verdacht?
Er worden op dit moment verschillende merken genoemd in relatie tot de verdenkingen van dwangarbeid. De verdachtmaking is echter vooral bij de productie van silicium (grondstof van zonnepanelen) waardoor het moeilijk te achterhalen is in welke panelen van welke fabrikant welke grondstof is gebruikt.
Zijn de panelen die VEH in haar actie gebruikt ook verdacht?
De panelen die in de collectieve inkoop actie zitten komen, net als de meeste zonnepanelen, uit China. Daarmee zijn ze ook verdacht door dit onderzoek. Wij kijken op dit moment of de verdachtmakingen ook hard gemaakt kunnen worden. 
Wat zeggen de leveranciers van zonnepanelen?
De documentatie van de zonnepanelen fabrikanten geeft heel duidelijk aan dat er geen gebruik gemaakt wordt van dwangarbeid of kinderarbeid.
Wat doet VEH nog meer om dit aan te kaarten?
Vereniging Eigen Huis wil duidelijkheid krijgen over de vermoedelijke inzet van dwangarbeid. Wij hebben, samen met vele andere partijen, hierover contact met o.a. het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de SER en diverse brancheorganisaties. Zoals in meer ketens is dit ontzettend complex en zullen we dit breder aan moeten vliegen om de juiste antwoorden te krijgen en verbeteringen teweeg te brengen. Samenwerking met de Nederlandse overheid en landelijke brancheorganisaties is hiervoor nodig.