Ontwikkelingen zonnepanelen en vermoedelijke dwangarbeid

Vanaf april 2021 verschijnen in verschillende media berichten over vermoedens van Oeigoerse dwangarbeid in de Chinese regio Xinjiang bij de productie van grondstoffen voor zonnepanelen. Deze nog onbevestigde berichten zijn verontrustend. In dit artikel geven wij aan wat er tot op heden bekend is en wat je van ons kunt verwachten.

Wat is er aan de hand met Chinese zonnepanelen?

Bij zonnepanelen gaat het om de productie van silicium, dat ook een belangrijke grondstof is voor tal van andere elektronische producten. Er zijn ook onbevestigde berichten over dwangarbeid bij grondstoffen voor de diervoeder- en kledingindustrie. Veel van deze berichten zijn gebaseerd op onderzoeken die niet openbaar zijn gemaakt.

Zolang de Chinese overheid onafhankelijk buitenlands onderzoek niet toestaat, kunnen vormen van dwangarbeid niet worden uitgesloten. Omdat de Chinese productieketen van silicium bovendien weinig transparant is, kunnen wij niet met zekerheid vaststellen of de door ons geleverde zonnepanelen omstreden grondstoffen bevatten.

Wat kun je van ons verwachten?

Wij spreken ons uit tegen elke vorm van dwangarbeid. Wij volgen de berichten en ontwikkelingen nauwgezet. Over de situatie in de Chinese regio Xinjiang hebben wij, samen met anderen, contact met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie van Buitenlandse Zaken en met diverse brancheorganisaties. Mocht blijken dat er vermoedens van dwangarbeid bij de productie van silicium juist zijn, dan handelen we daar naar. Zodra hierover duidelijkheid is informeren wij je op deze plek over de situatie en de mogelijke gevolgen voor de levering van zonnepanelen.

Welke zekerheden kunnen wij geven en welke niet?

Vereniging Eigen Huis helpt huiseigenaren bij de verduurzaming van hun woning. Dat kan bijvoorbeeld met zonnepanelen, waarmee je zelf groene stroom opwekt. Met de producenten van de zonnepanelen, die wij leveren, zijn afspraken gemaakt over verantwoorde productieprocessen en arbeidsomstandigheden. Deze fabrikanten hebben verklaard dat zij geen grondstoffen gebruiken waar dwangarbeid bij betrokken is.

Helaas is het achteraf niet mogelijk om vast te stellen waar de gebruikte silicium voor zonnepanelen vandaan komt en onder welke omstandigheden het is geproduceerd. Dat komt omdat het productieproces van silicium overal ter wereld hetzelfde is. Ongeveer 70% van de wereldwijde siliciumproductie komt uit China, waarvan naar schatting 40% uit de regio Xinjiang. Sinds 2012 komt het overgrote deel van het wereldwijde aanbod van zonnepanelen uit Chinese fabrieken.

Veelgestelde vragen

Welke panelen zijn op dit moment verdacht?
Er worden op dit moment verschillende merken genoemd in relatie tot de verdenkingen van dwangarbeid. De verdachtmaking is echter vooral bij de productie van silicium (grondstof van zonnepanelen) waardoor het moeilijk te achterhalen is in welke panelen van welke fabrikant welke grondstof is gebruikt.
Zijn de panelen die VEH in haar actie gebruikt ook verdacht?
De panelen die in de collectieve inkoop actie zitten komen, net als de meeste zonnepanelen, uit China. Daarmee zijn ze ook verdacht door dit onderzoek. Wij kijken op dit moment of de verdachtmakingen ook hard gemaakt kunnen worden. 
Wat zeggen de leveranciers van zonnepanelen?
De documentatie van de zonnepanelen fabrikanten geeft heel duidelijk aan dat er geen gebruik gemaakt wordt van dwangarbeid of kinderarbeid.
Wat doet VEH nog meer om dit aan te kaarten?
Vereniging Eigen Huis wil duidelijkheid krijgen over de vermoedelijke inzet van dwangarbeid. Wij hebben, samen met vele andere partijen, hierover contact met o.a. het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de SER en diverse brancheorganisaties. Zoals in meer ketens is dit ontzettend complex en zullen we dit breder aan moeten vliegen om de juiste antwoorden te krijgen en verbeteringen teweeg te brengen. Samenwerking met de Nederlandse overheid en landelijke brancheorganisaties is hiervoor nodig.