Veelgestelde vragen over erfpacht Amsterdam

Vereniging Eigen Huis roept Amsterdamse huiseigenaren op om nog voor 1 januari een aanbod te vragen voor de afkoop of het vastzetten van de erfpachtcanon. Daarna wordt dat namelijk veel duurder.

1. Hoe zit dat?

Wie nog dit jaar bij het Bureau Erfpacht van de gemeente een aanbod vraagt voor de volgende erfpachtperiode, krijgt een aanmerkelijk gunstiger aanbod dan na 1 januari 2020. Dat komt omdat de huidige overstapberekening uitgaat van de WOZ-waarde van 2014 en de buurtstraatquote (BSQ) van 2017. Daarnaast is er dit jaar nog een extra kortingsregeling. Volgend jaar wordt dezelfde berekening gemaakt met de WOZ-waarde van 2019, die veel hoger is. Daarnaast vervalt de extra korting. Als de canon wordt vastgeklikt, dan stijgt die alleen nog met de inflatie.  

2. Moeten erfpachters dan snel actie ondernemen?

Dat adviseren wij stellig. Vanaf 2020 is de hoogte van de afkoopsom of de canon gebaseerd op de WOZ-waarde die het voorgaande jaar is vastgesteld. Die zal fors hoger zijn dan de waarde van 2014 of 2015 waar dit jaar nog mee wordt gerekend. Ook komt de korting van 10% te vervallen. Uit rekenvoorbeelden blijkt dat de afkoopsom of de prijs van het vastzetten van de canon daardoor tot wel 10 keer hoger kan worden. En het lijkt er na de gemeenteraad van vorige week niet op dat de gemeente bereid is de deadline voor een aanvraag onder de huidige gunstige voorwaarden op te schuiven.

3. Wat adviseert de vereniging haar leden?

Dat onze leden met een huis op erfpacht in Amsterdam in elk geval een persoonlijk informatiepakket aanvragen bij de gemeente Amsterdam. Dit kan met de brief die ze eerder van de gemeente hebben gekregen of via het overstapportaal. Vervolgens moet er vóór 1 januari 2020 een aanvraag worden gedaan. Het aanbod van de gemeente kan nog vele maanden op zich laten wachten, maar iedere aanvraag die dit jaar is ontvangen moet volgens de berekeningswijze van 2019 worden berekend.

4. Zijn er kosten verbonden aan het vastzetten van de erfpacht?

De gemeente brengt voor het berekenen van het erfpachtaanbod geen kosten in rekening. Wel moet de erfpachtakte door een notaris worden aangepast als je het aanbod accepteert. De kosten lopen uiteen van ongeveer € 700 tot € 1.750. Het loont dus de moeite om een prijsopgave bij meerdere notarissen te vragen. Meer informatie over de kosten van de omzetting is te vinden op de website van de gemeente.

5. Wat moet ik doen als ik vastloop in het erfpachtportaal?

Dan raden wij je aan om een erfpachtaanbieding te vragen door een email te sturen naar overstaperfpacht@amsterdam.nl . Bewaar dan de verzonden email goed. Op die manier kun je aantonen dat je het verzoek om een aanbieding tijdig hebt verstuurd.

6. Wat wil Vereniging Eigen Huis?

Wij willen dat erfpachters nu niet overhaast worden gedwongen om een beslissing te nemen. Zij moeten ook op een later moment hun erfpachtcanon kunnen vastzetten op basis van de huidige uitgangspunten. Daarom willen wij dat de uitgangspunten voor de berekening van de afkoopwaarde of de nieuwe canon ook in 2020 en in de jaren daarna hetzelfde blijven. Zie ook ons nieuwsbericht van 3 september 2019.