Testament en een eigen huis

Een eigen huis is een van de grootste investeringen in je leven. Dat geeft vrijheid, maar ook verantwoordelijkheden. Een van de belangrijkste zaken om goed te regelen is je nalatenschap. Wat gebeurt er met je huis en je vermogen als jij of jouw partner komt te overlijden? Welke afspraken maak je daarover?

Erfbelasting besparen via je testament

Wist je dat je met jouw testament erfbelasting kunt uitstellen en zelfs besparen? In veel testamenten van voor 2003 is dit niet vastgelegd.

Stel: jij of jouw partner overlijdt. De langstlevende ouder en de kinderen erven. De kinderen kunnen hun erfenis pas opeisen als beide ouders zijn overleden. Toch moet de langstlevende ouder direct na het eerste overlijden erfbelasting betalen over de erfenis van de kinderen. Veel mensen hebben wel vermogen, maar geen liquide middelen. Het vermogen zit vaak vast in de stenen van het huis. Die zorg wordt weggenomen in het testament, omdat daarin het zogenaamde opvullegaat kan worden opgenomen. De notaris kan je hierover verder informeren.

WLZ Clausule

In veel bestaande testamenten is geen WLZ clausule opgenomen. WLZ staat voor Wet langdurige zorg. Met een WLZ clausule in het testament wordt geregeld dat de erfenis door de kinderen kan worden opgeëist als de langstlevende ouder moet worden opgenomen in een WLZ zorginstelling. De reden hiervoor is dat de erfdelen van de kinderen worden opgeteld bij het vermogen van de langstlevende ouder. Hierdoor moet grotere eigen WLZ bijdrage worden betaald dan wanneer de erfenis al zou zijn uitgekeerd aan de kinderen.

Waarom een testament

Onderstaand schema geeft aan waarom het goed is een testament al dan niet aangevuld met een samenlevingscontract te regelen.


 Met testament Zonder testament
 Alleenstaand › Je bepaalt zelf wie erft
 › Je benoemt zelf je executeur
 › Partners van erfgenamen erven niet
 › Alleen je familie erft
 › Geen executeur benoemd
 › Partners van erfgenamen kunnen erven
 Samenwonend met kinderen › Je partner erft
 › Voogdij kinderen geregeld
 › Keuze uitstel erfbelasting
 › Partners van kinderen erven niet
 › Je partner erft niet van jou
 › De rechter beslist over voogdij
 › Geen uitstel erfbelasting
 › Partners van kinderen kunnen erven
 Samenwonend met en zonder kinderen Met samenlevingscontract
 › € 680.645 belastingvrijstelling (2022)
 › Maximaal 20 % erfbelasting
 › Recht op partnerpensioen
 Zonder samenlevingscontract
 › Onzekerheid over belastingvrijstelling
 › Maximaal 40 % erfbelasting
 › Geen recht op partnerpensioen
 Samenwonend zonder kinderen › Je partner erft
 › Aanwijzen erfgenamen voor als je partner er niet meer is
 › Je benoemt zelf een executeur
 › Partners van erfgenamen erven niet
 › Je partner erft niet van jou
 › Als je partner al is overleden, erft slechts je familie
 › Geen executeur benoemd
 › Partners van erfgenamen kunnen erven
 Gehuwd of geregistreerd partner met kinderen › Voogdij kinderen geregeld
 › Partners van kinderen erven niets
 › Keuze uitstel erfbelasting
 › Je benoemt zelf een executeur
 › De rechter beslist over de voogdij
 › Partners van kinderen kunnen erven
 › Geen uitstel erfbelasting
 › Geen executeur benoemd
 Gehuwd of geregistreerd partner zonder kinderen › Aanwijzen erfgenamen voor als je partner er niet meer is
 › Je benoemt zelf een executeur
 › Partners van erfgenamen erven niet
 › Als je partner al is overleden, dan erft slechts je familie
 ›Geen executeur benoemd
 › Partners van erfgenamen kunnen erven

Testamentadvies op jouw moment

Testamentadvies iets voor jou? Plan dan een afspraak op een moment dat jou uitkomt. 

Plan een afspraak