Je kind financieel helpen bij aankoop woning

Als ouder zijn er mogelijkheden om je kind financieel te ondersteunen bij het kopen van een woning. De verschillende manieren om je kind te helpen en de (fiscale) consequenties bespreken we hieronder.

1. Je schenkt geld aan je kind

De meest simpele vorm van hulp aan je kind is geld schenken binnen de schenkingsvrijstelling. Je mag het kind jaarlijks 5.677 euro belastingvrij schenken (alle genoemde bedragen betreffen 2022), ongeacht de leeftijd van het kind. Als het kind tussen de 18 en 40 jaar is, mag je eenmalig 27.231 euro geven zonder dat het kind hierover belasting hoeft te betalen. Deze beide schenkingsvrijstellingen kunnen in 1 kalenderjaar niet naast elkaar worden toegepast.

Als het kind de schenking gebruikt voor:

  • de aankoop van de eigen woning
  • de verbouwing of verbetering van de eigen woning binnen dat jaar of de twee daaropvolgende kalenderjaren
  • de afkoop van erfpacht, opstal of beklemming
  • de aflossing van een al bestaande eigenwoningschuld
  • de aflossing van een restschuld, dan mag deze eenmalige vrijstelling worden verhoogd tot 106.671 euro.

Onder voorwaarde dat:

  • de ontvanger jonger dan 40 jaar is; en
  • de ontvanger met stukken aantoont dat het bedrag echt voor het genoemde doel is gebruikt; en
  • in de aangifte schenkbelasting het kind een beroep doet op de eenmalige vrijstelling.

Schenk je meer dan de van toepassing zijnde vrijstelling(en), dan is het kind over het extra deel schenkbelasting verschuldigd.

Vanaf 2017 is het mogelijk om de eenmalig verhoogde schenking te spreiden over drie aaneengesloten jaren. De ontvanger van de schenking moet daar in de aangifte een beroep op doen. Dat geldt voor alle jaren die in de spreiding worden betrokken. De ontvanger van de schenking moet ook in het laatste jaar waarin op de schenkingsvrijstelling een beroep wordt gedaan jonger zijn dan 40.

2. Je leent geld aan je kind

Je kunt het kind ook geld lenen voor de aanschaf of verbouwing van een woning. Dit is een onderhandse lening die niet notarieel vastgelegd hoeft te worden. Wel moet het kind rente aan je betalen over de lening. Deze rente is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar voor het kind als de schuld (de lening) is aangegaan voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen woning. Sinds 2013 gelden er strengere voorwaarden voor de renteaftrek. Bekijk hier de aanvullende voorwaarden.

Leen je geld aan je kind, dan ziet de fiscus dit als vordering van jou op het kind. Je geeft deze vordering als bezitting op in de aangifte inkomstenbelasting in box 3. De daadwerkelijk ontvangen rente is onbelast in box 3. Lees hier meer over de Eigen Huis Familiehypotheek.

3. Het kasrondje

Een andere optie om je kind te helpen, is het zogenoemde kasrondje. Je leent dan geld aan je kind voor de aankoop van een huis. Het kind betaalt jaarlijks rente aan je en komt hierdoor in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Vanaf 2013 geldt voor starters dat er minstens annuïtair moet worden afgelost. Hierop moet de lening ook zijn aangepast.

Je schenkt in hetzelfde kalenderjaar een bedrag aan het kind binnen de schenkingsvrij-stelling. Met het kasrondje profiteert het kind van zowel de fiscale aftrekbaarheid van de rente als van de vrijgestelde schenking. De rentebetaling en de schenking moeten losstaande rechtshandelingen zijn. Ze mogen niet met elkaar worden verrekend, want anders stelt de fiscus dat de rentelast niet op het kind drukt en vervalt het fiscale voordeel van renteaftrek. Het kasrondje is overigens wel volkomen legaal.

4. Mede-eigenaarschap

Je kunt de woning, waarin alleen het kind gaat wonen, ook samen met het kind kopen. Jullie worden dan ieder voor de helft eigenaar van de woning. Hier zit wel een aantal fiscale haken en ogen aan. De hypotheekrente die je kind betaalt over zijn aandeel in de hypotheek (die is aangegaan voor de verkrijging van zijn eigendomsdeel in de woning) mag hij in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting (box 1). Voor jou is ‘jouw helft’ van de woning geen eigen woning omdat je er niet daadwerkelijk woont. Over jouw aandeel in de hypotheek (dat je bent aangegaan voor de verkrijging van je eigendomsdeel in de woning), heb je daarom geen recht op hypotheekrenteaftrek. Je geeft de waarde van je deel van de woning als bezitting op in box 3. Jouw aandeel in de hypotheek breng je hierop in mindering als schuld in box 3. Het saldo telt mee voor de vermogensrendementsheffing.

5. Je kind huurt aan jou

Je kunt je kind ook helpen door een woning voor hem/haar te kopen. Het kind huurt de woning vervolgens van jou. Je hebt geen recht op hypotheekrenteaftrek over de geldlening aangegaan voor deze ‘tweede’ woning, omdat je die niet daadwerkelijk zelf bewoont. De woning en de eventuele hypotheek die hierop rust vallen in box 3. Over het saldo hiervan betaal je vermogensrendementsheffing (box 3). De huurinkomsten zelf hoeven niet te worden opgegeven voor de belasting in box 3. Voor een permanent verhuurde woning gelden overigens speciale waarderingsregels.

6. Je staat borg

Bij een enkele geldverstrekker kun je als ouder borg staan voor de aflossingsverplichting van het kind. Je wordt dan mede hoofdelijk aansprakelijk en dat geeft de bank extra zekerheid. Kan je kind niet meer voldoen aan zijn/haar betalingsverplichtingen, dan doet de geldverstrekker een beroep op je, mogelijk zelfs voor het hele schuldbedrag. Het kind kan daardoor iets meer lenen en draagt zelf de lasten (rente en aflossing) van de hypotheek. Je kind houdt bij deze constructie gewoon recht op hypotheekrenteaftrek. Je hoeft niets op te geven bij de inkomstenbelasting. Ook ontstaat er geen recht op renteaftrek bij je als deze kosten vanwege de borgstelling voor jouw rekening neemt. De geldverstrekker stelt als voorwaarde dat het kind op termijn de lening zelf kan dragen.

Tegen die tijd hoef je geen borg meer te staan. De geldverstrekker toetst of je jouw aansprakelijkheid financieel kunt dragen. Doordat je borg staat, kun je zelf mogelijk minder lenen, mocht je later de hypotheek willen verhogen of een andere lening willen aangaan.

Ook interessant

 

Hoe je ouders je kunnen helpen een huis te kopen

Starters roepen steeds vaker de hulp in van hun ouders. Zonder hen zijn ze praktisch kansloos op de woningmarkt. Lees het artikel

Belastingvrij schenken. Bedankt oma!

Harrie en Susanne zochten in Alkmaar naar een eerste koophuis. In die stad lukt het niet, wél in Heerhugowaard, mede door een gulle gift van Harrie's oma. Lees de blog

Geld schenken en schenkbelasting

Je kunt een schenking doen om iemand financieel te steunen. Ook is schenken een manier om de nalatenschap te verminderen. Je kunt tot een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Lees meer

Doe je voordeel met deze diensten