Huiseigenaar
VvE
NieuwsContact
BackOriënteren en budgetteren

Je kind financieel helpen bij aankoop woning

Als ouder zijn er mogelijkheden om je kind financieel te ondersteunen bij het kopen van een woning. De verschillende manieren om je kind te helpen en de (fiscale) consequenties bespreken we hieronder.

vrouwen met telefoons aan tafel

1. Je schenkt geld aan je kind

De meest simpele vorm van hulp aan je kind is geld schenken binnen de schenkingsvrijstelling. Je mag het kind jaarlijks € 6.633 belastingvrij schenken (alle genoemde bedragen betreffen 2024), ongeacht de leeftijd van het kind. Als het kind tussen de 18 en 40 jaar is, mag je eenmalig € 31.813 geven zonder dat het kind hierover belasting hoeft te betalen. Deze beide schenkingsvrijstellingen kunnen in 1 kalenderjaar niet naast elkaar worden toegepast.

Schenk je meer dan de van toepassing zijnde vrijstelling(en), dan is het kind over het extra deel schenkbelasting verschuldigd.

2. Je leent geld aan je kind

Je kunt het kind ook geld lenen voor de aanschaf of verbouwing van een woning. Dit is een onderhandse lening die niet notarieel vastgelegd hoeft te worden. Wel moet het kind rente aan je betalen over de lening. Deze rente moet zakelijk zijn. In dit document van de Belastingdienst vindt u een aantal voorbeelden van rentepercentages die acceptabel zijn. Deze rente is onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar voor het kind als de schuld (de lening) is aangegaan voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van een eigen woning. Sinds 2013 gelden er strengere voorwaarden voor de renteaftrek. Let op: Heeft het kind naast jouw lening ook nog geld nodig van de bank? De bank houdt rekening met de lasten voor de familielening bij het berekenen van de mogelijkheden. Dit kan betekenen dat het kind minder kan lenen dan nodig is om het huis te kopen. 

Bekijk de aanvullende voorwaarden

Betalen ouders belasting over hun spaargeld in box 3, dan stijgt het vastgestelde rendement als zij dit geld aan hun kind lenen. Over de vordering op hun kind is dat door de Belastingdienst berekende rendement namelijk hoger dan het rendement dat zij betalen over hun spaargeld. Het vastgestelde rendement op vorderingen is 6,04% (2024) en op spaargeld 1,03% (2024). Ook als ouders zelf het geld lenen en dit doorlenen aan hun kind, is het rendement dat zij in mindering kunnen brengen omdat zij een schuld hebben aan de bank lager dan het rendement dat zij moeten berekenen over de vordering.  

Lees meer over de Eigen Huis Familiehypotheek

3. Lenen en schenken

Je kunt geld lenen aan je kind voor de aankoop van een huis. Het kind betaalt jaarlijks een marktconforme rente aan je en komt hierdoor in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Vanaf 2013 geldt voor starters of wanneer een lening wordt verhoogd wel dat er minstens annuïtair in maximaal 360 maanden (30 jaar) moet worden afgelost. Hierop moet de lening ook zijn aangepast. Het kind moet jaarlijks in de aangifte inkomstenbelasting aangeven hoeveel er op de schuld is afgelost.

Je kunt daarnaast, om je kind(eren) in het algemeen te ondersteunen, natuurlijk een bedrag aan je kind schenken en daarbij gebruik maken van de jaarlijkse schenkingsvrijstelling. De bedoeling van de schenking moet niet zijn om het kind de rente te laten betalen maar kan een tegemoetkoming zijn in de lasten die je kind in het algemeen heeft of bijvoorbeeld om zijn spaarrekening aan te vullen. Op deze manier kan het kind de rente in aftrek brengen maar ook een tegemoetkoming ontvangen in de kosten om te voorzien in het levensonderhoud. Schenk in elk geval niet door de op de lening verschuldigde rente te verrekenen met schenkingen aan het kind. In dat geval kan het zijn dat de rente niet in aftrek kan worden gebracht.

4. Mede-eigenaarschap

Je kunt de woning, waarin alleen het kind gaat wonen, ook samen met het kind kopen. Jullie worden dan ieder voor de helft eigenaar van de woning. Hier zit wel een aantal fiscale haken en ogen aan. De hypotheekrente die je kind betaalt over zijn aandeel in de hypotheek (die is aangegaan voor de verkrijging van zijn eigendomsdeel in de woning) mag hij in aftrek brengen in de aangifte inkomstenbelasting (box 1). Voor jou is ‘jouw helft’ van de woning geen eigen woning omdat je er niet daadwerkelijk woont. Over jouw aandeel in de hypotheek (dat je bent aangegaan voor de verkrijging van je eigendomsdeel in de woning), heb je daarom geen recht op hypotheekrenteaftrek. Je geeft de waarde van je deel van de woning als bezitting op in box 3. Jouw aandeel in de hypotheek komt hierop tegen een vast percentage in mindering in box 3. 

5. Je kind huurt van jou

Je kunt je kind ook helpen door een woning voor hem/haar te kopen. Het kind huurt de woning vervolgens van jou. Je hebt geen recht op hypotheekrenteaftrek over de geldlening aangegaan voor deze ‘tweede’ woning, omdat je die niet daadwerkelijk zelf bewoont. De woning en de eventuele hypotheek die hierop rust vallen in box 3. Over het saldo hiervan betaal je vermogensrendementsheffing (box 3). De huurinkomsten zelf hoeven niet te worden opgegeven voor de belasting in box 3. Voor een permanent verhuurde woning gelden overigens speciale waarderingsregels.

6. Je staat borg

Bij een enkele geldverstrekker kun je als ouder borg staan voor de aflossingsverplichting van het kind. Je wordt dan mede hoofdelijk aansprakelijk en dat geeft de bank extra zekerheid. Kan je kind niet meer voldoen aan zijn/haar betalingsverplichtingen, dan doet de geldverstrekker een beroep op je, mogelijk zelfs voor het hele schuldbedrag. Het kind kan daardoor iets meer lenen en draagt zelf de lasten (rente en aflossing) van de hypotheek. Je kind houdt bij deze constructie gewoon recht op hypotheekrenteaftrek. Je hoeft niets op te geven bij de inkomstenbelasting. Ook ontstaat er geen recht op renteaftrek bij je als deze kosten vanwege de borgstelling voor jouw rekening neemt. De geldverstrekker stelt als voorwaarde dat het kind op termijn de lening zelf kan dragen.

Tegen die tijd hoef je geen borg meer te staan. De geldverstrekker toetst of je jouw aansprakelijkheid financieel kunt dragen. Doordat je borg staat, kun je zelf mogelijk minder lenen, mocht je later de hypotheek willen verhogen of een andere lening willen aangaan.

Aan de slag

Doe je voordeel met deze diensten

 • Hypotheek berekenen

  Ontdek wat je kunt lenen voor je hypotheek.

  Bereken je hypotheek
 • Eigen Huis Hypotheekadvies

  Bij jou in de buurt of online. Onafhankelijk en betrouwbaar. Het eerste gesprek is gratis en vrijblijvend.

  Plan een afspraak
 • Eigen Huis GeldPlan

  Wist je dat veel mensen te laat nadenken over hun financiële toekomst? Voorkom onzekerheden en neem tijdig actie.

  Eigen Huis Geldplan
 • Een goed begin voor straks

  a man sitting in a chair watching an tablet with his wife in a house

  Je kinderen financieel ondersteunen. Wat is er mogelijk? Breng je wensen in kaart en maak een plan om je toekomst financieel goed te regelen.

  Ontdek de mogelijkheden

  Nog even dit...

  • Juridisch, financieel en bouwkundig advies

  • Hulp bij (ver)koop van je woning

  • Wij komen op voor jouw belangen

  Word lid

  voor {price} per jaar

  Man en vrouw lopen met verhuisdozen voordeur uit.

  Tags

  KopenKopen-FinancieelKopen-Oriënteren

  Ook interessant

  Schenkbelasting

  Deel deze pagina

  • facebook
  • twitter
  • linkedin
  • mail
  • whatsapp

  Direct naar

  OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenBel de SpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen

  Magazine

  Magazine
  PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggenAdres
  facebookinstagramlinkedintwitteryoutube