‘De oplevering is een cruciaal moment in het bouwproces.’ 

In de praktijk merk ik dat veel geschillen gaan over de oplevering. Veel mensen realiseren zich namelijk niet dat dit een cruciaal moment is in het bouwproces. Vanaf het moment van oplevering is een aannemer in beginsel al niet meer aansprakelijk voor het werk. De aannemer heeft op dat moment zijn werkzaamheden afgerond en draagt daarbij het werk aan zijn opdrachtgever over.

Het is daarom van belang dat alle gebreken en discussiepunten op het proces-verbaal van oplevering worden vermeld, anders heb je ze in juridisch opzicht gewoon aanvaard. Dat kan je duur komen te staan als je daarna alsnog een klacht indient. Uiteraard is de aannemer na oplevering nog wel aansprakelijk voor verborgen gebreken en ernstige gebreken en is de aannemer gehouden de gebreken die onder een garantiebepaling vallen te herstellen.

Wanneer is een oplevering daadwerkelijk opgeleverd?

Het ontbreken van een formele oplevering middels een proces-verbaal hoeft niet te betekenen dat er juridisch gezien geen oplevering heeft plaatsgevonden. Het in gebruik nemen van de woning door het te bewonen of er zelf alvast werkzaamheden in uit te gaan voeren, kan onder omstandigheden tot gevolg hebben dat het werk stilzwijgend is aanvaard en het dus als opgeleverd moet worden beschouwd. 

Juridische bijstand

Voorkomen is beter dan genezen. Maak duidelijke afspraken met de aannemer over het moment van oplevering. De juristen en advocaten van Vereniging Eigen Huis kunnen je juridisch bijstaan in de aanloop naar de beoogde oplevering.

Krijg zekerheid over je koopcontract, laat het beoordelen door een van onze juridische experts

Over jurist Sara Toffoletto

Sara is in 2006 beëdigd als advocaat en brengt jarenlange ervaring op het gebied van vastgoed- bouwrecht met zich mee. Zij heeft de postacademische opleiding Onroerend Goedrecht cum laude afgerond. 

Nadat ze werkzaam is geweest in de commerciële advocatuur, heeft ze in 2020 de overstap gemaakt naar Vereniging Eigen Huis. Ze voorziet onze leden van deskundig advies en een heldere praktische aanpak. Ook begeleidt ze en vertegenwoordigt ze onze leden – indien nodig – bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw, de rechtbank of de geschillencommissie. Sara is lid van de Vereniging van Bouwrecht Advocaten (VBR-A) en de Vereniging van Vastgoed Juristen (VVJ).

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van Advocaten heeft ze de volgende hoofd- en subrechtsgebieden geregistreerd: Vastgoedrecht (bouwrecht, burenrecht, erfdienstbaarheden en erfpacht).

Ik voorzie onze leden graag van deskundig advies en een heldere praktische aanpak
Sara Toffoletto