Voor VvE'sContact
BackHome
Kennisbank

Is de gemeente verplicht mijn woning rechtstreeks op de riolering aan te sluiten?

Nee, de gemeente is niet altijd verplicht om je woning op het riool aan te sluiten als je daarom vraagt.

De gemeente heeft wel een zorgplicht voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater via een openbaar vuilwaterriool. Op deze zorgplicht zijn uitzonderingen. Zo mag de gemeente in plaats van een openbaar vuilwaterriool ook een ander passend systeem aanleggen. Het andere systeem moet wel vanuit milieutechnisch oogpunt eenzelfde graad van bescherming bieden.

Verder kan de gemeente ontheffing van haar zorgplicht vragen bij de Provincie als er sprake is van:

 • Afvalwaterlozingen van beperkte omvang
 • Grondgebied buiten de bebouwde kom.

Krijgt de gemeente die ontheffing, dan hoeft zij dus helemaal niets te doen. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor het afvoeren van afvalwater.  In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) staat hoe de gemeente met de inzameling en het transport van afvalwater omgaat.

Aandachtspunten

 • Wordt de woning aangesloten op het riool, dan brengt de gemeente rioolheffing in rekening.
 • Wordt naast het afvalwater ook hemelwater rechtstreeks in het riool geloosd, dan kan de gemeente dit verbieden, ook als de situatie al jaren zo is. Dit moet dan wel in een verordening worden vastgelegd.
  Hierop bestaat één uitzondering: als het voor jou niet goed mogelijk is om het hemelwater op een andere manier af te voeren, dan mag de oude situatie blijven bestaan.

Hoe nu verder

 • Woon je in een gebied waar veel afvalwater wordt geloosd? Wijs de gemeente dan op haar zorgplicht voor de afvoer van afvalwater (artikel 10.33 Wet Milieubeheer). De gemeente moet je woning vanwege die zorgplicht aansluiten.
 • Woon je in het buitengebied? Bekijk dan bijvoorbeeld via de website van de gemeente het Gemeentelijk Rioleringsplan. Heeft de gemeente voor dit buitengebied zorgplicht op zich genomen of ontheffing gevraagd bij de Provincie.

Ook interessant in kennisbank

Deel deze pagina

 • facebook
 • twitter
 • linkedin
 • mail
 • whatsapp

Direct naar

OpleveringskeuringBouwtechnische keuringHypotheekadviesJuridisch adviesCollectieve Inkoop ZonnepanelenSpoedklusserviceEigen Huis Verzekeringen
VEH
PrivacystatementCookiebeleid & instellingenDisclaimerCVD-meldingAlgemene voorwaardenOpzeggen
facebookinstagramlinkedintwitteryoutube